2020-01-31  

Nordjysk identitet undersøges

Flere nordjyske museer inviterer publikum til at bidrage

Med et nyt projekt, ”Vores Nordjylland”, sætter ni nordjyske museer fra sammenslutningen Kulturarv Nord fokus på den nordjyske identitet. Hvad kendetegner nordjyder? Det spørgsmål vil museerne gerne invitere publikum til at besvare – i ord og billeder. Projektet, der er støttet af Region Nordjyllands Kulturpulje, kulminerer til august med en stor fotoudstilling på Kulturmødet på Mors. Udstillingen sendes senere på turne til nogle af de deltagende museers hjemkommuner.

Foto af nordjysk identitet

”Vores Nordjylland” er et foto- og reflektionsprojekt, som sætter fokus på ligheder og forskelle i den nordjyske identitet – fra Thy til Læsø og fra Aars til Skagen. En række borgere i de ni involverede museers områder bliver bedt om at reflektere over, hvad de opfatter som særligt nordjysk – og skal derefter omsætte det til ét udvalgt foto med lidt tilhørende tekst. Alt dette sker i tæt dialog med stedets museumsinspektør.

Alle kan anmode om at være i projektet, men for at få et repræsentativt udvalg af nordjyder, vælger hvert museum syv deltagere, som er forskellige i alder, beskæftigelse osv.  I alt deltager således 63 fokuspersoner, som undervejs i processen, som gerne skal gøre såvel borgere som politikere og museerne klogere på, hvad Nordjylland og nordjyderne egentlig er for størrelser. 

Søger borgere i Mariagerfjord kommune

Nordjyllands Historiske Museum er med i projektet, men da museet tæller 14 udstillingssteder fordelt over tre kommuner, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, har man valgt af afgrænse deltagelsen til Mariagerfjord Kommune, for her har man flere forskellige udstillingssteder fordelt i flere byer. I Rebild Kommune har man i øjeblikket kun ét, og i Aalborg har museet længe arbejdet med det nordjyske DNA i form af en ny udstilling, der undersøger, om nordjyder er specielt oprørske. Udstillingen Oprør i Nordjylland åbner 15. februar på Aalborg Historiske Museum. 

Borgere i Mariagerfjord Kommune, som har lyst til at være én af Nordjyllands Historiske Museums syv deltagere i projekt ”Vores Nordjylland”, skal henvende sig til museumsinspektør Lykke Olsen, som er ansvarlig for at vælge et repræsentativt udsnit af kommunens indbyggere. Hun vil også være i tæt dialog med de syv deltagere gennem hele forløbet, der kører fra februar til juni. Potentielle deltagere kan læse mere om projektets faser på museets hjemmeside nordmus.dk, og alle interesserede kan følge projektet på såvel facebook som instagram. Med hashtagget #voresnordjylland2020 indbydes alle – ikke kun nordjyder – til i ord og billeder at dele deres opfattelse af, hvad er særligt nordjysk.

www.facebook.com/voresnordjylland2020/

Instagram: @voresnordjylland2020 

Projektet ”Vores Nordjylland” er støttet af Region Nordjyllands Kulturpuljen 2019 med 250.000 kr.

Kulturarv Nord: 

Limfjordsmuseet | Læsø Museum | Museum Mors | Museum Moss | Museum Thy | Nordjyllands Historiske Museum | Nordjyllands Kystmuseum | Vendsyssel Historiske Museum | Vesthimmerlands Museum

For yderligere information, venligst kontakt: 

Morten Pedersen, museumsinspektør, dr. phil. Nordjyllands Historiske Museum

Telefon 25 19 74 14 / mail: morten-pedersen@aalborg.dk 

Lykke Olsen, museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum

Telefon: 31 99 41 71 / Mail: lykke.olsen@aalborg.dk