www.spard.dk
  Tekst og foto Sparekassen Danmark  
Til www.ihobro.dk Arkiv 2021 Arkiv 2020 Arkiv 2019
2022-03-03  
Sparekassen Danmark vægter stadig lokal forankring højt

I sit første årsregnskab nåede den nye sparekasse et resultat før skat på 1,25 mia. kr.

”Når det går sparekassen godt, kommer det de lokalsamfund til gode, hvor vi er til stede. For en del af de penge, sparekassen tjener, vender tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene er tjent.”
Det påpeger regionsdirektør Carsten Brandt Andersen fra Sparekassen Danmarks Region Mariagerfjord– som en kommentar til sparekassens årsregnskab for 2021, som blev offentliggjort for nylig.
I Region Mariagerfjord har sparekassen 197 medarbejdere fordelt på afdelingerne i Arden, Hobro, Mariager, Hadsund, Gjerlev og Randers
Sparekassen Danmarks årsresultat landede på 1,25 milliarder kroner før skat og 1,0 milliard efter skat. Og en del af overskuddet kommer til at gavne almennyttige projekter.
Fusionspengeinstitut
Sparekassen Danmark er resultatet af en fusion i september 2021 mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S. Ved udgangen af 2021 havde Sparekassen Danmark 300.260 kunder, hvoraf 77.622 var garanter.
Sparekassen Danmark er dermed landets største garantsparekasse og Danmarks ottendestørste pengeinstitut med 1.200 medarbejdere.
”Men det er ikke vigtigt for vores kunder, hvor store vi er. Det vigtige er, at vi medarbejdere over for vores kunder optræder lige så nærværende, personlige og tilgængelige, som vi gjorde i begge de fusionerede pengeinstitutter førhen. Og det var faktisk et af motiverne til at fusionere; at opnå en ballast, der kan sikre vores lokale tilstedeværelse”, siger regionsdirektør Carsten Brandt Andersen.
3 pct. i rente til garanterne
Af årets overskud indstiller sparekassens bestyrelse, at garanterne får en rente på 3 procent p.a. af deres indskud. Det svarer til 109 millioner kroner.
”Dermed tilføres de lokalområder, hvor sparekassen gør sine forretninger, 34 millioner kroner til almennyttige, velgørende og udviklende initiativer”, fortæller regionsdirektøren.
Sagen er nemlig den, at 44 procent af garantkapitalen i Sparekassen Danmark er ejet af en række lokale sparekassefonde, som er blevet til i forbindelse med fusioner og overtagelser op gennem årene. Fondenes formål er netop at støtte udviklingen i hver enkelt fonds lokalområde.
I Region Mariagerfjord har en af fondene hjemme, nemlig Sparekassen Danmark Fonden Hobro, som siden sin stiftelse i 2014 har uddelt ikke færre end næsten 50 millioner kroner til 896 forskellige almennyttige, velgørende og udviklende formål i lokalområdet.
”Ambitionen er, at de lokale fonde på sigt tilsammen skal modtage 100 millioner kroner om året i garantrente. Når beløbet er mindre i år, skyldes det blandt andet, at de fonde, som før fusionen var aktionærer i Jutlander Bank, jo kun har været garanter i sparekassen i fire måneder af 2021 – og derfor kun får garantrente for fire måneder”, forklarer Carsten Brandt Andersen.
Stigende forretningsomfang
Sparekassen Danmark opstiller i sin årsrapport en proforma-balance for 2020 ved at sammenlægge regnskabstallene for Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank pr. ultimo 2020.
Sammenlignet med Sparekassen Danmarks balance ultimo 2021, er der sket følgende udvikling:
Udlån er steget med 2,2 mia. kr. til 26,3 mia.
Indlån er steget med 0,9 mia. kr. til 34,7 mia.
Indlån i puljeordninger er steget med 1,3 mia. kr. til 8,9 mia.
Stillede garantier er steget med 2,1 mia. kr. til 17,7 mia.
Værdien af kundernes værdipapirdepoter er steget med 3,1 mia. kr. til 25,2 mia.
Værdien af formidlede realkreditlån er steget med 11,4 mia. kr. til 102,6 mia.
Dermed steg det samlede forretningsomfang med 11 procent i løbet af 2021, og 10.000 nye kunder kom til – netto.
Bæredygtig strategi
Sparekassen Danmarks forretningsmodel bygger på at skabe værdi for kunderne og styrke de lokalsamfund, som den er en del af.
Det gjaldt også i begge de to, nu sammenlagte pengeinstitutter.
”I 2022 er vores bestyrelse gået i gang med en proces, hvor den fremtidige strategi for Sparekassen Danmark skal fastlægges. Det ligger allerede nu fast, at bæredygtighed bliver et gennemgående tema. For eksempel er der allerede vedtaget en Ansvarlig Indkøbspolitik”, fortæller regionsdirektør Carsten Brandt Andersen.
Årsrapporten – og fastsættelsen af garantrenten – skal godkendes af sparekassens repræsentantskab, der holder møde 29. marts.

”I Sparekassen Danmark lægger vi fortsat vægt på vores lokale forankring, selv om vi er blevet større”, understreger regionsdirektør Carsten Brandt Andersen fra sparekassens Region Mariagerfjord.