PRESSEMEDDELELSER iHOBRO
OG MARIAGERFJORD
 
Til forsiden   Arkiv 2018 Arkiv 2017

   RULLE FOR AT KOMME TIL ALLE MEDDELELSER

2019-08-29  
Hjælp med at forme et nyt museum
Nordjyllands Historiske Museum søger inspiration hos publikum

Tilsendt af: Helle Nørgaard
Kommunikationschef

På havnen i Hobro ligger et fint gammelt gult pakhus, der i dag danner rammen om Lystfartøjsmuseet. Det er en del af Nordjyllands Historiske Museum, som nu vil tiltrække endnu flere gæster til kulturmiljøet på havnen. Det skal ske ved at føje flere emner til museets fortællinger og modernisere formidlingen af dem. Den opgave vil museet gerne have publikums hjælp til.

Det er planen, at det fremover ikke kun er lystsejlads, men blandt andet fritidslivet omkring fjorden i bred forstand, man skal opleve på museet. Men én ting er, hvad museet gerne vil fortælle. Noget andet er, hvad publikum vil have. Derfor inviterer Nordjyllands Historiske Museum nu borgerne i Hobro og omegn til at komme med deres input.

”Vi ved, at der findes masser af gode fortællinger om livet i, på og omkring Mariager Fjord – ikke kun fra Hobro, hvor Lystfartøjsmuseet ligger, men også fra alle de andre områder, der støder op til fjorden - eksempelvis Hadsund og Mariager. De fortællinger vil vi gerne arbejde med i et nyt fjordmuseum”, siger Lars Christian Nørbach, der er museumsdirektør for Nordjyllands Historiske Museum, som Lystfartøjsmuseet er en del af.

Han understreger, at alt endnu er på tegnebrættet, og at realiseringen af et nyt fjordmuseum tidligst vil ske om fem år, men det er vigtigt for museet at inddrage publikum og herunder også de lokale borgere så tidligt som muligt i processen.

Sådan deltager man
Helt konkret vil museet gerne interviewe en række personer i løbet af de tre første uger i september. Det kan enten ske i folks eget hjem eller på Lystfartøjsmuseet på Hobro havn. Et interview vil cirka vare 45 minutter til en time og vil som udgangspunkt foregå i dagtimerne eller sidst på eftermiddagen.

”Først vil vi kort præsentere de temaer, vi lige nu arbejder med, samt fortælle om, hvordan vi vil formidle dem. Ud fra det kommer der så forhåbentlig en god snak om, hvorvidt vi er på vej i den rigtige retning eller ej”, forklarer museumsinspektør Lykke Olsen, som sammen med museumsformidler Klaus Højbjerg står for at indsamle brugernes input. Har man lyst til at deltage, kan man kontakte Lykke Olsen på telefon 31 99 41 71 eller mail lykke.olsen@aalborg.dk.

Lystfartøjsmuseets fremtid
Lars Christian Nørbach understreger, at der på ingen måde er tale om at nedlægge Lystfartøjsmuseet, men tværtimod skal en omlægning af museets indhold ses som en opprioritering af pakhuset på havnen i Hobro.

”Lystfartøjer vil stadig være en central del af fortællingen på museet. Men en udvidelse af de emner, vi formidler, spiller sammen med værftet og de øvrige aktører på havnen og på den måde vil et nyt fjordmuseum være med til at tiltrække mange flere turister til området”, fastslår Lars Nørbach.

Baggrunden for, at man overhovedet begynder at se på en opdatering af indholdet i det gule pakhus på havnen, er blandt andet stagnerende besøgstal samt en kvalitetsvurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen.

”Som statsanerkendt museum refererer vi til Slots- og Kulturstyrelsen, og de foretager med jævne mellemrum kvalitetsvurderinger af de museer, der får statsstøtte. I den seneste vurdering af Nordjyllands Historiske Museum har styrelsen blandt andet peget på, at vi har for mange museer spredt over for mange emner, og at vi derfor med fordel kan samle tingene lidt. Det er naturligvis lettere sagt end gjort og kræver en del analysearbejde, før man kan komme med endelige bud på, hvordan det skal gøres”, forklarer Lars Nørbach og tilføjer:

”Jeg er glad for, at Mariagerfjord Kommune på baggrund af styrelsens vurdering har valgt at sætte sig i spidsen for det analysearbejde, siger Lars Nørbach og forklarer, at det blandt andet indebærer møder med museumsforeningerne på en række af museets udstillingssteder – et arbejde, der lige nu pågår.

”Det er konstruktive og gode dialoger hele vejen rundt, ikke mindst med Støtteforeningen for Lystfartøjsmuseet i Hobro, så det er en meget spændende proces” fastslår han.

Jørgen Pontoppidan, der er medlem af Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune og næstformand i bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum er enig og ser positivt på planerne for et kommende fjordmuseum:

”Vi er i løbende dialog med Nordjyllands Historiske Museum om driften af museerne i Mariagerfjord Kommune. Planerne om at opdatere udstillingerne på Lystfartøjsmuseet med temaer, der tager udgangspunkt i fjorden, er virkelig interessante. Fjorden er på mange måder et stort aktiv for området, og i Mariagerfjord Kommune arbejder vi i forvejen strategisk med fjorden i vores turismestrategi, så på den måde hænger museets planer fint sammen med kommunens kommende satsninger”, siger Jørgen Pontoppidan.

I forlængelse af den planlagte brugerinddragelse de kommende uger opretter Nordjyllands Historiske Museum et forum på sin hjemmeside, nordmus.dk, hvor man løbende kan følge med i arbejdet med det nye fjordmuseum.

For yderligere information, venligst kontakt:
Lars Christian Nørbach, museumsdirektør Nordjyllands Historiske Museum på 25 19 74 13.
Lykke Olsen, museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum på 31 99 41 71.
Jørgen Pontoppidan, byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune m.m. på 29 23 18 46.Nordjyllands Historiske Museum har planer om at opgradere indholdet på Lystfartøjsmuseet i Hobro, og det vil man gerne have publikums hjælp til. Museet efterlyser derfor borgere i Mariagerfjord Kommune, som vil deltage i interviews og give deres mening til kende om de nye planer.
(Fotos: Nordjyllands Historiske Museum)
2019-08-27  
Whist klubben i Valsgård
Tekst og foto af Henning Jochumsen

Whist klubben i Valsgård kom godt fra start. Der mødet 14 deltagere op, klar til at spille whist den først aften, og det må siges at være en god start. Det er Valsgård borgerforening, der har startet whist klubben, og de håber, at der er mange flere, der får lyst at være med, til at få klubben godt i gang. Alle kan deltage uanset hvor man bor, så tag naboen eller en god ven med, og kom til Valsgård. Det hele foregår i Valsgård forsamlingshus mandage kl. 18.30-22.00, der spilles 2 omgange af 20-25 spil, med en pause indlagt, hvor der er mulighed for kaffe, øl og vand kan købes på stedet. Dørene åbnes kl 18.00. Så kom og være med, udtaler formanden Henning Jochumsen fra Valsgård borgerforening.

2019-08-23  

 75 års dag for nedskydning  af engelsk fly markeres i Oue

Oue-Valsgård Menighedsråd mindes med en højtidelighed fredag d. 30. august syv allierede soldater, som ligger begravet på den lokale kirkegård.

Tilsendt af Per Schultz-Knudsen

Ved midnatstid den 29. august 1944 blev et engelsk Lancaster-fly skudt ned af en tysk jager tæt på Oue. De syv ombordværende allierede soldater blev alle dræbt og senere begravet på Oue Kirkegård. Menighedsrådet i Oue-Valsgård har besluttet at ære og mindes de faldende ved en højtidelighed i Oue Kirke og på kirkegården fredag d. 30. august kl. 19.30, hvor alle er velkomne til at deltage. Højtideligheden forestås af tidligere sognepræst Paul Arnbak. Efter mindehøjtideligheden på kirkegården serverer Oue Husmoderforening boller og kringle i konfirmandhuset. 

Den følgende beretning bygger blandt andet på erindringer fortalt af nu afdøde Ejnar Viggo Christensen ”Monty”, der var leder af modstandsgruppen, som gik under navnet ”Ørkenrotterne fra Oue”.

Tirsdag den 29. august 1944 mellem kl. 21 og 23 var luften fuld af dyb motorstøj over Mariager Fjord. Omkring hundrede fly var på vej mod den tyske by Stettin (nu Polen) for at deltage i et af Anden Verdenskrigs største bombetogter, der omfattede i alt 1000 allierede bombefly. Alle fløj i lav højde for at undgå at blive opdaget af tyskernes radar. 

I Oue var der blevet blæst alarm, og de fleste af byens beboere søgte ned i brugsens store kælder, der var fyldt til bristepunktet. Med sit betonloft kunne kælderen give den bedste beskyttelse mod bomber. Samme nat måtte et af de mange fly således i forsøget på at undslippe de tyske jagere kaste sin last. Det skete dog over Randers-forstaden Vorup, hvor seks lokale borgere mistede livet, mens 50 blev såret. Noget lignende skete dog ikke i Oue.

Lettelsen blandt borgerne var derfor stor, da der efter kl. 23 igen var ro i luften, og folk kunne begynde at gå hjem. Alt virkede roligt, selv om der stadig kom enkelte fly, som var kommet lidt bag efter de øvrige, henover byen.

Ved midnatstid kunne der høres kraftig skydning i retning af Hobro, og kort efter lød der et mægtigt brag og et ildglimt kunne ses. Et af de store fire-motors Lancaster-fly, der var sakket bagud, var blevet skudt i brand af en tysk natjager og styrtede 10 minutter over midnat ned 400 m vest for Rinddalsvej 1 ved Oue. 

Flyet havde en bombelast på 15 ton, som på nær en enkelt bombe på 250 kilo eksploderede, da flyet ramte jorden. Eksplosionen efterlod et hul, der let kunne rumme et almindeligt hus. En ejendom 400 meter fra nedstyrtningsstedet brød i brand, og der blev fundet vrag- og menneskestumper i flere kilometers omkreds. Ingen af de syv ombordværende nåede at forlade flyet, inden det ramte jorden.

Den tyske besættelsesmagt fik hurtigt afspærret området og nægtede de lokale borgere at komme tæt på. Da værnemagten ikke gjorde mine til at ville indsamle ligdelene og begrave de jordiske rester af de syv flyvere på anstændig vis, samlede borgerne i Oue imidlertid delene op i kurve. Værnemagten beordrede kurvene udleveret, og gravede dem ned på nedstyrtningsstedet. Men da tyskerne havde forladt området, gravede borgere fra Oue igen ligene op, fik fremskaffet en kiste og fik den bragt til kapellet på Oue Kirkegård. Mandag den 4. september 1944 tidligt om morgenen foretog sognepræst A. Bundgård en hemmelig begravelse. Kisten var smykket med blomster, men udover præsten deltog kun fem personer i begravelsen.

En funden støvle blev via Røde Kors sendt til England. På støvlen stod navnet Kovacich, og dermed blev det opklaret, hvilket af de mange fly, der den nat gik tabt under angrebet på Stettin, som var styrtet ned ved Oue, nemlig Lancaster ME718. Dermed kunne der sættes navne på de dræbte: officer/airgunner Jack Couzens Reeb, Canada, sergent/radiooperatør Leslie Taylor, England, 20-årige sergent/airgunner Dan Bullock, England, 25-årige sergent/flytekniker Bernard Farndale, England, 28-årige officer/bomber Anthony Michael Kovacich fra Canada, 26-årige løjtnant/pilot Edward Chatterton, Canada, og 34-årige officer/navigatør William George Sankey, 34 år, England.

Deres gravsted blev efter befrielsen markeret med et mindesmærke og gravplader for de syv.

I anledningen af årsdagen har Oue-Valsgårds Menighedsråd af Commonwealth War Graves Commision, der sørger for vedligeholdelse af engelske krigsgrave, modtaget en plade, som fremover vil gøre forbipasserende opmærksom på, at der på kirkegården er et mindested for faldne engelske soldater.

De syv ombordværende på det engelske fly var (øverst fra venstre:) Jack Couzens Reeb, Leslie Taylor, Dan Bullock og Bernard Farndale samt (nederst fra venstre:) Anthony Michael Kovacich, Edward Chatterton og William George Sankey.


I sommeren 1945 fik Ejnar Viggo Christensen besøg af to officerer fra Royal Airforce, der ønskede nærmere oplysninger om nedstyrtningen og overflyvningerne, som stemte med Royal Airforce’s optegnelser. De havde også et kort med, der viste de ruter, som de allierede fly tog natten til den 30. august 1944, hvor der var bombetogter mod både Stettin og Køningsberg. Lancaster ME718, der styrtede ned ved Oue, var blandt dem, der havde Stettin som mål.
2019-08-19  
Ny koordinator i Frivilligcenter Mariagerfjord
Opgaverne vokser i Frivilligcenteret og Helene Marianne Skou er ansat som koordinator med ansvar særligt
for et nyt projekt rettet mod børn og unge, der er udfordret af skilsmisse, sygdom/død i nærmeste familie
og andet som betyder meget i børnehøjde, og er svært at forstå.
Nogle vil nok genkende konceptet, som kort var oppe og vende. Nu er det så lykkedes at finde midler til at
få det sat i mere varig rytme, og der vil senere følge mere information om projektet.

Helene har gennem mange år arbejdet som national og international projektleder, projektudvikler og fund‐
raiser blandt andet inden for det sociale og frivillige område. Ligeledes har hun ved blandt andet Green
Network arbejdet som CSR konsulent og netværksfacilitator. Hun har en uddannelse i Kulturarbejde og for‐
midling samt en Executive MBA in Business Psychology. Helene bor i Skørping og er i bestyrelsen ved Red
Barnets lokalafdeling.

Helene er også ansat til at udvikle projekter og søge fonde i samarbejde med Frivilligcenterets foreninger
og samarbejdspartnere og hjælper ligeledes gerne med sparring, råd og vejledning i forbindelse med pro‐
jektudvikling, fondsansøgninger, rekruttering af frivillige mv.
2019-08-08  
Ny whist-kortklub i Valsgaard
Foto og tekst: Henning Jochumsen
Mandag d. 19. august kl. 18.30 til ca. kl. 22.00 i Valsgaard Forsamlings- og kulturhus vil der blive forsøgt startet en ny whist-kortklub op af Valsgaard Borgerforening. Elsker du at spille whist? Så mød op denne mandag aften eller en af de efterfølgende mandage. Hvis det viser sig, at der er stor opbakning og interesse for at spille, vil det blive lavet om til præmie-whist med det samme. Deltagergebyret lyder på 30kr, som går til kort, leje af lokaler m.m. Der vil være mulighed for at købe øl og sodavand samt en kop kaffe. så bak op om foreningslivet i Valsgaard og mød op, udtaler formand for borgerforeningen Henning Jochumsen
2019-07-22  
Pressemeddelelse
Hadsund, 19. juli 2019
Film om ålekrogsfiskeri i Mariager Fjord
Museet i Hadsund modtager ny filmfremviser i gave

Ålekrogsfiskeri er en helt speciel måde at fiske på, men metoden er ved at gå i glemmebogen, da den efterhånden praktiseres sjældnere og sjældnere. Men det er og bliver et vigtigt stykke kulturhistorie. Derfor kan man onsdag den 14. august 2019 se filmen ”Ålekrogsfiskeri i Mariager fjord” på Hadsund Egnssamling. Det sker i forbindelse med overdragelsen af ny filmfremviser skænket af Hadsund Museums Støttelegat.

Filmen havde premiere i februar 1991, og den blev til i et samarbejde mellem Fjordgruppen Nibe og det daværende Hadsund Egns Museum.

Fjordgruppen Nibe ønskede at lave en film om ålekrogsfiskeri i Limfjorden, men måtte allerede dengang konstatere, at der ikke længere var mange, der kunne demonstrere denne specielle form for fiskeri. Jens Østergaard fra Fjordgruppen havde dog hørt, at der ved Mariager Fjord var to gamle fiskere, Villads Villadsen og Christen Gudmann, som stadig kunne vise, hvordan man gjorde.

Herefter blev samarbejdet med Hadsund Egns Museum etableret og filmen realiseret takket være tilskud fra daværende bagermester Bent Bonde. Han blev i 1990 hædret som årets borger i Hadsund, og han skænkede det beløb, som fulgte med hæderen, til Hadsund Egns Museum.

På optagelsestidspunktet var Villads Villadsen knap 90 år og Christian Gudmann ikke meget yngre, så det var absolut i sidste øjeblik, at denne særlige form for fiskeri blev dokumenteret.

Ud over filmens store kulturhistoriske værdi, er den også særdeles underholdende. Villads Villadsen blev født i Hadsund 7. december 1900 som den ældste i fisker P. Chr. Villadsens store børneflok, og han kom meget tidligt med sin far på fjorden. Villads levede på og med fjorden i 93 år, og han var aldrig karrig med fortællinger om alt det fantastiske, han havde oplevet i sit lange fiskerliv.

Filmen introduceres af tidligere museumsinspektør Lise Andersen. Da pladsen er trang, kræves der billet til arrangementet. Gratis billetter kan afhentes på Hadsund Egnssamling i museets åbningstid efter først-til-mølle-princippet. Der er åbent tirsdag-søndag kl. 12-16.

Gave fra Hadsund Museums Støttelegat
Visningen af ”Ålekrogsfiskeri i Mariager fjord” finder sted i museets mødelokale, som blev etableret i forbindelse med opførelsen af den nye tilbygning og fælles indgangsparti til Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling i 2017.

Til fremvisning af film og billeder hang man dengang museets gamle projektor op – en projektor, der i sig selv nærmest var en museumsgenstand, og som ikke opfylder de krav til fremvisning, som man kan forvente i dag.

Et nyt og tidssvarende fremvisningsanlæg har derfor længe været et stort ønske blandt Havnø Mølles Venner og Hadsund Museumsforening. Det ønske er nu blevet opfyldt, da Hadsund Museums Støttelegat har bevilget 12.000 kr. til indkøb og opsætning af nyt anlæg, som kan fremvise billeder og film i høj kvalitet. Samtidig kan det også bruges med trådløs mikrofon ved foredrag.

Anlægget indvies og overdrages til Nordjyllands Historiske Museum, som Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling er en del af, i forbindelse med visningen af ”Ålekrogsfiskeri i Mariager fjord”.

For yderligere information, venligst kontakt
Lykke Olsen, museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum, mobil: 31 99 41 71, mail: lykke.olsen@aalborg.dk (Ferie frem til mandag 5. august).

Ålekrogsfiskeri var førhen en ganske almindelig måde at fiske på, men i dag praktiseres det meget sjældent. Onsdag 14. august kan man opleve denne del af kulturhistorien på Hadsund Egnssamling, når filmen ”Ålekrogsfiskeri i Mariager fjord” vises. Foto: Nordjyllands Historiske Museum
2019-07-15  
PRESSEMEDDELSE:

NASCAR, Lasse L. Sørensen havde farten på oval bane.

Den tidligere DTC mester Nordjyden Lasse Sørensen viste i weekenden gode takter ved hans første løb på en rigtig oval bane. Uheldigvis var et knækket tænd kabel til en af de otte cylindre skyld i, at det kun blev til en samlet syvende plads i løbet.

Weekenden startede ellers fornuftigt for den 22-årige nordjyde, som i kvalifikationen kørte sig ind på en fjerdeplads. Lasse lavede en kanon start, og fik sig efter nogle få omgange og hård kamp kørt sig op på anden pladsen. Men da der cirka var kørt 20 omgange begyndte motoren at svigte. Den trak kun på syv cylindre og tabte power.

Lasse Sørensen udtaler; ”At køre på oval bane var en kæmpe oplevelse. Det føltes som rigtig NASCAR. Jeg var selv lidt overrasket over, hvor god min fart var da starten gik. Jeg havde helt sikker fart til at kunne have været kommet på podiet. Da motoren begynde at sætte ud viste jeg, at det kun var et spørgsmål om at nå i mål, og få så mange point som muligt. Så en syvende plads var vist meget heldigt”.

Løbet blev afviklet over 70 omgange, og det var første gang i år, at Lasse ikke endte på podiet.

Indtil nu er det blevet til fire sejre, en anden plads, og en tredjeplads i de syv løb, som han har kørt i år. Selv om han ikke har kørt de to første afdelinger i Valencia, så ligger han pt på en tredje plads i mesterskabet kun femten points efter den førende kører.

Lasse L. Sørensen har de sidste to år kørt DTC sammen med Team Flexlease.nu Strøjer Tegl, og vandt allerede mesterskabet i sit første år. I 2014 vandt Lasse det Franske F4 mesterskab. I 2013 blev han kåret som Dansk Banesports talent. Yderligere er han lillebror til Aston Martin fabrikskøreren Marco Sørensen, som i 2016 vandt VM for professionelle sportsvogns kørere i ”Danetrain”, sammen med sin makker Nicki Thiim.

På billederne ses Lasse,

Lasse Racing / Flexlease.nu Strøjer Tegl.

Mobil:20606300

2019-07-11  
PRESSEMEDDELSE:

Lasse L. Sørensen får NASCAR debut på oval bane.

Den tidligere DTC mester Lasse Sørensen blev i sidste uge udråbt til årets sensation i europæisk NASCAR efter sin sidste sejr på Most racerbanen i Tjekkiet.

Med fire sejre og to podie pladser ud af seks mulige, sejr i sit første løb, plus dobbelt sejr på Brands Hatch har Euro NASCAR virkelig fået fokus på denne unge Nordjyde. I denne weekend bliver baren sat endnu højere. Her skal Lasse nemlig for første gang prøve kræfter med en rigtig oval bane. En typisk NASCAR oval, som er bygget i Holland efter Amerikanske foreskrifter. Banen er en half mile oval, som ligger i Venray Holland.
Lasse Sørensen udtaler; ” Jeg glæder mig til at prøve at køre på en rigtig oval bane. Det er lige som det bilen i virkeligheden er bygget til. Jeg ved godt, at det bliver svært, speciel er der nogle med erfaring fra USA, som nok vil presse på. Jeg kører for mesterskabet, så derfor gælder løbet på Venray ikke mest om at vinde, men om at få flest mulige point ind på kontoen. Det skal nok blive vildt, da beton banderne står lige op ad banen, så fejl straffes kontant”.
Lasse L. Sørensen har de sidste to år kørt DTC sammen med Team Flexlease.nu Strøjer Tegl, og vandt allerede mesterskabet i sit første år. I 2014 vandt Lasse det Franske F4 mesterskab. I 2013 blev han kåret som Dansk Banesports talent. Yderligere er han lillebror til Aston Martin fabrikskøreren Marco Sørensen, som i 2016 vandt VM for professionelle sportsvogns kørere i ”Danetrain”, sammen med sin makker Nicki Thiim.

På billederne ses Lasse efter sejren i Italien, og fronten af hans NASCAR racer.

Lasse Racing / Flexlease.nu Strøjer Tegl.
Mobil:20606300


2019-07-07  
Pressemeddelelse: Nordjyllands Historiske Museum
Foto: Esben Mauritsen og Nordjyllands Historiske Museum
Kom på rundvisning ved Fyrkat
Nyhed: Nu arrangeres der særlige guidede ture ved Fyrkat og vikingegården

Harald Blåtands ringborge, deriblandt Fyrkat ved Hobro, er en vigtig brik i danmarkshistorien. Som noget helt nyt udbydes der nu rundvisninger på området, hvor Fyrkat lå for godt 1000 år siden. Man kan også få en guidet omvisning på vikingegården et stykke derfra, hvor man kan høre, hvordan vikingetidens dagligliv udfoldelede sig.

Vikingetiden er en betydningsfuld epoke i danmarkshistorien, og ved Hobro lå et af periodens største bygningsværker: Ringborgen Fyrkat. Det imponerende borganlæg blev bygget i år 980, men forsvandt igen få årtier senere.

Ved sommerens rundvisninger på området, hvor borgen lå, kommer man blandt andet ind bag Fyrkats rekonstruerede jordvolde, hvor der i dag er markeret, hvor borgens mange huse lå. De mange ”stolper” giver et meget klart billede af husenes form og størrelse. Uden for borgområdet ligger i dag et rekonstruerede hus af samme type, som naturligvis også er en del af de nye rundvisninger. I alt har der ligget 16 husene inden for den enorme ringvold i fire firelængede gårdanlæg.

Menneskene på Fyrkat

På rundvisningen fortælles der også levende om de mennesker, der har boet ved Fyrkat, og om det liv, der er blevet levet i området, mens ringborgen var i brug i slutningen af 900-tallet.

Publikum besøger også gravpladsen, der lå uden for selve borgen, hvor de hører om de mennesker, som blev begravet her og om deres gravgods. Og så får man naturligvis alt at vide om de mange arkæologiske fund, der er gjort ved Fyrkat – blandt andet ved de omfattende udgravninger tilbage i 1950’erne.

Indtil nu, er der fundet i alt fem tilsvarende ringborge i Danmark, som alle er opført omkring år 980, da Harald Blåtand var konge i Danmark. Der findes ingen kilder, der fortæller om de danske ringborge udover det arkæologiske materiale. Men det alene kan indirekte fortælle en hel del om borgene, og på rundvisningen fortælles om de forskellige tolkninger og teorier vedrørende Fyrkat og de andre borges funktion og historie.

Alt sammen sættes det ind i et større billede af vikingetiden under kongerne Harald Blåtand, Svend Tveskæg og Knud den Store, der alle regerede i slutningen af vikingetiden i tiden omkring år 1000.

Dagliglivet på en rig stormandsgård

Ikke langt fra selve Fyrkat ligger vikingegården, der også er en væsentlig del af Vikingecenter Fyrkat. Også her har man nu mulighed for at komme med på en særlig rundvisning. Vikingegården består af ni vikingehusene, der tilsammen udgør en stormandsgård, som den har set ud i vikingetiden.

Vikingegården er en rekonstruktion af en tilsvarende stormandsgård, der er fundet ved Vorbasse, og på den guidede tur rundt får man historien om gården i Vorbasse samt de forskellige bygningers funktion.

Under rundvisningen kommer man rundt i alle vikingegårdens huse, og der fortælles om dagligdagen på en rig bondegård i vikingetiden. Man ser smedjen, huggehuset, grubehusene og beboelseshusene. Der smages på nogle af urterne i kålgården, og man kommer tættere på beboernes mange forskellige arbejdsopgaver dengang. For hvor mange mennesker boede egentlig på en gård af denne type, og hvordan har dagliglivet mon udspillet sig?

På den guidede rundvisning får man et spændende indblik i livsvilkårene i vikingetiden, hvor langt de fleste boede på gårde, men hvor en forbedret skibsteknologi efterhånden muliggjorde opdagelsesrejser, øget handel med omverdenen og ikke mindst de berygtede plyndringstogter.

Rundvisninger på Fyrkat
16. juli kl.13.00-14.00
23. juli kl.13.00-14.00
13. august kl.13.00-14.00
Mødested: Fyrkat Møllegård, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro.

Rundvisninger på vikingegården
9. juli kl. 13.00-14.00
30. juli kl. 13.00-14.00
6. august kl. 13.00-14.00
Mødested: Vikingegården, Fyrkatvej 37 B, 9500 Hobro.

Pris
En billet til rundvisning på Fyrkat eller vikingegården koster 110 kr. inkl. online administrationsgebyr og kan købes via www.nordmus.dk

En billet til rundvisning på Fyrkat giver også adgang til vikingegården ca. en kilometer fra borgområdet (uden rundvisning) samt Hobro Museum, hvor mange fund fra Fyrkat er udstillet.

En billet til rundvisning på vikingegården giver også adgang til selve borgområdet ved Fyrkat (uden rundvisning) samt Hobro Museum, hvor mange fund fra Fyrkat er udstillet.

For yderligere information
Kontakt venligst museumsinspektør Anne Mette Gielsager på anne.mette.gielsager@aalborg.dk eller på tlf. 99 82 41 75.

Som noget nyt tilbydes der rundvisninger i området, hvor ringbogen Fyrkat lå. Den blev bygget i år 980 på foranledning af Harald Blåtand og var et af datidens prægtigste og største bygningsværker.


Fyrkat
I dag kan man se et rekonstrueret langhus lige udenfor området, hvor den gamle borg lå. Da borgen blev bygget i 980, lå der 116 tilsvarende huse indenfor selve jordvolden.


Vikingegården er en rekonstruktion af en stormandsgård fra Vorbasse, og viser, hvordan en rigmandsfamilie levede i vikingetiden.
2019-07-01  
Tekst/foto: Nordjyllands Historiske Museum
Sommerfest på Mariager Museum

13. juli fyldes den brostensbelagte museumsgård med handel og fest

Lørdag 13. juli krydser alle fingre for godt vejr, når museumsgården fyldes med boder og aktiviteter til den traditionsrige sommerfest på Mariager Museum. Lokalarkivet og museumsforeningen inviterer desuden indenfor til fortællinger og rundvisning.

Den gamle brostensbelagte museumsgård vil genlyde af liv og fest som i gamle dage, når snesevis af boder åbner op med gammeldags varer. Til sommerfesten fremstilles og sælges forskellige slags husflid som strik, filt, flet samt håndlavede smykker. Der sælges også nyslynget honning, hjemmelavet marmelade, lokalt øl fra Bies Bryghus, saft og brændte mandler. Og som prikken over i’et kan man kan nyde sin eftermiddagskaffe og kage i de smukke og stemningsfyldte rammer i museumsgården.

Efter man har smagt på de søde sager og snust rundt blandt de mange kræmmerboder, er der mulighed for se fåreavler Jan Rasmussen klippe får eller køre en tur i hestevogn. Der er, som traditionen byder, oplevelser for hele familien.

Gode historier
Selve sommerfesten foregår udenfor i den brostensbelagte gård, men museet er også åbent og har denne dag gratis adgang. Flere frivillige stiller op med gode historier, og Mariager Museumsforening tilbyder gratis rundvisninger kl. 11 og 13, og man kan også møde Birgittaforeningen, der fortæller om Mariager Klosters spændende historie.

Man kan også kigge ind hos Mariager Lokalarkiv og få en snak om gode, gamle dage. Arkivet har en lille udstilling omkring det at skrive sine erindringer, og man kan møde forfatter og lokalhistoriker Henrik Bugge Mortensen.

Besøg den gamle købmandsbutik
Mariager Museum har til huse i en hyggelig, 300 år gammel købmandsgård midt i den gamle klosterby Mariager – også kaldet rosernes by. Blandt de mange interiører, publikum kan opleve på museet, er flere stuer, et Madam Blå-køkken og en original købmandsbutik fra 1920’erne, der også fungerer som museumsbutik.

Inden døre i museets gamle købmandsbutik huserer kommisen, som sælger mange forskellige fine varer, som for eksempel salt og saltkar, lækkert uldgarn, håndlavede børster samt vedduftende sæbeblokke. Og så bugner butikken af gammeldags julepynt, som sælges hele året.

Dagen arrangeres i samarbejde mellem Nordjyllands Historiske Museum of Mariager Museumsforening – et samarbejde som museet er meget glad for.

”Det er Mariager Museumsforening, som har lavet en stor del af arbejdet med at arrangere sommerfesten, og der er gjort et stort stykke arbejde for, at alle gæster får en dejlig dag,” siger museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Lykke Olsen.

Sommerfesten begynder kl. 10 og varer til kl. 15.

Arrangører:
Mariager Museum under Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Mariager Museumsforening.

Tid og sted:
Lørdag 13. juli 2019 kl. 10-15
Mariager Museum, Kirkegade 4A, 9550 Mariager
Fri entré på dagen

Sommerfest Mariager
Den gamle brostensbelagte gård ved Mariager Museum fyldes med boder og aktiviteter til den årlige sommerfest, som i år finder sted 13. juli fra kl. 10. Foto: Lars Horn, Nordjyllands Historiske Museum


Ved sommerfesten, er der også liv inde i museets gamle købmandsbutik, hvor kommisen huserer. Her kan købes alskens gamle varer – ikke mindst gammeldags julepynt,

2019-06-25  
Sankt Hans i Valsgård
Foto og tekst: Henning Jochumsen
I år var Sankt Hansfesten hos vognmand Preben Hansen i Valsgård igen en succes, så tak for lån af plads til festen.

Mange deltog i det festlige arrangement, der startede med spisning, for dem der var tilmeldt. Maden blev sponsoreret af Røverstuen i Rebild, Bramslev gård og TJ fod v/ Eddie Jensen, og dem siger vi stor tak til. Der blev blandt andet solgt lodder til et amerikansk lotteri, hvor præmierne var sponsoreret af de lokale erhvervsdrivende, så også stor tak til dem. Lotteriet var en stor succes, men dog blev alle præmier ikke afhentet, så derfor blev de aktioneret væk, og der blev godt budt ind fra de deltagende I festen.

Da bålet blev tændt, fløj den flotte heks til Bloksbjerg, med ild og røg omkring sig, den var i år fremstillet af nogle af byens dagpleje børn. Aftenens båltaler var vores lokale skoleleder Bente Nørskov, som holdt en flot tale for de omkring 150 fremmødte. Der blev sunget omkring bålet, med dejlig hjælp fra Kitti Ettrup Vestergaard Pedersen som sang for, og afsluttede med en dejlig solosang..

Efter bålet kunne man gå ind og få lidt ekstra kaffe og kage eller hvad man havde lyst til. Resten af aftenen forløb i hyggeligt samvær. Så Valsgård borgerforening glæder sig til næste år, at kunne byde til Sankt Hansfest igen, og håber at flere har lyst til at deltage, for alle er velkommen. Borgerforeningen næste arrangement er Halloween den 27. Oktober 2018 i Valsgård forsamlingshus, hvor vi håber at se rigtig mange af byens børn flot udklædte og parate til at skære byens flotteste græskar, og måske blive kåret som de bedste udklædte børn, udtaler formanden fra Borgerforeningen Henning Jochumsen.
2019-06-24  
(Foto og tekst: Nordjyllands Historiske Museum)
Vikingerne kalder til marked på Fyrkat

Markedsgæsterne skal kæmpe for hver deres konge i forskellige vikingedyste

Området ved Harald Blåtands gamle vikingeborg Fyrkat, der lå ved Hobro, er i weekenden 6. og 7. juli skueplads for fest, handel og forskellige vikingedyste for hele familien. Mere end 150 vikinger fra nær og fjern kommer til Fyrkat for at kæmpe om kongemagten, æren og publikums gunst, og markedets gæster er velkomne til at dyste med i alskens vikingelege. Der er desuden rig lejlighed til at opleve forskelligt vikingehåndværk samt gøre en god handel i de mange boder.

Det bliver helt sikkert en weekend, hvor danmarkshistorien er særdeles nærværende. De mange gæster til Fyrkat Vikingemarked kan nemlig på allertætteste hold opleve vikingelivet, som det var, da Harald Blåtand opførte ringborgen i år 980 – både det krigeriske vikingeliv og det mere stilfærdige hverdagsliv med handel og håndværk.

Markedet tager udgangspunkt i den sene vikingetid i 900- og 1000-tallet, og publikum møder på levende vis historien om tre danske krigerkonger: Harald Blåtand, Svend Tveskæg og Knud den Store. Hver især gjorde de sit til, at Danmark fik ry for at være befolket af vilde og blodtørstige vikinger, der drog ud i verden for at plyndre.

Publikum kæmper for hver deres konge
Vikingernes historie bliver for alvor levende, når publikum allerede ved indgangen må sværge troskab til den vikingekonge, som de mener, er den mægtigste. Man følger derefter dagens program rundt på pladsen, hvor der er indlagt dyste og lege, som alle er med til at afgøre, hvilken konge der er den mægtigste.

Publikum deltager aktivt i de mange konkurrencer, dyste og lege sammen med markedets mange vikinger, eller man hepper med på sidelinjen på sin konges hold. Søndag eftermiddag afgøres det, om det er Harald Blåtand, Svend Tveskæg eller Knud den Store, der er den mægtigste vikingekonge på dette års vikingemarked.

Vikinge-femkamp
I år afvikles der desuden en særlig vikinge-femkamp på markedspladsen. Her skal den mest værdige viking findes. De forskellige discipliner er vægtet, så man ikke nødvendigvis vinder, bare fordi man er stor og stærk. Markedets tilrejsende vikinger – og modige markedsgæster – dyster derfor mod hinanden i discipliner, der kræver både fysiske, mentale, men også håndværksmæssige egenskaber.

Femkampen består derfor af fysiske aktiviteter, som kræver lige dele balance, timing, stædighed og snilde; såvel som mere fredelige ting som eksempelvis det gamle brætspil ”hnefatafl”, der kendes fra vikingetiden, evnen til at slå ild med stål og flint samt kunsten at snitte en ske.

Har man lyst, er man som publikum mere end velkommen til at tage kampen op og dyste mod en af markedets vikinger i en eller flere discipliner i denne særlige femkamp, som afvikles over begge dage. Måske er det netop en fra publikum, som søndag vinder femkampen og kan kåres til markedets mest værdige viking.

Prøv vikingebrydning
Vikingemarkedet får også besøg af Lars Magnar Enoksen, som er ubestridt stormester i den nordiske brydeform Glima. I dag er glimabrydning Islands nationalsport, men allerede i vikingetiden var det en kampform, som var særdeles udbredt.

Lars Magnar Enoksen fortæller og viser glimabrydning begge markedsdage, og publikum kan – hvis lysten melder sig – selv prøve kræfter med den oldnordiske brydekunst.

Gør en god vikingehandel
Markedet byder også på mere fredelige oplevelser. Hele pladsen, hvor vikingeborgen lå for mere end tusind år siden, er fyldt med boder og handel, hvor man kan købe alverdens vikingesager – alt lige fra tekstilvarer og vikingesmykker til keramik, trævarer og mjød.

Der er desuden levende værksteder, som giver den helt rette vikingestemning. Her kan man blandt andet kan se, hvordan smeden og buemageren arbejder, hvordan vikingerne fremstillede diverse tekstilvarer, og der vil dufte af skøn vikingemad overalt, som man naturligvis kan smage.

Markedet er for hele familien, og børn kan for eksempel opleve vølven, der fortæller historier, ligesom de kan riste runer, træne bueskydning, prøve møntslagning og bage vikingebrød. Og for de voksne, er der blandt andet mjødsmagning.

Det fulde program for Fyrkat Vikingemarked 2019

Lørdag 6. juli
10.30 Konkurrence: Snøre Vibe (femkamp)
11.00 Arkæologen viser fund og fortæller om ringborgen Fyrkat
11.30 Glimabrydning
12.00 Konkurrence: Snit en ske (femkamp)
12.30 Krigerne kæmper
13.00 For børn: Vølven fortæller
13.00 Mjødsmagning
13.30 Arkæologen viser fund og fortæller om vikingens dagligliv
14.00 Foredrag om Runer og førkristen religion
14.30 Hnefatafl turnering (femkamp)
14.30 Krigerne kæmper
15.00 Mjødsmagning
15.00 For børn: Vølven fortæller

Søndag 7. juli
10.30 konkurrence: Firtræk (femkamp)
11.00 Arkæologen viser fund og fortæller om vikingens dagligdag
11.00 Glimabrydning
11.30 Konkurrence: Ildslåning (femkamp)
12.30 Krigerne kæmper
13.00 For børn: Vølven fortæller
13.00 Mjødsmagning
13.30 Konkurrence: Bueskydning
14.00 Arkæologen viser fund og fortæller om Ringborgen Fyrkat
14.30 TING - Jarlens dom og holmgang
15.00 Mjødsmagning
15.00 For børn: Vølven fortæller

Begge dage
Brødbagning, bueskydning, snitte pind, ildslagning, byg ringborgen, runeristning, møntslagning, kamptræning og andre vikingeaktiviteter for børn.

Tid og sted:
Lørdag 6. og søndag 7. juli 2019 – begge dage kl. 10-16
Ringborgen Fyrkat, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro

Billetpriser pr. dag:
Voksne: 75 kr. / Børn og unge fra 7-17 år: 40 kr. /Børn under 7 år: Fri entré
Billetten giver adgang til Fyrkat Vikingemarked og til Vikingecenter Fyrkat
Bemærk, at en billet gælder til én dag,

For yderligere information, venligst kontakt:
Markedsansvarlig og museumsformidler Jakob Ljørring Pedersen på telefon 31 99 06 75


Til Fyrkat Vikingemarked 6. og 7. juli vil publikum og vikinger dyste mod og med hinanden i mange forskellige discipliner - blandt andet i tovtrækning for at afgøre, hvem der er stærkest.


I weekenden 6. og 7. juli er pladsen ved Fyrkat skueplads for mange drabelige vikingekampe og dyste. Vikingerne kæmper for hver deres konges ære, og om søndagen vælges den mægtigste vikingekonge.


På markedspladsen ved Fyrkat er der levende værksteder overalt, hvor man blandt andet kan følge vikinger, der laver vikingemad. Lige fra hønen bliver plukket til maden er klar til at blive spist.


På Fyrkat Vikingemarked findes vikinger, som sysler med håndarbejde af en hver slags. Der spindes garn, det farves og til slut rulles det op på et garnnøgle, inden det er klar til brug.

2019-06.07  
Sankt Hans heksen bliver smukt dekoreret I Valsgård
I år er det igen børnene fra Valsgård dagplejegruppe 2, der flot dekorerede tøjet til Årets Sankt Hans heks. Børnene maler tøjet rigtig flot,  Så børnene kan med stolthed se deres heks på bålet Sankt Hans aften. Traditionen tro afholder borgerforeningen Årets Sankt Hans fest hos Vognmand Preben Hansen den 23. juni kl. 18, hvor der startes med fælles spisning og lotteri. Kl. 20 tændes bålet og årets båltaler er Bente Nørskov, som er skoleleder på Valsgård skole. Hvis man vil deltage til spisningen kan billetter købes på Himmerlandsbilletten.dk eller hos Spar købmanden, ellers kan der også tilmeldes hos borgerforeningens formand Henning Jochumsen. Hvis man ikke vil deltage til spisningen er man velkommen til at komme og se bålet kl. 20, og efterfølgende komme ind og købe en kop kaffe, øl eller vand og hygge med de andre deltagere I aftens arrangement.


Bente Nørskov
2019-06-07  
PRESSEMEDDELELSE
En æra i Nørager og Himmerlands historie er desværre slut, da ”Himmerlands Humanitære Forening” (Russerforeningen) er oplevet opløst.
Den 1. februar 1998 stiftede en flok frivillige den frivillige forening under navnet ”Nøragers
Humanitære Hjælpeorganisation for russiske børnehjem”. Foreningen ændrede i 2013
navn til ”Himmerlands Humanitære Forening”.
Der er igennem de senere år blevet tiltagende vanskeligere at finde frivillige til de mange
opgaver i foreningen.
Bestyrelsen så sig derfor i efteråret 2018 nødsaget til at foreslå, at foreningen blev opløst.
I henhold til foreningens vedtægter er opløsningen blevet vedtaget på 2
generalforsamlinger, hhv. den 21. oktober og den 28. november 2018. Stina Bargmann
Toft (tidligere formand) og Inge Weis Hansen (tidligere kasserer og sekretær) blev på den
sidste generalforsamling bemyndiget til at forestå afviklingen af foreningen. Det blev
ligeledes besluttet, at evt. overskydende midler skulle gives til Tjernobylforeningen,
Frederiksgade 7, 7700 Thisted. Tjernobylforeningen er en frivillig forening, der hjælper
atomskadede børn fra Hviderusland. Foreningen arrangerer hvert år en sommerlejr i
Danmark for disse børn. I forbindelse med denne sommerlejr, er børnene en weekend på
ophold i hos en frivillig værtsfamilie. Tjernobylforeningen afhentede i foråret de ting
Himmerlands Humanitære Forening havde brugt til sommerlejrene, legetøj m.m. samt
printer. Da alt var gjort op kunne der desuden sendes 4.153,74 kr. til Tjernobylforeningen.
Foreningens hjemmeside blev lukket den 18. december 2018. Facebookgruppen ”Tidligere
Himmerlands Humanitære Forening” lukkes den 1. juli.
Det er trist. Vi vælger dog at fokusere på, at hjælpen fra mange mennesker med store
hjerter igennem årene har betydet, at godt 160 russiske børnehjemsbørn igennem årene
har fået fantastiske oplevelser på sommerlejrene i Danmark, oplevelser der har ændret
mange af børnenes kurs i livet til det bedre. Samtidigt har det været muligt at sende
mange penge, tøj og andre ting til børnehjemmet til stor gavn og glæde for alle børnene.

I efteråret 2016 og 2017 var der fokus på at etablere faciliteter på børnehjemmet, der giver
mulighed for jobtræning som henholdsvis gartner, pedel og skomager. Målet er at sikre de
bogligt svage børnehjemsbørns resocialisering i samfundet som selvforsørgende og
ansvarlige samfundsborgere. Der blev foretaget en gennemgående renovering og
fornyelse af et gammelt drivhus, der blev indkøbt en minitraktor med redskaber til at slå
græs, rydde sne og opdyrke jord, ligesom der blev etableret et skomagerværksted. Disse
faciliteter anvendes nu med succes i undervisningen.
I 2018 var der fokus på at forbedre udendørsfaciliteterne. Det lykkedes at etablere en ny
sportsplads, en ny legeplads for de yngste og gennemføre en delvis renovering af den
gamle legeplads. Alt sammen tiltag der giver børnene mange gode stunder, en styrkelse af
deres motorik og en masse god motion.

Vi i den tidligere bestyrelse samt personale og børn på børnehjemmet er MEGET
Himmerlands Humanitære Forening, CVR nr. 34118051, v/formand Stina Bargmann Toft,
Bratbjergvej 20, Grynderup, 9610 Nørager, Tlf.: 23 28 07 16, Mail: stinatoft@yahoo.dk
TAKNEMMELIGE for den støtte, der igennem årene er givet fra mange sider. HJERTELIG
TAK8 fotos klik på billedet
2019-06-06  
Notat vedr. omfartsvej syd om Mariager

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Mariagerfjord) har modtaget henvendelser fra folk, der efterlyser foreningens holdning til en evt. omfartsvej syd om Mariager.
DN's formål er at beskytte natur og miljø og i det omfang en vejføring vil være til skade for naturen og miljøet, vil vi helt klart protestere.
Vi tager ikke på nuværende tidspunkt stilling til et evt. vejforløb, som ikke kendes og spørgsmålet er vel, om projektet overhovedet bliver til noget.
Hvis det skulle blive tilfældet, vil det kræve en VVM-undersøgelse (vurdering af virkningen på miljøet), som vi naturligvis vil tage op til kritisk vurdering.

På vegne af DN Mariagerfjord

Ole Guldberg
 
2019-04-29  
Pressemeddelelse fra Hadsund Tennisklub
Emne: Tennissportens Dag i Hadsund Tennisk
lub
Landsdækkende tennisevent rammer Hadsund
Lørdag den 4. maj inviterer mere end 250 tennisklubber landet over til en dag i tennissportens tegn. Én af dem er Hadsund Tennisklub.
Som led i den landsdækkende event Tennissportens Dag inviterer Hadsund Tennisklub alle interesserede til at lægge vejen forbi klubbens baner på Stadionvej 7 til en dag med tennispil, sjove aktiviteter og hygge fra kl. 11-15. Det er gratis at deltage, og gæsterne kan i dagens anledning kvit og frit låne ketsjere og bolde.
Tennis er for alle!
”Til Tennissportens Dag får alle interesserede mulighed for at prøve at spille tennis”, fortæller klubbens formand Trine Gundesen. ”Alle er meget velkomne og alle kan være med – uanset alder og om man har prøvet at spille tennis før. Vores dygtige trænere står klar til at hjælpe deltagerne godt i gang på banerneog man kan høre mere om klubbens tilbud til børn, motionister og pensionister.”
DGI og Dansk Tennis Forbund står bag
Bag arrangementet står Hadsund Tennisklub i tæt samarbejde med Bevæg dig for livet - Tennis, herunder DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund. Visionsprojektleder i Bevæg dig for livet - Tennis, Lorenz Sønderby, siger: ”Med Tennissportens Dag præsenterer vi de mange glæder og fordele ved tennis. Blandt andet er tennis mere gavnligt for helbredet, end mange andre fritidsaktiviteter, det er en fleksibel sport at gå til, og man kan spille tennis sammen som familie på tværs af generationer.”
For yderligere information
Du kan se mere om Tennissportens Dag og tilmelde dig på www.bevægdigforlivet.dk/tennis. Her finder du også et overblik over alle de klubber, der afholder Tennissportens Dag.
Kontakt venligst Trine Gundesen på mail trinegundesen@gmail.com  for yderligere information om Hadsund Tennisklub og Tennissportens Dag.
For generel information om Tennissportens Dag kontakt visionsprojektleder i Bevæg dig for Livet - Tennis, Lorenz Sønderby, på telefon 2461 1404 eller mail LS@tennis.dk.


FAKTABOKS #1
Tennissportens Dag 2018
Tennissportens Dag 2018 var et rekordår, hvor 251 tennisklubber slog dørene op for interesserede på alle niveauer og i alle aldre.
I alt 8.300 gæster lagde vejen forbi deres lokale tennisklub. Heraf var de 4.000 af gæsterne helt nye ansigter, og arrangementet resulterede i ca. 2.100 nye medlemmer i tennisklubberne landet over.

Klik her, hvis du vil vide mere om Tennissportens Dag 2018:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/tennissportens-dag/laes-om-tennissportens-dag-2018

FAKTABOKS #2
Bevæg dig for livet - Tennis
Bevæg dig for livet - Tennis er et samarbejde mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund og en del af den overordnede Bevæg dig for livet-vision. Formålet med samarbejdet er, at få endnu flere til at gribe ketsjeren og opleve glæden ved tennis.
Klik her, hvis du vil vide mere om Bevæg dig for livet - Tennis:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/idraet-og-motion/tennis


FAKTABOKS #3
Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem en række stærke idræts- og sundhedsaktører, der står sammen om en fælles vision. Visionen er at få flere danskere til at bevæge sig og være fysisk aktive – på egen hånd eller som aktivt medlem i en af landets mange sportsklubber og idrætsforeninger. Bevæg dig for livet er en invitation til et aktivt liv og byder på motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.

Klik her, hvis du vil vide mere om Bevæg dig for livet:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/bevaeg-dig-for-livet/om-bevaeg-dig-for-livet
 
2019-04-28  
Nye flagstænger i Valsgård.
Lørdag den 27. April vejrede de nye flag flot gennem Valsgård. Sparekassen Hobro Fonden havde skænket penge til Valsgård borgerforening, så byens borgere fortsat kunne nyde de mange flag, der bliver opsat til forskellige begivenheder. Denne gang var det til konfirmationerne i weekenden den 27.-28. april. Det var dog en regnfuld lørdag, de blev taget i brug, men flot så det ud. Så derfor et stort tak til Sparekassen Hobro Fonden for donationen af penge til flagstængerne, som nu kan pryde i Valsgård, udtaler formanden Henning Jochumsen fra Valsgård Borgerforening.
2019-04-26  
BUBBER LAVER SIN EGEN CIRKUSFORESTILLING I HOBRO
Foto og tekst Arena

Bubber er årets konferencier i Cirkus Arena, og i den anledning har han taget tøjlerne og samlet alt det, han synes hører til i et rigtigt cirkus. I forestillingen bliver det Bubbers opgave at undersøge og afdække cirkus’ magiske verden, og resultatet kommer til live i manegen

fredag den 17. maj kl. 14 i det rødgule cirkustelt ved Ambuparken i Hobro.

Cirkusverdenen er ikke uvant for Bubber. I 1990’erne var han konferencier i Cirkus Arena 7 år i træk, og i 2019 er han endelig tilbage - ovenikøbet med sin helt egen cirkusforestilling.
Bubber fortæller:
- ”Jeg har tit tænkt tanken, at det kunne være sjovt at lave min egen cirkusforestilling, og nu er drømmen endelig gået i opfyldelse. For mig har cirkus altid været poetisk. Det der fascinerer mig mest ved cirkus, er hele magien omkring det. At cirkusteltet på magisk vis er rejst, når byen vågner, og at teltet er væk igen senere samme aften, når forestillingen er slut. Når cirkus har forladt byen, går der et helt år, før det kommer tilbage, men artisterne og cirkusfolkene rejser videre rundt og laver deres optræden aften efter aften. Med ’Cirkus ifølge Bubber’ har jeg sammen med familien Berdino samlet alt det, jeg synes hører til i en rigtig cirkusforestilling. Alle de artister I vil møde har en drøm og et helt særligt talent, og der ligger timevis af træning bag”.

Cirkus der samler familien
Årets forestilling er blevet godt modtaget af publikum og anmeldere, og i Cirkus Arena glæder vi os over alle de stjerner, som er drysset ned over forestillingen, der har meldt udsolgt i flere byer.
Mange af de børn der oplevede Bubber i 90’erne har selv stiftet familie, og nu er muligheden for at give cirkusmagien videre til deres egne børn endelig kommet. Bubber er som en del af cirkusfamilien. For 20 år siden tilbragte han og familien Berdino syv somre sammen på turné, så at Bubber nu er tilbage giver en følelse af, at hele familien er samlet igen.
Cirkusdirektør Benny Berdino udtaler:
”Vi er meget glade for de flotte tilkendegivelser, vi har fået for årets forestilling. Jeg er utrolig glad for at have Bubber med på holdet igen, og for de mange talentfulde artister, vi har samlet. De gør det alle sammen helt fantastisk. Det er fantastisk at opleve, når både børn, voksne og ældre, samles om vores forestilling og får en fælles oplevelse, som de kan tale sammen om længe efter”.

Bubbers favoritter i manegen
Årets forestilling er fyldt med muskel- og hestekræfter. Med Bubbers fortælling i spidsen møder publikum bl.a. de stærkeste håndstandsartister, som viser deres utrolige kræfter, når de balancerer i luften. Bubber får også besøg af Viborgs egen Cirkusprinsesse Laura Berdino og hendes smukke brune araberhingste, samt de frygtløse motorcykelkører fra Diorios, som i 2019 er tilbage i manegen.
2019-04-20  
Affaldsindsamlingen 2019 i Mariagerfjord – Mange var med.

Tilsendt af Alan Phipps


11 børnehaver og dagplejegrupper, 7 skoler, 17 foreninger og 4 spejder tropper var ude og samle skrald i naturen. I alt deltog flere end 1.300 børn og voksne i den årlige affaldsindsamling i Mariagerfjord.

Der blev indsamlet over 3.300 kg affald - deriblandt mere end 2.000 dåser og over 13.000 cigaretskod.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for indsamlingen, i samarbejde med kommunen, med støtte fra Grønt Råd. Det er glædeligt, at der år for år er så mange der vil være med. En stor tak til alle, der deltog.

Vinderen af fotokonkurrencen i Mariagerfjord var Michelle Marie Pedersen fra Arden med sit flotte foto af datteren Jennie med sin store affaldshøst. Tak til alle der sendte deres fotoer.

Vi sætter stor pris på, at vores lokale natur er ren og pæn, så vi kan få nogle gode naturoplevelser. Derfor samler vi affald ind. Men det handler også om at sende et signal til andre om, at det ikke er i orden at smide affald i naturen.

Der er god læring for både store og mindre børn i at samle affald op efter andre. Det skaber gode ambassadører, der ved, hvordan man opfører sig i naturen. Så er det rigtig godt at så mange børn og unge er med til at holde vores dejlige natur ren.

På landsbasis blev der indsamlet næsten 160 tons skrald, inklusive over 110.000 dåser og 1,5 millioner cigaretskod. I alt var der ca. 200.000 tilmeldte deltagere til årets affaldsindsamling, heriblandt et meget højt antal skolebørn – godt 150.000.

Påfaldende mange cigaretskod
Det er første gang, at der er blevet talt cigaretskod i forbindelse med Affaldsindsamlingen, og trods den seneste tids fokus på hele skodproblematikken vækker resultatet opsigt hos Danmarks Naturfredningsforening.
- Vi forventede at finde mange cigaretskod, men det er alligevel påfaldende, at der er blevet samlet så store mængder i løbet af ugen. Det understreger, at vi har et stort problem med de mange henkastede skod. Vi håber, at vi med årets affaldsindsamling har været med til at minde om, at cigaretskod ligesom alt andet affald ikke hører til i naturen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
De henkastede cigaretskod er ikke blot til gene for befolkningen. Filtrene udskiller giftstoffer og bliver til mikroplast, når de havner i naturen.
Grænsedåserne flyder stadig i naturen
Hvert år bliver der fundet titusindvis af pantfri dåser i den danske natur, og i år er ingen undtagelse. 74 procent af de 110.000 indsamlede dåser er uden pant.
De pantfri dåser fra grænsehandlen er et historisk problem for Danmarks natur og miljø. Danmarks Naturfredningsforening har derfor længe kæmpet for at få pant på dåserne.
- Det kan ikke være rigtigt, at vores natur fortsat skal forurenes af de mange pantfri dåser, der hver dag fragtes over den dansk-tyske grænse. Der er velfungerende retursystemer i både Danmark og Tyskland, så det er helt absurd, at der ikke også er pant på grænsedåserne, siger Maria Reumert Gjerding.
I Mariagerfjord kommune vil vi fortsætte med at være aktive for at holde naturen ren, og håber at mange vil være med igen til næste års indsamling.

For DN Mariagerfjord
Med venlig hilsen

Alan Phipps
Affaldsindsamlingskoordinator
DN Mariagerfjord
Mob. 61990365
2019-04-15  
Lasse L. Sørensen og Team Flexlease.nu Strøjer Tegl går ind i NASCAR.


Den tidligere DTC mester Lasse L. Sørensen har med support fra Team Flexlease.nu Strøjer Tegl skrevet kontrakt med det Østrigske Team DEXWET DF1 Racing om en fuld sæson i det Europæiske NASCAR mesterskab. Mesterskabet køres med fuld felt, 32 biler på forskellige baner rundt om i Europa, og er pendant til den Amerikanske NASCAR serie. I serien deltager b.la tidligere Formel 1 verdensmester Jacques Villeneuve plus andre Amerikanske NASCAR stjerner.

Lasse udtaler; ”NASCAR var et naturligt valg for mig, fordi jeg syntes stadig, at jeg mangler noget erfaring i sprint race, før jeg hopper over i langdistance biler. Yderligere er der svært at finde en racer klasse, hvor der kun er en kører på bilen. De fleste klasser rundt om i Europa, som man kan komme til for penge, har to eller tre kørere på bilen. Jeg ønsker stadig at udvikle mig som racerkører, plus at vise mit talent. Derfor er det vigtigt at jeg kører i en serie, hvor der kun er en kører i bilen, og at jeg kun selv er ansvarlig for resultatet, når jeg sidder bag rattet. Jeg er mega stolt over den support, som folkene bag Team Flexlease.nu Strøjer Tegl har givet mig i forbindelse med denne kontrakt, plus at det er godt at have John Nielsen med på sidelinjen.

Lasse L. Sørensen har de sidste to år kørt DTC sammen med Team Flexlease.nu Strøjer Tegl, og vandt allerede mesterskabet i sit første år i serien foran Jan Magnussen. I 2014 vandt Lasse det Franske F4 mesterskab. I 2013 blev han kåret som Dansk Banesports talent. Yderligere er han lillebror til Aston Martin frabrikskøreren Marco Sørensen, som i 2016 vandt VM for professionelle sportsvogns kørere i Danetrain, sammen med sin makker Nicki Thiim.

Hilsen
Lasse Racing / Flexlease.nu Strøjer Tegl.
Mobil:20606300

På billedet ses Lasse med sin nye Teamchef i NASCAR.
2019-04-09  
Sæsonstart og ny butik på Fyrkat
Traditionen tro indledes sæsonen på Vikingecenter Fyrkat i påskedagene

Tilsendt af Jens-Erik Møller

Efter en lang vinterpause er Vikingecenter Fyrkat klar til igen at åbne for publikum. 2019-sæsonen skydes i gang skærtorsdag 18. april, og det sker med besøg af arkæolog Ken Ravn Hedegaard, der fortæller om vikingetidens bronzesmykker og støbeteknikker. Samtidig åbner en helt ny museumsbutik ved Fyrkat Møllegaard.

2019 bliver en alsidig sæson på Fyrkat, hvor publikum i løbet af sommeren kan opleve alle facetter af vikingelivet. Når sæsonen indledes i påsken, bliver det blandt andet med fokus på vikingesmykker. Her kan man nemlig møde arkæolog Ken Ravn Hedegaard på vikingegården, og her vil han vise, hvordan vikingerne lavede bronzegenstande og den omfattende proces, der lå bag, når man i vikingetiden støbte for eksempel smykker.

Først blev en model lavet af voks, knogler eller træ, og derefter lavede man en form af ler med udgangspunkt i modellen. Den skulle lufttørre og først derefter kunne selve smykket støbes. Til sidst blev smykket pudset og gjort pænt, som det skinnede smykke, det var. Alt sammen en tidskrævende proces, som i mange tilfælde har været en større investering for den enkelte vikingefamilie.

Fra skærtorsdag 18. april til og med 2. påskedag 22. april vil publikum på vikingegården, der en del af Vikingecenter Fyrkat, få et indblik i hele den omfattende proces, og man har mulighed for at se rekonstruerede smykker fra vikingetiden på allertætteste hånd. Påskens besøgende får uden tvivl en stærk fornemmelse af selve håndværket og det store arbejde, der lå bag produktionen af forskellige metalgenstande i vikingetiden.

Ny vikingebutik ved Fyrkat

Når sæsonen til påske indledes på Vikingecenter Fyrkat, bliver det også goddag til en helt ny butik, som ligger i forbindelse med Fyrkat Møllegaard – ikke langt fra det sted, hvor ringborgen lå.

Lige nu arbejder personalet på Vikingecenter Fyrkat på højtryk for at blive klar til at åbne den nye butik, så der nu er hele to butikker fyldt med spændende vikingevarer som eksempelvis bøger, vikingesmykker, skind og mjød – den gamle butik ved vikingegården, og den nye på vejen op til selve borgområdet.

Fremover skal publikum gennem den nye butik for at komme til borgområdet og det rekonstruerede langhus her. Man kan naturligvis købe billet både på vikingegården og i den nye butik ved selve borgområdet, og uanset hvor den er købt, gælder den begge steder.

Vikingegården er den første del af Fyrkat, som man møder, når man kommer kørende fra Hobro. Ni gule huse opført af egetømmer og med lerklinede vægge og stråtag udgør tilsammen rekonstruktionen af stormandsgård, som den så ud på Harald Blåtands tid. Udover butik og billetsalg rummer husene beboelse og værksteder. Det er her, at publikum i påskedagene kan opleve Ken Ravn Hedegaard fortælle om bronzestøberi.

En lille kilometer længere ude af vejen langs Fyrkat Langsø lå ringborgen Fyrkat. Borgen har været et storslået bygningsværk med volde, voldgrav, 16 store træhuse og flere mindre bygninger, men den eksisterede kun kort tid. I dag viser jordvolde, hvor borgen lå, og hvid sten indenfor voldene markerer, hvor husene lå. Uden for borgområdet har man rekonstrueret et af de imponerende langhuse.

I løbet af sommersommersæsonen kan man opleve masser af forskellige vikingeaktiviteter ved vikingegården og på området, hvor den gamle ringborg Fyrkat lå – lige fra kokkerering af vikingemad til vikingekampe, hvor krigerne er udrustet som ægte vikinger. Senere på sommeren, nærmere bestemt 6. og 7. juli, vil området, hvor borgen i sin tid lå, være skueplads for det populære og meget besøgte Fyrkat Vikingemarked.

Tid og sted
18. april til 22. april 2019 (Skærtorsdag til og med 2. påskedag). Alle dage kl. 10-16
Vikingecenter Fyrkat, Fyrkatvej 37b, 9500 Hobro

Pris
Almindelig entré: 75 kr. for voksne, børn under 18 gratis adgang.

For yderligere information
Kontakt venligst museumsinspektør Anne Mette Gielsager på anne.mette.gielsager@aalborg.dk  eller på tlf. 99 82 41 75.(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Fyrkat Ken Ravn Hedegaard bronzestøberi
I påsken kan man på Vikingecenter Fyrkat se Ken Ravn Hedegaard arbejde med bronzegenstande – lige fra arbejdet med at lave selve støbeformen til det sidste detaljearbejde på det færdige smykke.

Fyrkat bronzekopier af vikingesmykker
På Vikingecenter Fyrkat kan publikum komme helt tæt på kopier af bronzesmykker, som er fremstillet efter de gamle vikingemetoder. I midten ses en bronzekopi af det berømte dåseformede spænde fra grav 4 ved Fyrkat, der blev fundet tilbage i 1954.

Fyrkat udstillet ovalt skålspænde
I vikingetiden var det meget almindeligt, at kvinder som en del af deres klædedragt bar disse ovale skålspænder. Her ses en af Ken Ravn Hedegaards flotte bronzekopier af et originalt fund.
2019-04-01  
   I strålende sol havde 35-40 voksne og næsten lige så mange børn valgt at bruge et par timer søndag på at samle affald i Valsgård og omegne, så det igen kan blive FORÅR I VALSGÅRD.
Allerede klokken 10 var de fleste klar til at starte dagen med et rundstykke og kaffe, te eller vand. Klokken 12 var de fleste tilbage med fyldte sække, og der var godt gang i grillen med god afsætning på pølser og brød.
At det er nødvendigt og at det nytter noget at samle affald en gang om året, viser vejningen af det indsamlede skrald. Stort set alle veje, sidevej og udfaldsveje blev afsøgt og 240 kg blev det til, ca. det samme antal kilo som sidste år. I år var der særligt fokus på cigaretskod, hvor der ialt belv samlet ca, 1.950 skod, som nu ikke længere sviner i naturen.
Det er en fornøjelse for Borgerforeningen at stå for arrangementer med så stor opbakning fra byens borger og ikke mindst børnene. Vi takker for indsatsen og det gode humør den blev gjort med.

2019-03-28  
Tilsendt af: Henning Aage Jochumsen
I samarbejde med Borgerforeningens Kreaclub.


Lokalhistorie hvad er det? Lokalhistorie er vigtigt for et lille bysamfund.

Og derfor meget vigtig at bevare for eftertiden. Kom og hør hvad lokalhistorie er og hvad dit lokalhistoriske Arkiv laver, for at bevare historien i den by du bor i. Hvem har bygget dit hus? hvem har boet der? Hvordan var det i ældre tid med skolegang, arbejde og lign. Spørgsmål som mange henvender sig til os om. Du inviteres til at møde os

Mandag den 6.maj kl. 19-21 i Valsgård Forsamlingshus

Der vil vi fortælle lidt om, hvad vi laver, vise lidt billeder fra Valsgård Skulle du have nogle billeder/Dokumenter som vedrører byen, ejendomme, virksomheder er du velkommen til at tage det med. Pris 30 inkl. Kaffe tilmelding og betaling til Henning Jochumsen tlf. 61438372 Betaling mobilpay samme nr. Husk at skrive dit navn. Vi glæder os til at møde dig. Med venlig hilsen Anita Sørensen Arkivleder tlf. 223161152019-03-22  
Tilsendt af: Henning Aage Jochumsen

Valsgård Foredragsforening holdt sin årlige generalforsamling,
 som blev holdt i Valsgård forsamlingshus den 21-03-2019. Den nyvalgte bestyrelse består nu af, Sten Nielsen, Kim Jæger, Mikkel Olsen, Bengt Ame Sjøstedt, (HC) Carsten Lauersen, Åge Kjær samt Lillian Bork. Valsgård Foredragdsforening er den forening der driver Valsgård forsamlingshus og bla. arrangerer banko hver tirsdag aften, børnebanko i efterårsferien, og det seneste foredrag der blev afholdt, var med Søren Ryge. Desuden afholder de et julemarken hvert år.

2019-03-20  
Det er skidt i Valsgård Borgerforening

Tilsendt af: Henning Aage Jochumsen

Valsgård borgerforening samler igen i år affald i byen og ved indfaldsvejene til Valsgård. Borgerfoeningen har igen i år allieret sig med Mariagerfjord kommune og naturfredningsforeningen om projektet, der løber af staben i anlæget ved bækken

søndag den 31-03-2019  fra kl. 10:00 til ca. kl. 14:00.

Der vil først blive stillet rundstykker med tilbehør frem til deltagerne,og efter morgenmaden vil man få tildelt en rute, hvor der skal samles affald på, samt man vil få udleveret tænger, veste og affaldsposer til affaldet. Når man kommer tilbage med affaldet. vil det blive vejet og bortskaffet på forsvarlig vis, og herefter er der grillpølser samt øl og vand til deltagerne, som tak for godt arbejde. Formanden for borgerforeningen Henning Jochumsen håber på et flot fremmøde til affaldsindsamling i Valsgård by.2019-03-17  
Internationalt forskerhold:
Fyrkat undersøges med avanceret teknologi

Tilsendt af Jens-Erik Møller

Et nyt storstilet projekt skal – uden at sætte en skovl i jorden – give ny viden om fire af vikingetidens fem ringborge: Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Borgring ved Køge. Projektet vil, med hjælpe fra de førende eksperter på området og ved brug af avanceret teknologisk udstyr spændt efter terrængående maskiner, gennemlyse jordlagene og dermed hente ny viden frem om borgene, helt uden at forstyrre dem.

Eksperterne består af et forskerhold fra Ludwig Boltzmann Instituttet på universitetet i Wien. Ved hjælp af avanceret opmåling af forskellene i jordlaget kan forskerne se arkæologiske strukturer som f.eks. volde, voldgrave samt måske også huse og veje. Forskerholdet har erfaringer fra en række af Europas væsentligste fundsteder, som f.eks. Stonehenge i England og senest ved fundet af en skibsgrav fra vikingetiden i Norge.

Nu er turen kommet til Danmarks ringborge fra vikingetiden. Harald Blåtand lod borgene opføre omkring år 980, og de har udgjort kæmpemæssige bygningsværker, der med deres jævne fordeling over landet har været væsentlige i samlingen af riget og forsvaret mod ydre fjender. Det er håbet, at analyserne kan vække den skjulte borg ved Nonnebakken til live, og at de endnu ikke udgravede dele af Aggersborg, Borgring og Fyrkat kan kaste ny viden af sig.

Stærkt samarbejde
Undersøgelserne er resultat af et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Museum Sydøstdanmark, Aarhus Universitet og Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien.

Opmålingerne foretages i slutningen af marts, hvor maskiner med det teknologiske udstyr spændt efter sig vil køre over arealerne. Efterfølgende forestår et stort tolkningsarbejde, som foretages af de danske arkæologer og forskerholdet fra Wien i et tæt samarbejde.

Forskerne er ved Borgring d. 18.3., Fyrkat d. 18.-19.3., Nonnebakken d. 20.-21.3. og Aggersborg d. 20.-22.3..

For yderligere information
Kontakt venligst arkæolog, museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, tlf. 25 19 74 33, mail: lars.egholm.nielsen@aalborg.dk

Med avanceret teknologisk udstyr spændt efter terrængående maskiner vil forskere gennemlyse jordlagene ved Fyrkat og forhåbentlig hente ny viden om ringborgen. Her ses maskinen ved Stonehenge i England. Foto: Nordjyllands Historiske Museum


På baggrund af tidligere arkæologiske udgravninger formodes det, at Fyrkat har set ud som på denne tegning, da Harald Blåtand byggede ringborgen i år 980. Foto: Nordjyllands Historiske Museum
2019-03-04  
Fastelavnsfesten i Valsgård blev igen i år afvilklet af borgerforeningen,
i samarbejde med Valsgård kirkes menighedsråd.Der var ca. 70 fremmødte til arrangementet, der må siges at være en succes igen i år , udtaler borgerforeningens formand Henning Åge Jochumsen. De fremmødte udklædte børn og deres forældre var først i kirken til en gudstjeneste, og efterfølgende gik turen til forsamlingshuset, hvor der var tøndeslagning. Der blev virkelig lagt kræfter i fra børnenes side, og man kunne se hvordan de strålede og gik til den med iver. Efter veludført arbejde blev der traditonen tro, kåret to konger og to droninger, og derefter gik kvinderne også igang med at slå to tønder ned. Der blev også fundet to vindere hos kvindere for nedslagning af tønderne, og en lille præmie fik de også. Desuden blev der kåret de to bedste udklædte børn, som strålede da de modtog deres præmier. Formanden Henning Åge Jochumsen takkede de frivillige hjælper, som bidrog med bagning og hjalp til under fastelavnsfesten,og han lover at der også bliver en fastelavnsfest igen næste år.2019-02-20  
Affaldsindsamlingen skyder foråret i gang

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord og Grønt Råd opfordrer alle til at give en hånd med.

Alle kan være med til at gøre Mariagerfjord til Danmarks reneste kommune. Anledningen er den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord og Grønt Råd gennemfører omkring uge 13 og søndag den 31. marts. I år har flere end 30 skoler, institutioner, klubber og foreninger allerede tilmeldt sig til indsamlingen, men andre kan også være med.
Tilmeld din forening eller institution:
Skoler, børnehaver, foreninger, klubber, spejdergrupper og landsbyer/borgerforeninger kan stadigvæk nå at tilmelde sig. Tilmeld nu på www.affaldsindsamlingen.dk. Det er ganske gratis. Bemærk, at vi har fået et nyt og bedre tilmeldingssystem. Hvis du får problemer med tilmelding, så tøv ikke med at ringe på 31 19 32 11, så opretter vi jeres indsamling over telefonen. Efter tilmelding kan I få et tilskud til forplejning fra kommunen: kontakt Annette Rørbæk Hansen 98113608,
arhan@mariagerfjord.dk.
Søndagsindsamlingen er for alle:
Søndag den 31. marts mellem kl. 13 og 16, er der fire indsamlingssteder i Mariagerfjord Kommune, og alle er meget velkomne til at være med. Der er mødesteder ved:
Min Købmand, Bytorvet 18, 9510 Arden,
Det Røde Pakhus, Søndre Kajgade 12, Hobro 9500,
Parkeringspladsen på havnen, 9550 Mariager,
Dykkerklubben, Bådsstræde 23, Fiskehavnen, 9560 Hadsund.
Tilmelding til søndagsindsamlingen er ikke nødvendig, og der bliver udleveret sække og handsker til alle. Deltagerne bliver budt på en lille forfriskning. Kommunen sørger for at indsamlet affald bliver kørt væk.
Fotokonkurrencen: I år kan du vinde et gavekort på 400 kr. til DNs webshop for det bedste foto fra en affaldsindsamling. Send dit foto med e-mail til ap@dn-mariagerfjord.dk, og vær med i konkurrencen.
I Mariagerfjord Kommune står DN og Grønt Råd bag kampagnen, der kører for trettende år i træk. Sidste år deltog over 1.700 borgere. Tilsammen fjernede indsamlerne mere end 4.000 kg affald og over 3.000 dåser, og var på den måde med til at sikre en renere natur.
Vær med, så vi kan gøre 2019 til et rekordår.
Alan Phipps
DN Mariagerfjord
ap@dn-mariagerfjord.dk
Mobil: 61 99 03 65


2019-02-15  
Pressemeddelelse
Aalborg, februar 2018

Ny museumsinspektør i det nordjyske
Nordjyllands Historiske Museum ansætter erfaren inspektør

Det bliver den 36-årige Lykke Olsen, der afløser Dorte Kook Lyngholm på posten som museumsinspektør på fem af Nordjyllands Historiske Museums udstillingssteder i Mariagerfjord og Rebild kommuner. Lykke Olsen kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og har tidligere blandt andet har været museumsinspektør ved Glud Museum og Horsens Museum.

De fem afdelinger under Nordjyllands Historiske Museum, hun nu skal arbejde for, er Cirkusmuseet i Rold, Hobro Museum, Lystfartøjsmuseet i Hobro, Mariager Museum samt Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling.

Lykke Olsen har siden sommeren 2013 været museumsinspektør og kommunikationsansvarlig ved Museerne i Brønderslev Kommune (fra februar 2019: Museum for forsyning og Bæredygtighed). Hun er cand.mag. i historie og nordisk fra Aarhus Universitet i 2009.

Sin unge alder til trods har hun gennem flere års virke i den danske museumsverden opbygget solid erfaring med løsning af de kerneopgaver, der venter i inspektørstillingen hos Nordjyllands Historiske Museum. Det drejer sig især om udstillingsarbejde, samlingsvaretagelse, samarbejde med frivillige og foreninger samt teamledelse. Dertil har Lykke noget så sjældent som en historiefaglighed, der omfatter både cirkus- og møllehistorie.

”Hendes profil er kort sagt som skræddersyet til stillingen”, siger afdelingsleder for Udstillinger og nyere tid, ph.d. og dr.phil. Morten Pedersen, der oplyser, at Lykke Olsen tiltræder stillingen 1. april. Hun får kontor på Fyrkat Møllegaard, men vil løbende være at finde på de forskellige afdelinger.

I de kommende år vil nogle af fokuspunkterne ved museerne i Mariagerfjord Kommune være færdiggørelsen af flytningen af arbejdspladser og Hobro Lokalhistoriske arkiv fra Vestergade i Hobro til Fyrkat Møllegaard og ikke mindst arbejdet med planerne for et kommende samlet Mariagerfjord Museum, som får til huse i Lystfartøjsmuseet på Hobro Havn.
2019-02-11  
Fastelavnstønderne bliv igen malet af børnehaven Myretuen
Valsgård Borgerforening havde igen i år sendt fatelavnstønderne til maling

hos børnehaven Myretuen. Der bliv igen i år gået til den med pyntningen af tønderne, og børnene kastede sig over opgaven med stor iver. Alle børn fik en hyggelig stund ud af det, og en god oplevelse med at kunne hjælpe til med pyntningen af tønderne. Borgerforeningen og Kirken håber at se en masse glade børn til gudstjensete og tøndeslagning fra kl 1400. den 3. Marts i Valsgård kirke og efterfølgende til tøndenslagning i forsamlingshuset, hvor der sædvanen tro vil blive kåret adskillige konger og dronninger, og hvor kvinderne i år også får deres egen tønde. Så bak op om foreningslivet i Valsgård og mød op til en hyggelig efterniddag
.


2019-01-31  

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00

holder koret fra Års AROSIA koncert i Hvilsom kirke. Koret tæller over 40 medlemmer og synger et bredt repertoire - lige fra salmer, gospel, evergreens og populær, rytmisk musik - i 4. stemmige arrangementer både acapella og andre med klaver akkompagnement. Koret ledes og dirigeres af Kim Bernt Jensen, der er kirkeorganist i Malle, Vilsted og Ranum kirker. 2019-01-28  
Af Henning Aage Jochumsen svar@conventus.dk
Den nye kreative klub i Valsgård er kommet godt fra start.


Om mandagen mødes en flok borgere fra Valsgård og omegn og enkelte fra andre byer, til en hyggelig aften i Valsgård Forsamlingshus fra kl. 18:30 til kl. 21:30. Man ser tydeligt at der hygges med hækling, strik, syning, patchwork, perler, maling på sten og mange andre ting. Snakken går om løst og fast og man ser og mærker tydeligt, at der er plads til alle. Der er lys på bordene og kaffe i kopperne og en kageordning er der også lavet. Der fortælles fra Annette, Tina og Marianne side, at skulle man sidde alene og gerne vil have lidt selvskab og hygge er der plads til at DU kan komme og deltage, også selv om du ikke bor i Valsgård. Ja de efterlyser faktisk flere til at være med, også selv om det er godt besøgt af ca. 18 personer hver gang. Der er kommet folk i alle aldre, de fire gange det har været indtil videre. Så tag din kaffekande og "nørkle ting " under armen og kom og være med på Mandag, og bak op om foreningslivet i Valsgård, og få en glad aften.

2019-01-21  
Til pressen.

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) afdeling for Mariagerfjord havde i
dag inviteret alle interesserede til et arrangement ved Bramslev Bakker.

Dansk Folkeparti vil på torsdag fremsætte et lovforslag som skal fratage
DN retten til alene at rejse fredningssager. Vi har haft denne ret siden
1937, og hvis vi mister den, vil der ikke længere være nogen til -
utvetydigt - at varetage naturens interesser i fredningssystemet.

Til at tale for DN's fortsatte ret til at rejse fredningssager havde vi
inviteret byrådsmedlem og kommende kandidat til folketingsvalget for de
Konservative, Jens-Henrik Kirk, som i en fin tale bl.a. beskrev værdien
af at bevare betydningsfulde danske landskaber.

Ca 30 mennesker deltog på P-pladsen ved Bramslev, og bagefter gik de
fleste med på en tur rundt i det fredede område.

Der er vedhæftet nogle billeder fra arrangementet.


Med venlig hilsen
Kaj Edlund
DN Mariagerfjord
61779852


2019-01-04  
Ny kreativ hyggeklub i Valsgård.

 Mandag den 7. januar 2019 startes der en kreativ klub op i Valsgård.

Klubben bliver startet op på opfordring af Valsgård borgerforening og i samarbejde med Foredragsforeningen/forsamlingshuset. Så er der en kreativ sjæl gemt i dig og vil du gerne hygge dig i andres selskab, så find strikkepindende, hæklenålen, sytøjet, symaskinen eller laver du selv kreative kort, maler på sten eller noget andet håndværk, så pak tasken og kom ned i forsamlingshuset om mandagen, med opstart den 7. januar 2019 kl 18.30-21.30. Det koster 20 kr. at deltage pr. gang, man medbringer selv kaffe/the og service, og vi vil skiftes til at bage kage til kaffen. Oprydning vil vi alle være fælles om. Så kom og deltag i nogle timer om mandagen og vær med til at starte et kreativ mødested i Valsgård. Alle er velkommen

Mvh. Tina Falkenstrøm Larsen, Annette Wilken og Marianne Bach Jochumsen.
2019-01-02  
Besøgstal stagneret på museer
En varm sommer gav dog markant flere udendørs gæster

De 14 udstillingssteder under Nordjyllands Historiske Museum kan tilsammen se tilbage på et år med stort set uændrede besøgstal i forhold til 2017. Allerede dengang kunne konsekvenserne af besparelser fra såvel stat som kommune aflæses i besøgstallene, men nu ser det ud til, at tallene har fundet et nyt leje omkring 120.000 gæster årligt.

Lindholm Høje Museet i Nørresundby og Aalborg Historiske Museum kan notere publikumsfremgang, mens en række af især de mindre museer i Mariagerfjord-området har lidt færre besøgende. Men én ting er faldende besøgstal inden døre. Noget andet er gæster i det fri. Her er antallet af besøgende, der deltager i eksempelvis historiske byvandringer og åbne udgravninger, steget markant.

”Det er klart, at vejret spiller ind – både på det ene og det andet, men vi oplever generelt en stigende interesse for at følge med i de arkæologiske udgravninger – ikke mindst i nærområderne. I år har vi også oprettet en speciel facebookside til opslag om arkæologi. Det lå tidligere på museets hovedside, Nordjyllands Historiske Museum, men vi kan se, at de mange arkæologiinteresserede er glade for specialsiden”, forklarer museumsdirektør Lars Christian Nørbach og fortsætter:

”Antallet af historiske byvandringer med forskellige temaer – Aalborg under besættelsen, Aalborg i Middelalderen og Det glade Aalborg, eksempelvis – er eksploderet denne sommer, og interessen er fortsat langt ind i efteråret. Udover godt vejr er jeg også overbevist om, at muligheden for at købe billetter online har boostet salget. Vi kan blandt andet se, at så snart folk modtager et nyhedsbrev med information om nye arrangementer – og link til køb – så ryger billetterne. Tidligere skulle folk jo ind i museets butikker og købe billet, og det har sikkert bremset mange”, vurderer Lars Nørbach.

Museet fortsætter med at udbyde tema-byvandringer i den kommende sæson, hvor man også vil udvide repertoiret. Allerede i år har man med stor succes tilbudt specielle byvandringer til børn – og sågar en koldkrigscykeltur, og der vil i 2019 være fokus på nye arrangementstyper.

Selv om det samlede besøgstal for Nordjyllands Historiske Museum ikke er steget i 2018, så kan en tilfreds museumsdirektør notere sig, at omsætningen pr. gæst er øget.

”Det er glædeligt at konstatere, at vores fokus på at tjene flere penge på såvel billetter som i museumsbutikkerne bærer frugt. I år har vi på Vikingecenter Fyrkat fået plads til flere varegrupper i en ny og større butik, og det kan ses på bundlinjen. Der ligger et uforløst potentiale i flere af vores butikker, og generelt skal museerne blive bedre til at tjene penge”, konstaterer Lars Nørbach.

Første maj 2018 fik Nordjyllands Historiske Museum endnu et selvbetjent udstillingssted, nemlig Hals Museum, som nu er åbent året rundt fra 9 morgen til 21.30 om aftenen. Der er fri entré, og allerede nu - efter otte måneder - kan museet notere en publikumsfremgang i forhold til tidligere.

”Det er gået fint. Folk har taget godt imod de nye udstillinger, den automatisk åbne- og lukkefunktion kører, og gæsterne behandler – som forventet - stedet pænt, selv om der ikke er en museumsvært. Når ordningen har kørt lidt længere tid, vil vi evaluere yderligere og kigge dybere i besøgstal- og tider”, siger Lars Nørbach.

For yderligere information, venligst kontakt:
Lars Christian Nørbach, direktør, Nordjyllands Historiske Museum: telefon 25 19 74 13.