Til forsiden på www.ihobro.dk

NOGEN AF DONATIONER FRA SPAREKASSEN HOBRO FONDEN FRA 2015

Send E-mail til
ihobro@ihobro.dk

Klik på foto/tekst herunder, for at åbne en mappe. I mappen - klik på første mini billede for stor format. Herefter kan piletasterne bruges til at gå frem og tilbage i visning af billeder. For at komme tilbage til oversigten med små billeder, klik på titellinjen. Klik på krydset i fanebladet helt øverst oppe, for at lukke og komme tilbage her til.

2019-09-17 Donation fra Sparekassen Hobro Fonden til Humørholdet i Døstrup 10.000 og KIG IND i Nørager fik  75.000

Brian B. Kristensen Jutlander Bank var forbi  Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus med en donation kr.104.000 til formanden Bente Kirketerp >>>>>>

2019-05-29 Klejtrup Lokalhistoriske Forening fik 24.118 kr. af Sparekassen Hobro Fonden til musikanlæg
 
2019-05-23 Sem Forsamlingshus og Sognegård modtog 16.775 kr fra Sparekassen Hobro Fonden

2019-04-13 Sparekasse Hobro Fonden donerede 76.000 til Hobro Fiskeri Forening til renovering af klubhus

2019-01-23 Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset iHobro modtog 52.802 fra Sparekassen Hobro Fonden

2018-09-30 Under Biecentrets Husorkesters 25 års jubilæum - kom Sparekassen Hobro Fonden forbi med 20.000

2018-06-17 Åbent Hus/fremvisning af Valsgård Forsamlingshus og donation fra Sparekasse Hobro Fonden

2018-06-02 Under FDFs 100 års reception ved Kredshuset - kom en donation fra Sparekassen Hobro Fonden

Donation til Onsild Sangkor på 7.450,00 overakt af formanden for Sparrekassen Hobro Fonden Poul Søndberg

2019-09-14 Den nyrenoverede havnekran i Mariager - fik en donation på 50.000 fra Sparekassen Hobro Fonden v/Jeanette Leth Neldorf

2019-06-22 DcH i Mariager modtog støtte til indkøb af møbler til klubhuset af Jutlander Bank  

2019-05-28 Filmteatret iHobro modtog 210.736 kr. af Sparekassen Hobro Fonden til nye stole i Lille Sal m. m.

2019-05-16 10 års jubilæum i Hobro Golfklub - med donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 350.000

2019-04-05 Bogudgivelse ved Anne-Marie Smed og reception på Rørbæk Ældrecenter med støtte fra Sparekassen Hobro Fonden

2019-01-09 Birkebo fik  et tilskud på 50.000 til shelter og vildmarksbad på Klejtrupvej - af Sparekassen Hobro Fonden v/Simon Andersen

2018-09-17 Vikingeskibslauget Fyrkat modtog 25.000 af Poul Søndberg fra Sparekassen Hobro Fonden

2018-06-15 Lille Rørbæk gl Skole og Forsamlingshus fik donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 85.000

2018-06-05 Mariagerfjord Biavlerforening modtog 39.000 fra Sparekassen Hobro Fonden

2018-05-01 Hobro Efterskole har fået multibane - med et tilskud på 100.000 fra Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg

2019-09-12 Volstrup Golfklub fik 24.000 af Sparekassen Hobro fonden til en hjerterstarter

2019-06-11 Stafet for livet bliver sat i gang på lørdag kl. 12 i AMBU-park - med støtte fra Jutlander Bank

2019-05-25 Indvielse af Aktivitetshuset i Handest støtte af Elrofonden og Sparekassen Hobro Fonden

2019-05-03 Sparekassen Hobro Fonden var i Hvornum med to donationer

2019-04-04 Hjerneskadeforeningen Himmerland modtog donation på kr. 11.000 af Sparekassen Hobro Fonden

2018-12-01 Skellerup Børne- og ungdomsklub modtog 90.000 fra Sparekasse Hobro Fonden v/Vibeke Justesen

2018-09-15 Under forberedelserne til cykelløb i morgen - kom Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Erik Larsen forbi med en donation på 44.000

Sparekassen Hobro Fonden v.Poul Søndberg - kom forbi Hvornum IF med 100.000 kr.

2018-05-12 Standerhejsning i Bramslevvandskiklub med donation på 20.000  fra Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Erik Larsen

2018-04-21 Mariagerfjord O K Klub modtog donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 40.000

2019-09-18 Hobro Medborgerhus modtog 115.000 til indkøb af nye borde og stole fra Sparekassen Hobro Fonden

2019-08-15 Donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 125.000 til sikkerhedsbåd i Hobro Sejlklub

2019-05-29 Klejtrup Trædreje Klub fik 15.000 til indkøb af drejebænk af Sparekassen Hobro Fonden

2019-05-25 80 års jubilæumsløb på julemærkehjemmet kastede 80.000 af sig fra Sparekassen Hobro Fonden

2019-05-09 Donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 62.000 til tvillinge cykel på Hobro Friplejehjem

2019-03-21 Schæferhunde klubben iHobro fik en donations på kr. 10.000 af Sparekasse Hobro Fonden

2018-10-05 Under Spis Sammen Aften i Hvilsom Kulturhus kom  Sparekassen Hobro Fonden med 50.000 v/Vibeke Justesen

2018-08-11 Døstrup by modtog 2 donationer fra Sparekassen Hobro Fonden ved formand Poul Søndberg

2018-06-07 Da Fyrkatløbet blev afviklet kom en donation på 50.000 fra Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg donerer 20.000 til servicekaj i Kongsdal Bådelaug

2018-04-15  25.000 til Mariagerfjord Idrætsråd


2017 - 2016 - 2015 herunder


2017-06-17 Donation til Klejtrup under byfesten fra Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg

2017-05-29 En donation på 25.000 til STAFET FOR LIVET - MARIAGERFJORD fra Sparekassen Hobro Fonden

2017-05-05 Broindvielse hos Bramslev Vandskiklub med donation fra Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg

2017-03-21 Humørholdet Døstrup modtog kr.6000 til nye trøjer af Sparekassen Hobro Fonden v. Torben Andersen

2017-01-23 Donation til Hobro idrætscenter og Hobro Svømmeklub fra Sparekassen Hobro Fonden

2016-11-20 Gymnastikkens Venner og Gran Canaria holdet fik overrakt 50.000 fra Sparekassen Hobro Fonden i Sortebakkehallen
2016-06-03 Donation fra Sparekassen Hobro Fonden til Gasmuseet som indviede ny udstilling
2016-06-12 En donation på 50.000 til Fyrkatspillet fra Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg
2016-05-12 Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg trådte til med 200.000 - da Hobro Golf Klub borede efter vand

2016-12-11 Kr. 62.894 til SPIREKOR-JUNIORKOR-PIGEKOR i Mariagerfjord fra Sparekassen Hobro Fonden
2016-03-01 Donation fra Sparekasse Hobro Fonden v/Poul Søndberg til Borger- og Håndværkerforening iHobro
2015-08-30 Indvielse af mobilscene i Mejlby med tilskud fra Sparekassen Hobro Fonden på 30.000
2015-12-01 Ultralydsscanner til Hobro Sygehus skænket af Sparekassen Hobro Fondens formand Henning (KHS) Sørensen

2017-12-05 Donation fra Sparekasse Hobro Fond til Klejtrup Musikefterskole på kr. 50.000

Donation på 21.240 til Fyrkatløbet iHobro

2017-05-23 Hobro Tennisklub modtog  donation fra Sparekassen Hobro Fonden på 96.000
Gå til pressemeddelelser

2017-04-29 Donation til Mariager Fjords perle - Stinesminde Havn fra Sparekassen Hobro fonden

2017-03-01 Hobro Bridgeklub modtog donation på 16.000 til nye spilleborde af Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg

2017-01-16 Donation fra Sparrekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg - til DVIF - Gymnastik til indkøb af redskaber

2016-11-16 Donation til Hjerteforeningen fra Sparekassen Hobro Fonden til hjertestarter kursus i Hobro Golf Lounge

2016-11-20 Gymnastikkens Venner og Gran Canaria holdet fik overrakt 50.000 fra Sparekassen Hobro Fonden i Sortebakkehallen
2016-05-12 Donation på 30.000 fra Poul Søndberg Sparekassen Hobro Fonden - på Mariagerfjord Idrætsskole i Onsild
2016-05-10  Hadsund Sejlklub - der fik donation på 75.000 til ny båd - af Poul Søndberg Sparekassen Hobro Fonden
2016-03-18 Nr. Onsild fik 25.000 af Sparekassen Hobro Fonden under genåbning af forsamlingshuset
2016-01-13 Sparekassen Hobro Fondens ny formand Poul Søndberg overrakte Madam Blå en donation på kr. 65.000
2015-08-14 Et stort broprojekt i Hadsund Roklub - indviet af Mogens Jespersen - med tilskud fra Sparrekasse Hobro Fonden
2015-07-17 Himmerlands Humanitære Forening - som har russerbørn på ferie - fik 25.000 af  Sparekasse Hobro fonden

2017-10-03 Poul Søndberg omkring Den Blå Cafe med donation fra Sparekassen Hobro Fonden

2017-06-03 Hobro Fiskerihavn fik økonomisk hjælp fra Sparekassen Hobro Fonden v/Vibeke Libach

2017-05-05 40 års jubilæum på Bernadottegården i Hadsund med besøg af Prinsesse Benedikte og Sparekassen Hobro Fonden

2017-05-01 Donation til HSE Vikings Hobro Svømmeklub på 100.000 fra Sparekassen Hobro Fonden

2017-02-20 Hobroegnens Skytteforening modtog Sparekassen Hobro Fondens donation til to nye rifler

2017-01-16 Donation på 20.000 til IK Rosendal Badminton af Sparekassen Hobro Fonden til en fjerbold maskine

2015-10-02 Donation fra Sparekassen Hobro Fonden til nye tribuner i Hadsund Hallerne

2016-11-25 En sejltur med sportsdykkerklubben Cimberen - som fik 30.000 af Sparekassen Hobro Fonden - til ny motor

2016-06-16 Spejdergruppen Fyrkat i Onsild modtog kr. 53.850 af Poul Søndberg Sparekassen Hobro Fonden
2016-03-18 Nr. Onsild fik 25.000 af Sparekassen Hobro Fonden under genåbning af forsamlingshuset
2016-04-03 Hobro GF fejrede 80 års jubilæum ed Gallaopvisning - og fik gave fra Sparekasse Hobro Fonden v/Poul Søndberg
2016-02-09 Med stor hjælp fra sponsorer har Solgavens Venner på Amerikavej fået en ny handicapbus
2015-08-07 En erkendtlighed til Hobro Skiklub hos Villumsign i Hobro  - fra Sparekassen Hobro Fonden v/Henning Sørensen
2015-05-20 Efter spisning og generalforsamling overrakte Sparekasse Hobro Fonden  100.000 til Onsild Idrætsefterskole

2017-08-21 Sødisbakke Aftenskole  modtog kr. 22.000 af Sparekassen Hobro Fonden v/ Poul Søndberg

2017-06-09 Donation til Fristrup Forum på kr. 2.335 v/Poul Søndberg Sparekassen Hobro Fonden

2017-04-26 Donation på 35.000 til Mariagerfjord Orienterings klub fra Sparekassen Hobro Fonden v/Poul Søndberg

2017-04-01 Stander hejsning ved sæsonstart iHobro Sejlklub med donation fra Sparekassen Hobro Fonden

2017-01-12 En donations fra Sparekassen Hobro Fonden v/Povl Søndberg - på 25.000 til Himmerlands Teater iHobro

2016-12-16 Hørby forsamlingshus modtog knap kr. 44.000 af Sparekassen Hobro Fonden v/Torben Andersen til nye borde og stole

2016-12-09 Donation til nyt gulv i Hedens Forsamlingshus fra Sparekassen Hobro Fonden v/Torben Andersen

2016-01-13 Sparekassen Hobro Fondens ny formand Poul Søndberg overrakte Madam Blå 65.000
2016-06-22 Svanen på Jomfru sejlads efter renovering af øverste dæk til en halv million kroner - med donation fra fonden
2016-04-04 Hobro Garden kan i år fejre 30 års jubilæum - Sparekasse Hobro Fonden kom forbi med 50.000
2016-02-12 Sparekassen Hobro Fonden overrakte 90.000 ved indvielsen af ny lokale hos Visborg Husflid

2015-08-08 Sparekassen Hobro  Fondens formand Henning Sørensen gav 35.000 i støtte til Vive Bådelaug

2015-02-25 Kunst Etagerne i Hobro var den første som modtog 25.000 fra Hobro Sparekasse Fonden

2015-12-11 Sparekassen Hobro Fonden  Henning (KHS) Sørensen overrakte 115.000 til en ny start gate til BMX banen i Hadsund