www.jutlanderbank.dk  
  Tekst og foto Jutlander Bank  
Til www.ihobro.dk Arkiv 2020 Arkiv 2019
2021-09-01  
Sparekassen Danmark er en realitet

Den planlagte fusion mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel er nu med et stort flertal blevet vedtaget af henholdsvis aktionærerne i Jutlander Bank og repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel. Fusionen er ligeledes den 1. september blevet formelt godkendt af Finanstilsynet, og Danmarks største garantsparekasse er derfor en realitet.

- Vi er stolte af, at så mange aktionærer og garanter bakker op om vores fælles vision om at skabe en ny garantsparekasse, siger Per Sønderup, der deler posten som administrerende direktør i Sparekassen Danmark med Vagn Hansen.

- Historisk har vi set, at det ofte er to banker, hvor den ene ikke er så stærk, der går sammen, men det er det ikke i denne her sammenhæng, her er det to virkeligt stærke pengeinstitutter, der danner en ny endnu stærkere enhed, supplerer Vagn Hansen.

En stærk sparekasse
Sparekassen Danmark bliver landets mest velkonsoliderede garantsparekasse med en egenkapital på over 9 mia. kr. og kommer til at stå stærkt i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer.

Sparekassen Danmark vil få en fremtidig balance på over 50 mia. kr., ca. 300.000 kunder og 84.000 garanter og ca. 1200 medarbejdere. Det forventes, at fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.

En bæredygtig forretningsmodel
- Vores ønske er at skabe en garantsparekasse med fokus på den lokale forankring og lokalt samfundsansvar. Derfor er det også målet, at sparekassens fonde årligt skal kunne udbetale 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål. Dette mener vi er den samfundsmæssige mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes, siger Vagn Hansen.

I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der vælger sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har altså ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. Sparekassemodellen giver derfor mulighed for at investere en stor del af indtjeningen i udviklingen af de lokalsamfund, hvor sparekassen driver sin forretning.

Lokal forankring
- Selvom den nye sparekasse bliver større, vil det overordnede værdigrundlag fortsat være baseret på lokal nærhed, og kunderne kan fortsat være trygge ved, at den personlige rådgivning er til deres fordel. Vi brænder for den lokale forankring, og derfor støtter vi også den lokale udvikling gennem sparekassens fonde – til gavn for både lokalsamfundene og sparekassen, siger Per Sønderup.

Kunderne vil stadig møde de samme kendte ansigter, når de kommer ind i en af den nye sparekasses 54 afdelinger. Der vil nemlig ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. Selvom den nye sparekasse bliver blandt landets ti største pengeinstitutter, er god og personlig rådgivning og rådgivere, der kender både kunder og lokalsamfund, stadig nøgleord.

Det vil tage et stykke tid, før fusionen er fuldt implementeret, og der for eksempel kommer nyt navn og logo på sparekassens bygninger. Sammenlægningen gennemføres løbende og i et tempo, hvor alle kan følge med, og kunderne vil naturligvis blive orienteret, når der er ændringer på vej.

Den samlede direktion i Sparekassen Danmark består af (fra venstre) adm. direktør Per Sønderup, Lisa Frost Sørensen, Jan Skov, Kim Mouritsen, Lars Thomsen og adm. direktør Vagn Hansen.
2021-08-24  
Jutlander Bank mere end fordobler sit
halvårsresultat: 245 mio. kr. før skat

HALVÅRSRAPPORT: Regnskab begunstiget af tilgang af nye kunder og vækst i forretningsomfanget

2021/Aarsrapport%20%202020.pdf


To gange siden februar i år har Jutlander Bank opjusteret sine forventninger til årsresultatet. Og det halvårsregnskab, som banken netop har offentliggjort, vidner om, hvorfor. Halvårsresultatet før skat er mere end fordoblet, sammenlignet med 2020.
Halvårsresultatet er steget med 121 procent fra 111 millioner kroner i 2020 til 245 millioner i 2021.
Banken anser resultat for ”meget tilfredsstillende”.
”Det bedre resultat er båret oppe af høj kundeaktivitet”, forklarer bankens ordførende direktør, Per Sønderup:
”I første kvartal oplevede vi et rekordhøjt antal bolighandler, og det fortsatte i andet kvartal. Samtidig trækker vi mange nye kunder til; helt nøjagtigt 10.443 nye kunder i løbet af det seneste år, og de er også med til at hæve vores forretningsomfang”, siger Per Sønderup.
Forretningsomfanget – målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter – er forøget med næsten 18 procent til 46,7 milliarder kroner. Derudover er bankens formidlede realkreditlån forøget med 12 procent til 39 milliarder.
”Desuden kan vi se en positiv udvikling i kundernes økonomiske situation, og vi har fortsat ikke registreret væsentlige tab som følge af coronaen – derfor kan vi tilbageføre nedskrivninger”, tilføjer Per Sønderup.
Jutlander Bank har i første halvår 2021 netto kunnet tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger for 69 millioner kroner som en indtægt. I første halvår 2020 måtte banken derimod udgiftsføre 18 millioner kroner.
”Men vi har stadig en stor nedskrivning stående i form af et ledelsesmæssigt skøn som følge af coronaen”, siger Per Sønderup.
I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 millioner kroner til imødegåelse af risikoen for tab på sine erhvervs- og privatkunder, når myndighedernes hjælpepakker ophører. Risikoen vurderes dog lidt lavere nu. Derfor er det ledelsesmæssige skøn i første halvår 2021 reduceret til 79 millioner kroner.
Plus på 32 mio. på primær indtjening
På den primære drift har Jutlander Bank fremdrift. Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger er 150 millioner kroner mod 118 millioner i samme periode året før. Forøgelsen på 32 millioner kroner skyldes især højere netto rente- og gebyrindtægter som følge af kundernes høje aktivitet, ikke mindst på boligmarkedet.
Til gengæld steg bankens omkostninger.
Udgifterne til personale steg med 6 millioner kroner til 177 millioner. Stigningen skyldes overenskomstmæssige lønreguleringer og nyansættelser. Antallet af medarbejdere – omregnet til fuldtidsstillinger – voksede det seneste år fra 462 til 467.
Administrationsudgifterne steg med 8 millioner til 99 millioner kroner. Stigningen skyldes især stigende IT-udgifter.
Forestående fusion
Halvårsresultatet ligger inden for bankens forventninger til resultatet for hele 2021. Forventningerne blev senest opjusteret 12. juli.
Spørgsmålet, om forventningerne bliver indfriet, bliver efter al sandsynlighed aldrig besvaret. Går det sådan, som banken planlægger, vil Jutlander Bank nemlig i september i år indgå i en ligeværdig fusion med Sparekassen Vendsyssel og blive til Sparekassen Danmark.
De besluttende organer i de to pengeinstitutter træffer deres beslutning ved en generalforsamling i Jutlander Bank onsdag den 25. august og et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel tirsdag den 31. august.
”Begge pengeinstitutter kom stærkt ud af første halvår og er begge bundsolide, så vi har et godt udgangspunkt for at få succes med Sparekassen Danmark fra starten”, siger Per Sønderup.
Solide kapitalforhold
Jutlander Bank har fortsat solide kapitalforhold. Kapitalprocenten var 30. juni på 18,3, hvilket er 9 procentpoint højere end bankens individuelle solvensbehov.
Halvårets overskud medregnes ikke i bankens kapitalgrundlag, idet halvårsrapporten ikke har været underlagt revision. Hvis overskuddet havde været indregnet i kapitalgrundlaget, ville kapitalprocenten være 19,5 procent.
Om Jutlander Bank
Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. I alt har banken 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser i Nord- og Østjylland, i Trekantområdet og i København. Banken beskæftiger 467 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger.

[Billedtekst]
”Det bedre resultat er båret oppe af høj kundeaktivitet”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

Jutlander Bank mere end fordobler sit halvårsresultat: 245 mio. kr. før skat

”Det bedre resultat er båret oppe af høj kundeaktivitet”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
2021-07-06  
25 år i Jutlander Bank i Hobro
Privatkunderådgiver Hanne Lange, Holger Sørensens Vej 9 i Klejtrup, kan søndag den 1. august fejre 25 års jubilæum i Jutlander Bank.
57-årige Hanne Lange, der er født, opvokset og i dag bor i Klejtrup, er oprindeligt uddannet på et advokatkontor i Møldrup arbejdede nogle år som ejendomsmæglerassistent og bogholder ved Jørgen Stoffer i Viborg, inden hun i 1993 blev ansat som vikar i boligafdelingen i Sparekassen Hobro (nu Jutlander Bank). Her blev hun fastansat et år senere.
Når årstallet ikke passer med 25 års jubilæum her i 2021, skyldes det, at Hanne Lange to gange i mellemtiden har været ”udenfor”. Første gang i 1998, da hun ville prøve posten som halbestyrer i Klejtrup – som efterfølger for sine forældre. Men savnet af sine kunder i sparekassen bragte hende tilbage året efter.
I 2003 fik hun og tog imod et godt tilbud fra Andelskassen i hjembyen Klejtrup, men efter et par år blev hun atter ramt af hjemvé og vendte igen tilbage til sparekassen, sine savnede kunder og de gamle kolleger i Hobro.
Ud over at være en kompetent og engageret privatkunderådgiver er Hanne Lange også af natur udadvendt, så når privatkundeafdelingen i Hobro – i ikke-corona-tider – går på gaden under Open by Night, er Hanne som regel at finde på Jutlander Banks hold.
Hun er også en af de kolleger i afdelingen, som gerne stiller op til fotografering, når der skal deles penge ud til lokale almennyttige og velgørende formål på vegne af Jutlander Fonden Hobro.
Sport og familie
Privat bor Hanne sammen med sin mand, Klaus, i Klejtrup, hvor hun sankthansaften i år modtog Klejtrup Byfests hæder ”Årets Midsommerdronning”. I begrundelsen hed det blandt andet: ”Hun er en fantastisk ambassadør for vores dejlige by og en af dem, der er med til at gøre en forskel.”
Hun har deltaget i flere sponsor-cykelløb, senest til fordel for Klejtrup Friluftsbad, som hun også har tegnet erhvervssponsorater til. Hun har gennem mange år været aktiv i Klejtrup Boldklub – både som træner og revisor, og hun har selv spillet fodbold og håndbold på højt plan.
I dag er hun vinterbader – i friluftsbadet i Klejtrup og ved Bigum Søbad – og senest er hun begyndt at gå turen rundt om Klejtrup Sø hver morgen klokken seks, ”hvilket giver en fantastisk start på dagen”.
Ikke mindst er Hanne Lange et familiemenneske: Hun og Klaus har sønnen Simon og datteren Nina, og sidstnævnte har beriget familien med to børnebørn; Oliver på seks år og Sander på 4 år.
 

Privatkunderådgiver Hanne Lange,  kan søndag den 1. august fejre 25 års jubilæum i Jutlander Bank

2021-06-14  
Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere

Selskabsmeddelelse nr. 6/2021 klik her

Bestyrelserne i Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel ser med begejstring på en mulig sammenlægning af de to pengeinstitutter og planlægger derfor en ligeværdig fusion. Det er hensigten, at det nye pengeinstitut skal fortsætte som en garantsparekasse under navnet Sparekassen Danmark.

Formålet med fusionen er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt funderet pengeinstitut, der vil blive Danmarks største og mest velkonsoliderede garantsparekasse med en egenkapital på over 9 mia. kr. I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der vælger sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har derfor ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. Sparekassemodellen giver derfor mulighed for at investere en stor del af indtjeningen i udviklingen af de lokalsamfund, hvor sparekassen driver sin forretning.
Det er ambitionen, at Sparekassen Danmark skal prioritere samfundsansvar og bæredygtighed højt. Det er blandt andet målet, at Sparekassen Vendsyssels Fonde sammen med Jutlander Banks Fonde fremover skal kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål.
En stærk sparekasse klar til fremtidens udfordringer
Den finansielle sektor rammes løbende af stigende regulerings- og kapitalkrav, som stiller større administrative og operationelle krav til pengeinstitutter. Det giver derfor også på dette område god mening at sammenlægge de to pengeinstitutter. Sparekassen Danmark vil stå stærkt i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer og vil kunne bevare en stærk indflydelse på leverandører og samarbejdspartnere.
Sparekassen Danmark vil få en fremtidig balance på over 50 mia. kr., ca. 300.000 kunder og 84.000 garanter. Sparekassen Danmark vil have ca. 1200 medarbejdere. Det forventes, at fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.
Sparekassen Danmark får hovedsæde i Vrå i Hjørring Kommune og to hovedcentre beliggende i henholdsvis Aars og Hobro. Fordelingen af stabsfunktionerne er endnu ikke fastlagt, men parterne er enige om, at fordelingen af disse i videst mulige omfang skal være lige. Parterne er enige om, at der efter fusionen skal ske sammenlægning af de to institutters afdelinger i Fjerritslev, Mariager, Hobro, Hadsund, Aalborg City Syd og Aalborg C. Sparekassen Danmark vil herefter have 54 afdelinger.
Der vil ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. En forventet reduktion af medarbejderstaben vil således i al væsentlighed ske ved naturlig afgang.
Bestyrelse og direktion
Bestyrelsen i Sparekassen Danmark vil indledningsvis bestå af 12 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt seks medlemmer valgt af og blandt medarbejderne. Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af de to formænd, direktør Finn Hovalt Mathiassen, Aars, og advokat Birte Dyrberg, Hjørring.
Direktionen i Sparekassen Danmark vil bestå af de seks nuværende direktionsmedlemmer i de to pengeinstitutter, Vagn Hansen, Jan Skov, Kim Mouritsen, Per Sønderup, Lars Thomsen og Lisa Frost Sørensen. De to administrerende direktører Vagn Hansen og Per Sønderup vil lede direktionens arbejde.
Fælles værdier
Finn Hovalt Mathiassen, bestyrelsesformand i Jutlander Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Bestyrelsen i Jutlander Bank er meget positive overfor den aftale, vi har indgået med Sparekassen Vendsyssel om en fusion. Vi ser det som en rigtig god mulighed for at etablere et større og endnu stærkere, lokalt funderet pengeinstitut til gavn for Jutlander Banks aktionærer, kunder og medarbejdere. Vi mener i bestyrelsen, at vederlaget for aktierne i Jutlander Bank udgør en attraktiv betaling, hvorfor vi anbefaler aktionærerne at stemme for fusionen på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Det er glædeligt, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan oplyse, at aktionærer, som ejer over 70 % af aktiekapitalen i Jutlander Bank, støtter fusionen.”
Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Vi er stærke hver for sig, men bliver endnu stærkere sammen. Vi har fundet sammen af lyst og ikke af nød. Det overordnede værdigrundlag vil fortsat være baseret på lokal nærhed, og kunderne kan fortsat være trygge ved, at den personlige rådgivning er til kundernes fordel. Vi vil sammen blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor nuværende og kommende medarbejdere vil få mange flere muligheder.”
Birte Dyrberg, bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”Vi er i bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel glade for, at vi har fået muligheden for at indgå en fusion med et stærkt pengeinstitut som Jutlander Bank, som samtidig har de samme grundlæggende værdier som os. Vi ser frem til sammen at skabe et endnu stærkere nordjysk pengeinstitut til gavn for kunder og lokalsamfund.”
Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”Vores to pengeinstitutter passer rigtig godt sammen. Vi deler værdigrundlag og brænder for den lokale forankring. Sparekassen Danmark vil i kraft af de store fonde få den samfundsmæssige mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes. Danmarks største garantsparekasse vil for de mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, i kraft af forretningsmodellen, være en oplagt samarbejdspartner.”
Ombytningsforhold
Der er opnået enighed om et bytteforhold, hvor aktionærerne i Jutlander Bank modtager 350 kr. i garantkapital i Sparekassen Danmark for hver aktie á nominelt 10 kr. I det omfang vederlaget ikke er deleligt med 1000 kr., udbetales den overskydende del af vederlaget kontant. En aktionær, der besidder 10 aktier vil således modtage for 3000 kr. garantkapital og 500 kr. kontant.
Godkendelser
Det er en forudsætning for fusionens gennemførelse, at den godkendes af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Desuden er det en forudsætning, at fusionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank og af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel. Fusionen forventes realiseret den 1. september 2021.
Henvisninger
Yderligere information om de to pengeinstitutter kan findes på Sparekassen Vendsyssels hjemmeside, www.sparv.dk, og Jutlander Banks hjemmeside www.jutlander.dk.


Med venlig hilsen
Sparekassen Vendsyssel Jutlander Bank A/S2021-05-11  
Jutlander Bank: Et meget tilfredsstillende kvartalsresultat

2021/Selskabsmeddelels….pdf

KVARTALSRAPPORT:

Resultat før skat på 103 mio. kr. mod 13 mio. i fjor

Jutlander Bank tiltrækker i tusindvis af nye kunder, forretningsomfanget stiger stejlt, og bankens kunder er uhyre aktive på boligmarkedet. Det har alt sammen bidraget til, at bankens primære indtjening i første kvartal 2021 steg med næsten 20 procent, sammenlignet med samme periode sidste år. Den primære indtjening – altså før kursreguleringer og nedskrivninger – steg med 12 millioner kroner til 71 millioner.
”Coronaens ankomst ramte alle bankers kursreguleringer og nedskrivninger hårdt i første kvartal 2020. Begge dele har jo rettet sig i mellemtiden, og det trækker naturligvis vores resultat mærkbart op i 2021, når vi sammenligner de to kvartaler”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup:
”Men vores primære indtjening, herunder netto rente- og gebyrindtægter, er altså også med til at trække resultatet op!”
Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2021 med et resultat før skat på 103 millioner kroner mod 13 millioner i samme periode af 2020. Efter skat lyder resultatet på 84 millioner kroner mod 14 millioner i fjor.
Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og allerede 15. april opjusterede banken sine forventninger til resultatet før skat for hele 2021 med 40 millioner kroner – fra intervallet 175-225 til intervallet 215-265 millioner kroner. Den forventning fastholdes.
Stor kundetilgang
Fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 fik Jutlander Bank 9.019 nye kunder.
”Kundetilgangen skyldes især, at eksisterende kunder anbefaler os til deres bekendtskabskreds. Det bekræftes af en stor kundetilfredshedsundersøgelse, vi gennemførte tidligere på året”, siger Per Sønderup.
Den samlede kundetilfredshed er på en skala fra 0 til 100 steget fra 82,9 i 2020 til 84,7 i 2021.
”Tilgængelighed er en hjørnesten i vores strategi. Vores kunder sætter stor pris på, at de har direkte adgang til deres personlige rådgiver i banken. Og den gode historie er, at medarbejderne tilsvarende værdsætter de fleksible arbejdstider, som gør det muligt at være så tilgængelige over for kunderne. Det dokumenteres af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, vi også har gennemført i år”, fortæller Jutlander Banks ordførende direktør.
I undersøgelsen scorer medarbejderne – også på en skala fra 0 til 100 – 85 på ’balancen mellem arbejdsliv og privatliv’. For to år siden var scoren 82.
Stigende forretningsomfang
De 9.019 nye kunder har bidraget til vækst i Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter. Forretningsomfanget steg med 6,1 milliarder kroner til 44,3 milliarder. Det svarer til en vækst på 16 procent.
I samme periode steg værdien af bankens formidlede realkreditlån med 3,7 milliarder kroner til 38 milliarder. Det svarer til en vækst på 11 procent.
Den eneste post, der ikke er vokset på de 12 måneder, er udlån til kunderne. Udlånet faldt fra 1. april 2020 til 31. marts 2021med 1,7 procent til 8,7 milliarder kroner.
”Vores udlån er gennem de seneste år sivet. Vi låner nye penge ud hver dag, men kundernes afvikling af eksisterende lån har overhalet ny-udlånet. Den gode nyhed for os er, at udlånet faktisk er steget i første kvartal af 2021”, fortæller Per Sønderup.
Fra 1. januar til 31. marts 2021 steg bankens udlån med 2,7 procent.
Tilbagefører nedskrivninger
I årets første tre måneder kunne Jutlander Bank konstatere en positiv kreditmæssig udvikling hos flere af sine kunder. Derfor kan banken tilbageføre individuelle nedskrivninger, som er taget tidligere.
For 1. kvartal 2021 har banken netto indtægtsført 19 millioner kroner i nedskrivninger. Året før udgiftsførte banken 15 millioner kroner på nedskrivningskontoen.
” Vi har foreløbig ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af corona, men det er vanskeligt at forudsige, hvilken økonomisk effekt COVID-19 situationen vil få for vores kunder, når statens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet ophører”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 mio. kr. til imødegåelse af potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af den økonomiske usikkerhed omkring COVID-19.
”Dette ledelsesmæssige skøn har vi ikke ændret på”, siger Per Sønderup.
Kursreguleringer: Forbedring på 44 mio. kr.
Udviklingen på de finansielle markeder i årets første tre måneder betød positive kursreguleringer på bankens aktiebeholdning, mens det stigende renteniveau har betydet negative kursreguleringer på obligationsbeholdningen.
Bankens kursreguleringer for 1. kvartal 2021 er netto positive med 13 millioner kroner, mens de i 1. kvartal 2020 var negative med 31 millioner.
Kapitalforhold
Jutlander Bank har en kapitalprocent på 19,4. Det skal ses i forhold til bankens individuelle solvensbehov og lovmæssige buffere og tillæg, der bringer det samlede kapitalkrav op på 13,2 procent. Dermed har banken en kapitaloverdækning på 6,2 procentpoint, svarende til 0,9 milliarder kroner.
”Det er vores klare vurdering, at vores kapitalforhold er solide, da vi allerede nu opfylder de kommende kapitalkrav, som vi kender til”, siger Per Sønderup.
Bankens egenkapital steg fra 3,3 til 3,5 milliarder kroner fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.


Ordførende direktør
Per Sønderup
Jutlander Bank

”Vores udlån er gennem de seneste år sivet. Vi låner nye penge ud hver dag, men kundernes afvikling af eksisterende lån har overhalet ny-udlånet. Den gode nyhed for os er, at udlånet faktisk er steget i første kvartal af 2021”
2021-02-22  
Resultat over forventning i et corona-præget år

ÅRSRAPPORT 2020: Jutlander Bank landede et overskud før skat på 282 mio. kr
.

”Det er et resultat, vi kan være meget tilfredse med”, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der netop har offentliggjort bankens årsrapport for 2020.
Jutlander Bank præsenterer et årsresultat for 2020 på 282 millioner kroner før skat. Resultatet overgår bankens egne forventninger, som oprindeligt – før coronaens indtog – lød på mellem 225 og 275 millioner kroner.
Efter skat lander resultatet på 230 millioner kroner.
”Sammenlignet med 2019 er vores resultat ganske vist faldet, og det var helt forventeligt. Blandt andet blev 2019-resultatet trukket op af en ekstraordinær kursgevinst, da vi solgte en stor aktiepost i Sparinvest. Salget har selvfølgelig også reduceret vores udbytte fra sektoraktier”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
Et andet forhold, der løftede 2019-resultatet ekstraordinært, var en række tsunami-store konverteringsbølger i løbet af året. Bølgerne betød en særlig høj indtjening på gebyrsiden i 2019.  
Per Sønderup: ”Alt dette var vi naturligvis klar over, da vi gik ud af 2019 og skulle lægge budget for 2020. Derfor er det tilfredsstillende, at vores resultat endte med at overgå vores oprindelige forventninger – også selv om der i mellemtiden kom en pandemi ind over.”
Covid-19
Covid-19 betød nemlig forøgede udgifter for Jutlander Bank i 2020. Indirekte.
”Vi måtte i 2020 stort set ikke indkassere tab som følge af corona-pandemien. Ganske få privatkunder er til dato blevet ramt alvorligt på pengepungen. Når det gælder erhvervskunder, ligger en stor del af vores udlån i landbruget, som ikke er ramt. Og det samme gælder mindre, selvstændigt erhvervsdrivende såsom håndværkere, der ikke har haft mindre travlt under pandemien … ofte tværtimod”, fortæller Per Sønderup:
”Men logisk set må vi forudse, at nogle kunder, som for eksempel ikke dækkes af de statslige hjælpepakker på den lange bane, vil blive ramt på økonomien. Derfor har vi med det, der hedder ’et ledelsesmæssigt skøn’, forøget vores nedskrivninger i 2020 med 89 millioner kroner. For god ordens skyld”, understreger Jutlander Banks ordførende direktør: 
”Vi håber det bedste for vores kunder, men må være forberedte på det modsatte”.
God gænge
Jutlander Bank er i øvrigt inde i en god gænge, fremgår det af årsrapporten. Banken tiltrækker mange nye kunder, både i sine oprindelige og i sine nye afdelinger, og banken oplever vækst i sit samlede forretningsomfang; summen af indlån, udlån, værdien af kundernes depoter og værdien af de realkreditlån, som banken formidler.
Kundetilgangen i 2020 talte 9.697 nye kunder, og det samlede forretningsomfang inklusive realkredit steg i løbet af året med 7,5 procent til 79,1 milliarder kroner. Alligevel stiger bankens nettorenteindtægter kun med fire millioner kroner – fra 387 millioner i 2019 til 391 millioner i 2020.
”Vores udlån faldt i 2020. Det kan forklares med tre tendenser i tiden”, siger Per Sønderup:
”Der er lavt træk på kreditterne, da landbruget er i en gunstig situation, og så har mange erhvervsvirksomheder fået statslige hjælpepakker. Og mange privatkunder er begunstiget af stigende ejendomspriser og har dermed kunnet omlægge banklån til realkreditlån.”
Værdien af kundernes realkreditlån, formidlet gennem Jutlander Bank, steg med 3,2 milliarder kroner i løbet af 2020 til 36,6 milliarder ved udgangen af året.
Jutlander Banks udlån faldt i samme periode med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder kroner pr. 31. december 2020.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes digitalt torsdag den 18. marts, at udlodde et udbytte på 3 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingen tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 229,8 millioner kroner blive udbetalt 25,8 millioner som udbytte, 1,8 millioner i rente til hybrid kernekapital, mens 202,2 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i underkanten af 17 millioner kroner, vende tilbage til de ejerfonde, der støtter almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Soliditet
Med årets overskud ender Jutlander Banks egenkapital ved udgangen af 2020 på over 3,4 milliarder kroner mod 3,3 milliarder et år tidligere.
”Selv om vi har et pænt overskud for 2020, så sænker vi aktieudbyttet til 3 kroner pr. aktie fra 4 kroner året før. Dermed følger vi Finanstilsynets henstilling til alle pengeinstitutter om at være tilbageholdende med at udbetale udbytte på grund af Covid-19”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Aarsrapport 2020 klik her.pdfOrdførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Resultatet overgår vores egne forventninger, som ellers er opjusteret to gange siden oktober 2020.”
2021-02-05  
Ny afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager

Thomas Hald er netop tiltrådt som ny afdelingsdirektør i Jutlander Banks afdeling i Mariager.


46-årige Thomas Hald kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank i Ebeltoft, hvor han har virket i de seneste fem år.
I Mariager afløser Thomas Hald nu Jeanette Leth Neldorf, der er tiltrådt som afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Arden. 
Thomas Hald, der stammer fra Spjald i Vestjylland, er oprindeligt uddannet inden for detailhandel, nemlig herretøj. Han kom i 1992 i lære hos Tøjeksperten i Ringkøbing (”her lærte jeg virkelig, hvad service betyder”). Efter endt uddannelse og overstået værnepligt flyttede han til hovedstaden (”jeg havde fået lyst til luftforandring”). Her arbejdede han et par år hos Tøjeksperten i Værløse, inden han skiftede til Jack & Jones i Ballerup som salgsassistent og senere butikschef (”mit første lederjob”).
Ny drejning
I 2001 tog karrieren en ny drejning, da han blev salgskonsulent hos HKS i Aalborg. Her var opgaven at sælge sikkerhedssko til forhandlere, fx byggemarkeder, øst for Storebælt.
”Det var lærerigt: Her kom ingen kunder ind i forretningen af sig selv – som i en tøjbutik. Her måtte jeg selv ud og være opsøgende”, fortæller Thomas Hald.   
I 2005 lod han sig ansætte som sælger af en barndomsven fra Spjald, som netop havde startet et firma, der solgte stilladser, stiger og andet materiel til byggebranchen.
”Det eventyr blev desværre kortvarigt”, konstaterer han.
Hjem til Jylland
I det efterfølgende vakuum blev han ad omveje gjort opmærksom på, at den finansielle sektor manglede modne kunderådgivere. Han søgte og blev ansat som elev i BG Bank (senere Danske Bank) i Lyngby i et særligt forløb sammen med andre modne personer med erhvervserfaring fra andre brancher.
Efter et par år i Danske Bank på Frederiksberg valgte Thomas Hald og hustruen Trine Uhrbrand, der stammer fra Hobro, at flytte hjem til Jylland, hvor Trine, der er lærer, havde fået job på Kristrup Skole i Randers, og Thomas blev privatrådgiver i Danske Bank i Horsens.
Fra 2011 skiftede han arbejdsgiver til Jyske Bank. Først i Randers som pensionsansvarlig og senere i Kjellerup, Ans og Alderslyst i Silkeborg som souschef, inden han i 2016 vendte tilbage til Danske Bank som filialdirektør i Ebeltoft.
Matchende værdier
I Mariager er han nu blevet afdelingsdirektør i Jutlander Bank, der arbejder målrettet på at være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank.
”Jutlander Banks værdier matcher mine egne. Vi skal ikke sælge standardprodukter til vores kunder. Vi skal spørge ind til, hvad kunderne drømmer om og så hjælpe dem med at få opfyldt ønskerne”, siger Thomas Hald:
”Vi skal have tilfredse kunder, for de kommer igen – det lærte jeg allerede som elev hos Tøjeksperten i Ringkøbing”.
Thomas og Trine Hald bor i Vorup i Randers. Sammen har de tre børn på henholdsvis 11, 16 og 19 år.46-årige Thomas Hald – ny afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager.
2021-01-18  
Bag fastelavnsboller og støt din klub

Jutlander Bank står bag familieaktivitet, der giver klubmedlemmer mulighed for at være ”sammen hver for sig” – og samtidig samle lidt penge ind til klubkassen

Hvordan fastholder man sine klubmedlemmer i en tid, hvor man ikke må mødes fysisk?
I fodboldklubben Aars IK har man blandt andet forsøgt sig med virtuel styrketræning og en løbekonkurrence, hvor medlemmerne indrapporterer deres distancer. Men opfindsomheden er så småt ved at slippe op i den vesthimmerlandske fodboldklub.
Derfor glæder det Anders Christensen, centerleder i Aars IK, at Jutlander Bank har taget initiativ til en klubaktivitet, der giver mulighed for at skabe noget synlighed over for klubbens godt 600 medlemmer.
Jutlander Bank har nemlig inviteret en lang række af de sportsklubber, som banken er sponsor for, til at deltage i et virtuelt bage-event. Det går ud på, at klubmedlemmerne skal bage fastelavnsboller ”sammen hver for sig”, og det vækker begejstring i Aars IK. Også selvom eventet ikke har noget med fodbold at gøre.
”Til at starte på tænkte jeg: ’Fastelavnsboller, hvad har det med os at gøre?’ Men da jeg læste, hvad det gik ud på, synes jeg, det var en fremragende idé. Det er jo svært at blive ved med at finde på initiativer, så det her er meget kærkomment,” siger Anders Christensen, centerleder i Aars IK.
50 kroner til klubkassen
Arrangementet ”Bag fastelavnsboller – sammen hver for sig” finder sted i klubmedlemmernes egne køkkener fastelavnssøndag den 14. februar 2021 kl. 10. Her toner en professionel bager frem på Jutlander Banks Facebook-side og guider deltagerne igennem, hvordan man kreerer lækre fastelavnsboller.
For at deltage skal man købe en bag selv-familiepakke på jutlander.dk/bagsammen og vælge, hvilken klub man ønsker at støtte. For hver solgte bag selv-pakke går der nemlig 50 kroner til klubkassen.
Et lys i mørket
Formålet med aktiviteten er både at styrke fællesskabet og økonomien i mange af de klubber, som banken er sponsor for, fortæller Per Sønderup, der er ordførende direktør i Jutlander Bank.
”Vi har forsøgt at skabe en aktivitet, der favner ung som gammel, og som tænder lys i mørket. Det siger sig selv, at det er et stort afsavn for både børn og voksne ikke at kunne mødes i foreningslivet og være en del af det fællesskab, der hersker derude. Heldigvis giver teknologien os mulighed for at være sammen på en anden måde. Det er derfor vores håb, at vi med vores bidrag kan hjælpe klubberne med at holde deres medlemmer til ilden – og deres økonomier intakte, indtil vi igen kan mødes på grønsværen, på ridebanen eller i svømmehallen,” siger han.
Sidste frist for at tilmelde sig arrangementet er torsdag den 4. februar 2021.

”Bag fastelavnsboller – sammen hver for sig” finder sted fastelavnssøndag hjemme i klubmedlemmernes egne køkkener. Her toner en professionel bager frem på Jutlander Banks Facebook-side og guider deltagerne igennem, hvordan man kreerer lækre fastelavnsboller.