www.jutlanderbank.dk

 
Til www.ihobro.dk Tekst og foto Jutlander Bank Arkivet 2017
2018-11-05  
Jutlander Bank løfter resultatet af sin primære drift

EFTER TREDJE KVARTAL: Banken fastholder sine forventninger til årsresultatet

En massiv nettotilgang af kunder og en fortsat markant stigning i udlån er to væsentlige forklaringer på, at Jutlander Bank kom ud af årets første ni måneder med et resultat på 178 millioner kroner efter skat. Før skat er overskuddet på 210 millioner kroner, hvilket er 30 millioner kroner lavere end efter tredje kvartal sidste år.
”Men det hører med i billedet, at vi sidste år tilbageførte nedskrivninger for hele 47 millioner kroner, hovedsageligt på enkelte, større engagementer. Også i år tilbagefører vi nedskrivninger, men kun for 6 millioner”, pointerer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
”Så den gode nyhed er, at vi efter tre kvartaler har løftet resultatet af vores primære drift – altså driftsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat – med mere end 12 millioner kroner: Fra 132,7 millioner i 2017 til 145 millioner i 2018”, siger Per Sønderup.  
Strategien virker
”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi også har en strategi, der virker”, mener Jutlander Banks ordførende direktør.
”Her i Jutlander Bank arbejder alle hver eneste dag for, at vi opleves som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og vi kan se på vores kundeundersøgelser, at kunderne virkelig sætter pris på medarbejdernes høje tilgængelighed og personlige tilgang til deres kunder”, siger Per Sønderup.
Kvartalsrapporten vidner om, at Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på summen af indlån, udlån, garantier og værdien af kundernes depoter i banken, er steget med 7,2 procent i de seneste 12 måneder; fra 34,7 til 37,2 milliarder kroner.
Bankens egne udlån steg med 13,1 procent fra 8,2 til 9,3 milliarder kroner, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder i realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, steg med 14,1 procent fra 24,9 til 28,4 milliarder kroner.
”Det er alt sammen udtryk for, at aktiviteten stiger i de områder, hvor vi har kunder. Det er glædeligt både for vores kunder og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening naturligvis også”, siger Per Sønderup.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg således med 6,1 procent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018; fra 508,2 til 539,1 millioner kroner.
Nye afdelinger betyder
stigende omkostninger
I august bebudede Jutlander Bank, at den ville åbne en ny afdeling i Odder, og den 12. oktober var et nyt hold klar til at slå dørene op i den fjerde nyoprettede Jutlander-afdeling siden 2016. Mange kunder er skiftet til Jutlander Bank og har været med til at løfte bankens indtjening i årets første ni måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Alle bankens – før Odder kom til – 31 afdelinger har netto kundetilgang.
”Nye afdelinger løfter vores indtægter, men sandelig også vores udgifter. Men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil de bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.
Udgifter til personale er steget med 11 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.
Administrationsudgifterne er steget med 9 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.
Solidt kapitalgrundlag
Jutlander Bank står fortsat på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler, kendt som IFRS9, reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner.
Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 2,3 point til 18,6 procent pr. 30. september 2018. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 9,3, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 9,3 procentpoint.
I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra de tre første kvartaler i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 18,6 procent, men 19,8, og friværdien stiger til 10,5 procentpoint.
”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have, når yderligere kapitalkrav, de såkaldte NEP-regler, træder i kraft fra 2019 og i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.
Forventninger fastholdes
Resultatet før skat fra 1. januar til 30. september på 210 millioner kroner følger bankens seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner for hele 2018.
”På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af 2018 og forventningerne til fjerde kvartal fastholder vi vores forventninger til årsresultatet”, siger Per Sønderup.
 ”På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af 2018 og forventningerne til fjerde kvartal fastholder vi vores forventninger til årsresultatet”, siger Per Sønderup.

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.) 3. kv. 2018 3. kv. 2017 Helår 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 539 508 681
Kursreguleringer 58 61 75
Udgifter til personale og administration -382 -362 -488
Nedskrivninger og tab på udlån mv. 6 47 66
Resultat før skat 211 240 317
Resultat efter skat 178 194 257
Uddrag af balancen (i mio. kr.) 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Udlån 13.45 11.30 15.33
Garantier 15.45 09.26 12.37
Indlån inkl. puljelån 28.56.00 23.37 14.43
Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital 16.30 14.23 15.26
Egenkapital 17.36 15.30 16.32
Balance 30.15.00 21.00 28.33.00
Andre nøgletal 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Kapitalprocent 18,6 19 20,9
Kernekapitalprocent 17 17,3 19,2
Individuelt solvensbehov i procent 9,3 9,1 9,1
Kapitaloverdækning i procentpoint 9,3 9,9 11,8
Summen af store eksponeringer, pct. 0 0 11
Periodens nedskrivningsprocent 0,04 0,4 0,5
Udlån i forhold til egenkapital 3,2 2,9 2,9


Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: ”Vi har en strategi, der virker”
2018-10-18  
Jutlander Bank: For tidligt at sælge ud af sine aktier
  
Aktiemarkederne faldt med næsten ti procent i de første uger af oktober, men der er flere ting, der taler for, at det er bedst for investorerne at beholde deres aktiebeholdninger et stykke tid endnu, lyder rådet fra Jutlander Banks finanscenter
.

Der har været stormvejr på aktiemarkederne de første uger af oktober, hvor både danske, europæiske, amerikanske og emerging markets-aktier er faldet i værdi. Fra 30. september og to uger frem faldt eksempelvis danske aktier med næsten 8 procent, mens verdensindekset faldt med over 6 procent.
Der er dog intet, der tyder på, at faldene skyldes, at verdensøkonomien er på vej ind i en ny langvarig krise. Faldene er snarere udtryk for en kortvarig usikkerhed på markederne, og derfor er det et forkert tidspunkt at sælge ud af sin aktiebeholdning, mener Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks finanscenter.
Han fortæller, at det er helt normalt, at der på samme tid sker et generelt udsalg på forskellige aktiemarkeder i denne størrelsesorden. Senest skete det i januar og februar.
”Dengang faldt aktierne mere, end de har gjort indtil nu. Om udsalget er slut, kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men vores holdning er, at det retter sig igen. Det er vores analyse, i hvert fald,” siger Henrik Jensen.
Han forklarer, at et langvarigt fald på aktiemarkedet normalt ikke finder sted i en periode som nu, hvor økonomierne har det godt, og indtjeningerne i virksomhederne vokser. Derfor er forventningen fra Jutlander Bank, at aktiemarkedet snart vender igen.
”Og så vil det jo være ærgerligt at have solgt ud af sin aktiebeholdning,” siger souschefen.
Der er mange spøgelser
Der er flere årsager til, at der er usikkerhed på aktiemarkedet i øjeblikket.
USA’s handelskrig med Kina har skabt usikkerhed på markederne, ligesom nogle investorer også afventer udfaldet af midtvejsvalget i USA den 6. november. I Europa er der fortsat usikkerhed om Brexit-forhandlingerne, som endnu ikke er faldet på plads, mens der er kommet fornyet usikkerhed om EU’s tredjestørste økonomi – Italien – efter at landet tidligere i år fik en meget EU-kritisk regering.
”Så der er masser af spøgelser, kan man sige. Og det er det, der påvirker markederne rigtig meget,” siger Henrik Jensen.
Han forventer, at aktiemarkedet for alvor vil vende igen, når man kommer på den anden side af midtvejsvalget i USA. Lige nu er der nemlig mange investorer, der er bekymret for valget og derfor vælger at være lidt afventende.
”Håbet er også, at Trump efter valget vil være klar til at gå til forhandlingsbordet for at finde en løsning på handelskrigen med Kina, fordi han så ikke længere behøver manifestere sig over for vælgerne som en stærk mand, der tør tage kampen op med kineserne,” lyder det fra Jutlander Banks souschef.
”Omvendt kan udfaldet af midtvejsvalget sandsynligvis blive, at han bliver indenrigspolitisk stækket, fordi republikanerne mister flertallet i Repræsentanternes Hus. Og så vil han måske i stedet fokusere på udenrigspolitikken, hvilket igen kan skabe noget usikkerhed på markederne.”
Minimum et år til næste krise
Hvad der er helt sikkert, det er, at der på et eller andet tidspunkt igen vil komme en ny krise i verdensøkonomien. Historisk set har økonomien nemlig bevæget sig i cyklusser med skiftevis gode og dårlige perioder. Spørgsmålet er, hvornår krisen for alvor vil komme igen, og hvor hård den denne gang vil blive.
Hos Jutlander Bank forventer man ikke, at den næste krise er lige på dørtærsklen. Det vil nemlig tage et stykke tid, før der kan ske en opbremsning i verdensøkonomien, som pt. ser rigtig stærk ud. Væksten i Europa ligger således på godt 2 % og på mere end det dobbelte i USA, mens indtjeningen hos virksomhederne på globalt plan er markant højere end på samme tidspunkt sidste år.
Derfor er der sandsynligvis stadigvæk minimum et år tilbage af opsvinget, vurderer Jutlander Banks Henrik Jensen.
”Vi er nok på vej mod enden af dette her økonomiske opsving. Men vi tror ikke, det sker i 2019. Økonomerne siger, det kan ske i 2020, men det er selvfølgelig svært at forudsige,” siger han.
Derfor mener Jutlander Bank, at det henover det næste år fortsat vil være fordelagtigt at eje aktier.
”Vi fastholder vores positive forventninger til aktierne, og derfor mener vi som nævnt heller ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at sælge ud nu,” siger Henrik Jensen.


”Vi fastholder vores positive forventninger til aktierne, og derfor mener vi heller ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at sælge ud nu,” siger Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks finanscenter.
2018-08-22  
Jutlander Bank åbner afdeling midt i Odder

EKSPANSION: En ”Åben Bank” etabler sin tredje nye afdeling på halvandet år.

Odder får inden årets udgang en ny bank. Det er Jutlander Bank, som dermed åbner sin tredje nye afdeling på halvandet år. Det har bankens bestyrelse netop besluttet, fortæller ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

”Odder er både en handelsby med et stort opland og et aarhusiansk bosætningsområde i udvikling – derfor er byen interessant for os,” forklarer Per Sønderup.
Afdelingen åbner centralt i Odder, hvor Selandia Cykler hidtil har haft til huse. Lokalerne skal nu igennem en større ombygning, som forventes at stå færdig inden årets udgang.
”Men forinden vil vi gerne åbne og tage imod kunder på en midlertidig adresse, mens indretningen af vores blivende lokaler står på”, håber Per Sønderup:
”At komme i gang i midlertidige lokaler havde vi stor succes med, da vi senest åbnede i Fredericia først på året”.
Personlig og tilgængelig
Afdelingen i Odder bliver bankens tredje nyåbnede afdeling på halvandet år. Om det at åbne nye, fysiske afdelinger i en digital tidsalder forklarer Jutlander Banks ordførende direktør:
“Vi anerkender, at de fleste mennesker i Danmark ordner deres daglige økonomi selv, men når større beslutninger skal tages – såsom køb af hus og bil eller pensions- og formuerådgivning – så har kunderne behov for den personlige rådgivning, hvor rådgiverens kendskab til sin kunde og kundens tillid til sin rådgiver er altafgørende”, siger Per Sønderup og fortsætter:
“Hos os er tilgængelighed ikke bare et ord, men en forudsætning for vores succes. Når du som kunde ringer til Jutlander Bank, er det en lokal medarbejder, som kender dig, der tager telefonen, og ikke en medarbejder i et callcenter. Og når du ønsker et personligt rådgivningsmøde, afgør du selv, på hvilket tidspunkt af døgnet mødet skal finde sted, og hvor det skal holdes – hos os i banken, hjemme hos dig selv eller måske på din arbejdsplads”.
”Vi kalder os ’Åben Bank’, fordi vi vil være Danmarks mest personlige og tilgængelige bank, hvor vores kunder kan komme i dialog med deres personlige rådgiver, når og hvor det passer kunden”, siger Per Sønderup.
”Men samtidig har vi styrken og størrelsen til at have egne eksperter inden for alle områder af finansiel rådgivning”, tilføjer Jutlander Banks ordførende direktør.
Søger medarbejdere
Ved etableringen skal der ifølge den plan, som Jutlander Banks bestyrelse har godkendt, være seks medarbejdere i Odder. Banken går nu i gang med at søge de helt rigtige medarbejdere til sin nye afdeling.
”Og hvad er så en ’rigtig’ medarbejder i Jutlander Bank?” spørger Jutlander Bank ordførende direktør og giver selv svaret:
”Det er én, som er kompetent – én, som både kender og er kendt i lokalområdet – og én, som kan følge vores idealer og vil have det godt med at blive en del af Danmarks mest personlige og tilgængelige bank”,
Fakta om Jutlander Bank
Jutlander Bank har rødder i Himmerland med sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Siden 2015 har banken ekspanderet med afdelinger i Randers, København, Vejle og Fredericia, så banken nu – før Odder kommer til – har afdelinger på 25 adresser, heriblandt to i Aarhus C, en i Viby og en i Galten. Banken beskæftiger 477 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, og er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.Odder er både en handelsby med et stort opland og et aarhusiansk bosætningsområde i udvikling – derfor er byen interessant for os,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.
2018-08-20  
Jutlander Bank øger sit udlån markant

HALVÅRSRAPPORT: Tusindvis af nye kunder og en udlånsfremgang på 14,3 procent hjælper banken på vej til et halvårsresultat på 149 millioner kroner før skat


”Tallene vidner om, at vores strategi virker. Det er det allermest glædelige”.
Sådan siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, om bankens halvårsrapport, der viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 149 og 126 millioner kroner.
Siden halvåret 2017 er bankens udlån steget fra 8 til 9 milliarder kroner. Samtidig er flere end 11.000 nye kunder kommet til.
”På trods af det markant forøgede udlån ser vi ingen stigning i vores nettorenteindtægter. Det viser med al tydelighed, at vores sektor er presset af det meget lave renteniveau i disse år”, påpeger Per Sønderup og tilføjer:
”Til gengæld sikrer de mange nye kunder, som vi jo blandt andet servicerer i forbindelse med ejendomsfinansiering, pensions- og formuepleje, at vi har fremgang på vores gebyrindtægter”.
Dermed, hjulpet på vej af de positive konjunkturer i samfundet, stiger bankens nettorente- og gebyrindtægter med 19 millioner kroner til 362 millioner fra medio 2017 til medio 2018.
Som årsag til den positive udvikling i udlån og kundetilgang angiver bankens ordførende direktør Jutlander Banks strategi.
”Alle bankens medarbejdere arbejder hver eneste dag målrettet på at give vores kunder en oplevelse af, at Jutlander er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, hvor man som kunde kan træffe sin personlige, kompetente rådgiver og få sat et møde op, når som helst det passer kunden”, siger Per Sønderup:
”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os over for dem.”
Flere medarbejdere
Men det er ikke gratis for Jutlander Bank at forfølge sin strategi.
”At være personlig og tilgængelig kræver medarbejdere af kød og blod”, konstaterer Per Sønderup. Det er en af årsagerne til, at bankens udgifter til personale og administration er steget med 18 millioner kroner til 258 millioner.
Personaleomkostningerne er dels vokset på grund af stigende udgifter til den såkaldte lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Dels har banken det seneste år øget antallet af medarbejdere fra 463 til 477, blandt andet til at bemande sine nyeste afdelinger i Vejle og Fredericia. De åbnede henholdsvis i maj 2017 og januar 2018.
Administrationsomkostningerne er også steget, hovedsageligt som følge af investeringer i IT-udvikling og strategiske initiativer.
Tilbagefører igen nedskrivninger
Ud af første halvår i fjor kom Jutlander Bank med et rekordstort overskud før skat på 183 millioner kroner – eller 34 millioner kroner mere end i første halvår i år. Forskellen hænger i høj grad sammen med posten nedskrivninger og tab på udlån.
I fjor var halvårsresultatet nemlig begunstiget af tilbageførte nedskrivninger for 47 millioner. Også i år har banken kunnet tilbageføre nedskrivninger, men kun for 11 millioner kroner – eller 36 millioner mindre end i 2017.
”Tilbageførte nedskrivninger er udtryk for, at vores kunder generelt har fået det økonomisk bedre end for få år siden. Det er en af de positive tendenser, vi kan glæde os over lige nu. Men det kan vi ikke forvente at se fortsætte. Derfor er det fortsat vores mål at vækste på udlån,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.
Forretningsomfang steg 8,8 procent
Jutlander Banks samlede forretningsomfang steg fra 30. juni 2017 til 30. juni 2018 med 2,9 milliarder kroner til 36,7 milliarder, svarende til en stigning på 8,8 procent. Forretningsomfanget er fordelt på udlån for 9 milliarder, indlån for 13,8 milliarder og garantier for 3,8 milliarder, mens værdien af kundedepoter beløber sig til 10,1 milliarder kroner.
Dertil kommer, at Jutlander Bank har formidlet realkreditlån, hovedsageligt gennem Totalkredit og DLR, til sine kunder for 27,6 milliarder kroner pr. 30. juni 2018. I forhold til året før er det en stigning på 3,5 milliarder – eller 14,4 procent.
Solidt kapitalberedskab
Ved årsskiftet trådte nye nedskrivningsregler i kraft, de såkaldte IFRS9-regler. Effekten af reglerne er, at pengeinstitutter skal reservere til tab på udlån og garantier på et tidligere tidspunkt end hidtil. For Jutlander Bank betød det, at der i løbet af nytårsnat blev barberet 69 millioner kroner af bankens egenkapital. Alligevel er egenkapitalen forøget siden medio 2017, nemlig med 120 millioner kroner til 2,9 milliarder medio 2018.
Med den solide egenkapital i ryggen kan Jutlander Bank glæde sig over fortsat at have et stærkt kapitalgrundlag, selv om kapitalgrundlaget er faldet i forhold til medio 2017 som følge både af IFRS9 og den flotte vækst i udlån og garantier.
Banken havde pr. 30. juni 2018 en kapitalprocent på 18,9. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 8,8 procent, har banken således en kapitalmæssig ”friværdi” på 10,1 procentpoint, svarende til 1.217 millioner kroner.
Bankens resultat for 1. halvår 2018 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 19,8, og friværdien på 11,0 procentpoint.
Forventninger præciseres
På baggrund af halvårsrapporten præciserer Jutlander Bank sine forventninger til resultatet for hele 2018. I marts opjusterede banken sine forventninger til årsresultatet før skat til niveauet 195-270 millioner kroner. Forventningen efter første halvår er nu præciseret til et årsresultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner.

Om Jutlander Bank
Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Derudover har banken afdelinger på 22 adresser i Jylland og én i København. Banken, der beskæftiger 477 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. halvår
2018

1. halvår
2017

2017

Netto rente- og gebyrindtægter

362

343

681

Kursreguleringer

39

42

74

Udgifter til personale og administration

-258

-240

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+11

+47

+66

Resultat før skat

149

183

317

Resultat efter skat

126

148

257

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/6
2018

30/6
2017

31/12
2017

Udlån

9.031

7.979

8.453

Garantier

3.813

3.139

3.577

Indlån inkl. puljelån

13.822

12.479

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.818

2.697

2.806

Egenkapital

2.884

2.764

2.872

Balance

17.487

16.002

16.753

Andre nøgletal

30/6
2018

30/6
2017

31/12
2017

Kernekapitalprocent

17,2

17,9

19,2

Kapitalprocent

18,9

19,7

20,9

Individuelt solvensbehov i procent

8,8

9,0

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,1

10,7

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

11,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,4

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

2,9

2,9”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de flere end 11.000 nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os,” siger ordførende direktør Per Sønderup.
2018-07-26  
40 år i Jutlander Bank
Onsdag den 1. august kan kundemedarbejder Lisbeth Bøker Nielsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank

I 1978 lykkedes det Lisbeth Bøker Nielsen at få en elevplads som sparekasseassistent i Sparekassen Hobro, i dag Jutlander Bank. Dengang var det ikke nemt at få en læreplads, især ikke hvis man drømte om en karriere i et pengeinstitut. Men det lykkedes, og onsdag den 1. august kan 58-årige Lisbeth fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.
Siden hun startede som elev i 1978 har hun byttet Hobro ud med Aars som arbejdssted, og Privatkundeafdelingen ud med Pension og Formue, men hjemmet ligger stadig i Hobro, som det altid har gjort.
Lisbeth var 18 år, da hun begyndte at søge lærepladser. Hun ville helst arbejde i et pengeinstitut og helst i Hobro, for det var her, hun boede og havde sin faste base. Men hun vidste, at der var kamp om de få pladser. Heldigvis gik drømmen i opfyldelse.
”Det var heldigt, jeg fik det i Hobro, for det var ikke nemt at få lærepladser sidst i halvfjerdserne. Jeg søgte også i Aalborg og Aarhus – og jeg søgte også hos advokatkontorer,” siger hun.
Efter to år som sparekasseelev i Sparekassen Hobro blev hun fastansat som privatkunderådgiver i afdelingen i Hobro.
Administration trak
I 1993 fandt Lisbeth ud af, at hun var mere interesseret i den administrative del af arbejdet, så hun fortsatte i banken som administrativ medarbejder, hvor pension gradvis blev en større del af hendes opgaver. Nu var det hendes rolle at hjælpe kollegerne rundt om i afdelingerne med pensionsrelaterede spørgsmål.
Da Sparekassen Hobro fusionerede med Sparekassen Himmerland i 2014 og blev til Jutlander Bank, rykkede Lisbeth direkte ind i afdelingen Pension og Formue, der lå i Aars. I dag hjælper hun stadig sine kolleger i privatkundeafdelingerne med spørgsmål, der har med pensionsadministration at gøre.
”Det er sjovt at hjælpe mine kolleger, og det er dejligt, når man kan mærke, at der er noget, der lykkes,” siger hun.
I sin fritid går Lisbeth mange ture og laver havearbejde. Hun rejser også meget gerne med venner og med sin mand, som hun bor med i Hobro, og hun går gerne til koncerter og foredrag eller på museum. Børnene på 36 og 30 år er for længst fløjet fra reden, men den ældste er netop vendt hjem til Hobro efter flere år i København.40 år i Jutlander Bank
Onsdag den 1. august kan privatkunderådgiver Jan Knudsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.

Det er 40 år siden, at Jan Knudsen trådte ind ad døren til Sparekassen Hobro på Store Torv som ny elev. Her begyndte han sin uddannelse som sparekasseassistent – og sin karriere i bankverdenen, der den dag i dag stadig udspiller sig i samme bank.
Han var 17 år gammel. I dag er han 57, og onsdag den 1. august kan han fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank. Det hedder pengeinstituttet i dag, efter at Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland fusionerede i 2014.
Jan Knudsen stiftede allerede bekendtskab med Sparekassen Hobro, da han skulle i en uges praktik i realskolen. Han er i dag ikke i tvivl om, at det var med til at sikre ham lærepladsen, da han som 17-årig søgte ind. De kendte ham nemlig godt.
Efter to år som elev blev Jan Knudsen fastansat som privatkunderådgiver på det daværende hovedkontor på Store Torv. I mange år derefter susede han frem og tilbage mellem hovedkontoret og forskellige afdelinger i filialnettet i Hobros omegn, altid som rådgiver.
Fra rådgiver til filialleder
I 1989 blev han afdelingsdirektør i Rørbæk afdeling. Året efter forlod han Rørbæk og blev afdelingsdirektør i Ravnkilde i stedet. De to filialer blev slået sammen omkring årtusindeskiftet, så han havde dem begge under vingerne, og et par år senere sluttede Nørager-filialen sig til Jans ansvarsområde. I mange år kørte han rundt mellem de tre afdelinger og jonglerede med både ledelse og kunderådgivning.
I 00’erne lukkede Rørbæk-afdelingen, og efter fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland i 2014 lukkede Ravnkilde og Nørager også. Jan Knudsen rykkede tilbage til hjemstavnen i Hobro og fortsatte som privatkunderådgiver på Store Torv, hvor han også sidder som rådgiver dag.
”Det, der er spændende, er at få tingene til at køre – at opfylde kundernes behov,” siger han.
Nu er han også kreditansvarlig i afdelingen og sidder også med mindre erhvervsvirksomheder, og så han har kunderne fra Nørager-området med sig. Dem rådgiver han stadig i dag. Han er desuden markedsansvarlig for Nøragerområdet, og det betyder, at han er områdets repræsentant for banken og kontaktpersonen ved lokale begivenheder.
Privat brugte Jan tidligere meget tid på fodbold og håndbold. Han var både spiller, håndboldtræner og –dommer, og så nåede han at runde et 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i HIK-Rosendal Håndbold. I dag lokkes han gerne til gør-det-selv projekter eller til ture i både Danmark og udland – senest Skotland – med sin kone Susanne, som han bor med i Hobro. Han har tre børn – én er flyttet, én er på vej til at flytte, og én bor stadig hjemme.

Onsdag den 1. august kan kundemedarbejder Lisbeth Bøker Nielsen fejre sit 40 års jubilæum

Onsdag den 1. august kan privatkunderådgiver Jan Knudsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.
2018-05-17  
Kom og prøv kræfter med cykelsporten

Hobro Cykelklub inviterer børn og unge til Medaljeløb på lukket bane i Rosendal

Er du mellem fire og atten år, drømmer du om at dyrke cykelsport, og har du en cykelhjelm? Så har Hobro Cykelklub et tilbud til dig.
”Kom og deltag i vores Medaljeløb tirsdag den 29. maj klokken halv seks”, opfordrer formanden for Hobro Cykelklub, Henriette Korneliussen, alle byens børn og unge.
Medaljeløbet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor cykelklubbens bagvedliggende motiv er at rekruttere nye medlemmer.
I år markerer løbet også, at klubben og Jutlander Bank i Hobro netop har indgået en aftale om at forlænge deres hovedsponsoraftale i tre år.
”Jutlander Bank har altid bakket op om vores klub og vores arrangementer, så vi er rigtigt glade for, at samarbejdet fortsætter”, siger Henriette Korneliussen.    
Medaljeløbet 29. maj foregår på en lukket, en kilometer lang bane bag Rosendalskolen, så alle aldersgrupper kan være med.
”Vi har før haft deltagere helt ned til fire år”, fortæller formanden.
Eneste krav: Cykel og hjelm
”Alle børn og unge, der har en cykel, kan cykle med, og eneste krav derudover er, at deltagerne skal bære cykelhjelm”, fortæller Henriette Korneliussen.
Tilmelding er ikke nødvendig. Interesserede skal bare møde op.
Deltagerne bliver delt ind i aldersklasser, hvor de yngste kører fire omgange, de ældste 10. Alle, der gennemfører, får en medalje bagefter. Om medaljen er af bronze, sølv eller guld, afgøres af den tid, det har taget at fuldføre.
Hvis et ungt menneske bagefter får lyst til smage på livet på en racercykel, har Hobro Cykelklub også et godt tilbud.
”Vi råder over nogle juniorcykler, som nye medlemmer kan låne gratis det første halve år, som i øvrigt også er kontingentfrit”, fortæller klubbens formand.
Hun venter et sted mellem 20 og 50 deltagere – alt afhængigt af vejret.Er du barn eller er du ung, og drømmer du også om en plads på podiet efter et cykelløb? Så kom og prøv kræfter med cykelsporten tirsdag den 29. maj i Rosendal.
2018-05-14  

Jutlander Bank fortsætter de gode tendenser fra 2017

KVARTALSRAPPORT: Resultat før skat på 87 mio. kr. efter markant udlånsfremgang, tilbageførte nedskrivninger og positive kursreguleringer

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2018 med et resultat før skat på 87 millioner kroner, hvilket er 7 millioner kroner bedre end året før, og resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”.

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang. Bankens egne udlån er steget med 12,3 procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, er steget med 13,1 procent siden første kvartal 2017.

”Det er alt sammen udtryk for stigende aktivitet i de områder, hvor vi er til stede, hvilket er glædeligt både for vores kunder og for de lokale samfund. Og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening logisk nok også”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup. Bankens netto rente- og gebyrindtægter er således steget med 4,9 procent fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Strategien virker

Jutlander Bank kom ud af 2017 med et meget flot resultat, og første kvartal 2018 lægger sig i kølvandet på udviklingen sidste år.

3000 nye kunder er kommet til i årets første 3 måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia, men fordelt ud over alle bankens 31 afdelinger. Udlånet er som nævnt steget markant. I 2017 kunne banken netto tilbageføre nedskrivninger, og den tendens er fortsat ind i 2018 med en netto tilbageførsel på 9 millioner kroner. Og endelig er resultatet tilsmilet af en opskrivning i første kvartal af værdien af Jutlander Banks ejerandel af BankInvest Holding A/S, svarende til en positiv kursregulering på 21 millioner kroner.

”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker”, mener Per Sønderup og uddyber:

”Alle i banken arbejder hver eneste dag for, at vi er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og medarbejdernes personlige tilgængelighed er noget, vores kunder virkelig sætter pris på og gerne fortæller videre om til deres familie, naboer, kolleger og venner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.  

Investeringer i fremtiden

Mens Jutlander Banks indtægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har gennem det seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Vejle og Fredericia samt Connect Ung og Private Banking.

”De nye tiltag har øget bankens udgifter, men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil investeringerne bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.

Udgifter til personale er steget med 4 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Administrationsudgifterne er steget med 3 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

”Vi er i fuld gang med at optimere de interne arbejdsgange, godt hjulpet på vej af skarpere IT-værktøjer, så den enkelte kunderådgiver skal bruge mindre tid på ’papirarbejde’ ved skærmen og mere tid sammen med sine kunder”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken står på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler (kendt som IFRS9) reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner. Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 1,4 point til 19,5 procent pr. 31. marts 2018. Men samtidig er bankens individuelle solvensbehov faldet til 8,5, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 11 procentpoint.

I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra første kvartal i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 19,5 procent, men 20,1.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have, når yderligere kapitalkrav, de såkaldte NEP-regler, træder i kraft fra 2019 og i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger fastholdes

Efter første kvartal fastholder Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2018.

Da værdien af bankens ejerandel af BankInvest blev opskrevet midt i marts, udsendte banken en selskabsmeddelelse om, at forventningerne til årets resultat var opjusteret til mellem 195 og 270 millioner kroner før skat. Den forventning er der ikke ændret på efter årets første tre måneder.          

 


 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. kvartal
2018

1. kvartal
2017

2017

Netto rente- og gebyrindtægter

176

167

681

Kursreguleringer

32

25

75

Udgifter til personale og administration

-126

-118

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+9

+12

+66

Resultat før skat

87

80

316

Resultat efter skat

78

65

257

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

31/3
2018

31/3
2017

31/12
2017

Udlån

8.600

7.738

8.453

Garantier

3.524

2.787

3.577

Indlån inkl. puljelån

13.084

11.999

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.771

2.616

2.806

Egenkapital

2.837

2.682

2.872

Balance

16.638

15.427

16.753

Andre nøgletal

31/3
2018

31/3
2017

31/12
2017

Kapitalprocent

19,5

21,1

20,9

Kernekapitalprocent

17,8

19,2

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

8,5

9,6

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,0

11,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

11,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

2,9

2,9Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: ”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker”.

   
Ny i bestyrelsen for Jutlander Bank
Genvalg i repræsentantskabet, men nyvalg blandt medarbejderne
Repræsentantskabet i Jutlander Bank genvalgte og genudpegede onsdag aften fire medlemmer af bankens bestyrelse for de næste fire år.
Genudpeget blev forhenværende sparekassedirektør Ole Christoffersen, Spøttrup, og genvalgt blev ejendomsmægler Helle Aagaard Simonsen, Skørping, butiksindehaver Bent Bjørn, Brøndum, og direktør Svend Madsen, Hobro.
I ugerne op til repræsentantskabsmødet var der valg blandt bankens medarbejdere til bestyrelsen, og her blev afdelingsdirektør for Connect Privat, Tina Sondrup Andersen, Aars, nyvalgt, mens investeringsrådgiver Henrik Pedersen, Hobro, blev genvalgt.
Efter valget konstituerede bankens bestyrelse sig onsdag aften med genvalg til formand og næstformand, henholdsvis Senior Business Consultant Finn H. Mathiassen, Aars, og gårdejer Lars Tolborg, Hørby.Tina Sondrup Andersen, 44 – nyvalgt medarbejder repræsentant i bestyrelsen for Jutlander Bank.
2018-02-26  
Veteranbus fik debut i Mariager
VW T1 Splitbus årgang 1963 er importeret fra Califonien
”Den er en rigtigt god anledning til at komme i snak med folk”, konstaterer Jeanette Leth Neldorf, Jutlander Banks afdelingsdirektør i Mariager, som forleden havde æren af at være den første til at vise bankens nye maskot frem:
Et gammelt, men totalrenoveret folkevognsrugbrød med det korrekte modelnavn ”VW T1 Splitbus 1,5 De Luxe årgang 1963”.
”Næsten alle har haft en oplevelse med ’rugbrødet’ på et tidspunkt i deres liv, så vi fik mange gode historier den eftermiddag”, fortæller Jeanette Neldorf.
Et par gange om året stiller hun og hendes personale op ved SuperBrugsen i Mariager for at møde eksisterende og nye kunder, og folkevognen fik snakken til at gå ekstra godt. Måske også, fordi banken serverede skoldhed kakao på den frostklare eftermiddag.
Isbryder
Bankens nyanskaffede maskot er netop anskaffet, fordi den kan bruges som ”isbryder” for bankens medarbejdere til at komme i dialog med folk.
”Vores 24 afdelinger er jo tit til stede under Open by Nights, messer, udstillinger og andre arrangementer, og så er det en fordel at ha’ noget håndgribeligt at samles omkring”, forklarer marketingchef i Jutlander Bank, René Astrup, der fik ideen til at anskaffe VW’en, som for år tilbage blev importeret til Danmark fra Californien.
”Topfarten eras, fordi bussen og dens speedometer i februar 1963 blev bygget til det amerikanske marked. 60 miles svarer til 95,56064 kilometer.

[Billedtekst]
Jutlander Banks nyanskaffede maskot, en VW-bus fra 1963, fik sin debut foran SuperBrugsen i Mariager, hvor afdelingsdirektør Jeanette Leth Neldorf (t.h.) og privatkunderådgiver Anne-Marie Firring Andersen fra Jutlander Banks afdeling i Mariager stolte viste den frem

2018-05-26  
Sejren kom hele klassen til gode
Ekstra-præmie til vinderne i Jutlander Bank Skolecup 2018
Gratis billetter til Hobro IK’s superligakamp mod FC Midtjylland og en sandwich inden kampen. Sådan lød tilbuddet fra Jutlander Bank og HIKs ungdomsafdeling til vinderholdene i den traditionsrige Jutlander Bank Skolecup, der i 2018 fandt sted 10.-11- februar i Hobro Idrætscenter.
Men tilbuddet gjaldt ikke alene de piger og drenge, der sejrede på banen. Alle deres klassekammerater var også inviteret.
Og den invitation havde tre klasser taget imod: 6.A fra Arden Skole samt 7.B og 8.C fra Rosendalskolen. Men selv om der således var et halvt hundrede ekstra par hænder til at drive de gule frem, måtte Hobro desværre alligevel se sig besejret knebent af midtjyderne.
Jubilæum i 2019
Når Jutlander Bank Skolecup til februar 2019 fløjtes op, vil det være for 50. gang, og Hobro IKs ungdomsafdeling er sammen med Jutlander Bank allerede ved at planlægge, hvordan 50 års jubilæet skal fejres.


 


Marketingchef René Astrup fra Jutlander Bank (t.h.) serverede i Hobro Idrætscenter en sandwich for vinderklasserne, inden turen gik over på det frostkolde stadion til kampen mellem Hobro Ik og FC Midtjylland.
2018-02-20  

Jutlander Bank leverer rekordresultat
ÅRSRAPPORT: Flot bundlinje trods presset toplinje – og høj soliditet
Med et resultat før skat på 316 millioner kroner overgår Jutlander Bank sig selv med 77 millioner kroner i forhold til både 2016 og 2015, viser bankens årsrapport, der netop er offentliggjort. Efter skat bliver der 257 millioner dels til konsolidering og dels til udbytte til bankens aktionærer.
Banken betegner i årsrapporten resultatet som ”meget tilfredsstillende”.
Bag rekordresultatet ligger en vækst i 2017. Jutlander Bank tiltrak i løbet af året næsten 10.000 nye kunder, bankens udlån steg med 7,7 procent, og det samlede forretningsomfang voksede med 8,2 procent. Men til trods for, at udlånet voksede pænt i 2017, så skrumper bankens nettorenteindtægter. Det skyldes den faldende rentemarginal i samfundet – altså forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.
Til gengæld nyder banken godt af, at både eksisterende og nye kunder har fået det økonomisk bedre. Det trækker resultatet op.
Tilbagefører nedskrivninger
For det første har en del kunder, som tidligere har været i risikozonen, fået det økonomisk bedre. Derfor har Jutlander Bank i 2017 haft en indtægt fra tilbageførte nedskrivninger, som de foregående år har været en tung post på udgiftssiden.
For det andet er bankens kunder blevet mere økonomisk aktive, for eksempel med hushandler og investeringer. Den øgede aktivitet forøger bankens gebyrindtægter.
En tredje post, der hjælper det flotte resultat på vej, er positive kursreguleringer på bankens egen beholdning af værdipapirer.
I runde tal er nettorenteindtægterne faldet med 35 millioner kroner i forhold til 2016. Gebyrindtægterne er vokset med 20 millioner, kursreguleringerne er steget med 14 millioner, og nedskrivningerne er forbedret med 114 millioner kroner.
”Det er også bankdrift”
Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, fortæller, at det er bankens mål at forbedre toplinjen ved hjælp af fortsat vækst i udlånet.
”Når vi tjener mindre pr. krone, vi har lånt ud, så må vi låne noget mere ud for at tjene det samme”, konstaterer Per Sønderup: ”Men når det er sagt, så vil jeg også understrege, at den positive udvikling på vores nedskrivninger og kursreguleringer tillige er et resultat af vel udført bankdrift”.
”Jeg medgiver, at konjunkturerne har hjulpet os på vej. Men når vi har fået styr på vores nedskrivninger, skyldes det sandelig også, at vi er blevet bedre kredithåndværkere. Og de positive kursreguleringer er også et resultat af nogle professionelle og bevidste valg”, siger Per Sønderup og tilføjer:
”Vi følger en strategi, der siger, at vi vil være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, og det mål har vores medarbejdere i den grad lagt sig i selen for at nå samtidig med, at de har haft travlt med at tage imod nye kunder og forøge vores udlån. Deres høje engagement er der grund til påskønne.”  
Større forretningsomfang
Bankens samlede forretningsomfang steg i 2017 med 8,2 procent til 35,5 milliarder kroner, og der er vækst i alle grene af forretningen.
Udlån steg med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder, indlån steg med 800 millioner kroner til 13,1 milliarder, og værdien af kundernes depoter steg med 500 millioner kroner til 10,4 milliarder, mens værdien af garantier, der blandt andet er stillet i forbindelse med kunders bolighandler og konverteringer af realkreditlån, steg med 800 millioner kroner til 3,6 milliarder i løbet af 2017.
Stigende omkostninger
Også bankens omkostninger til personale og administration er steget. På personalesiden er der kommet 14 flere medarbejdere til siden 2016, blandt andet i bankens nyetablerede afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Hertil kommer stigende udgifter til den lønsumsafgift – skat på medarbejdere – som de danske pengeinstitutter er pålagt.
På administrationssiden trækker IT-udgifter, strategi-initiativer og driften af nye afdelinger op.  
Personaleudgifterne er steget med 15 millioner kroner, mens udgifterne til administration er steget med 10 millioner, så de samlede udgifter til personale og administration kom op på 488 millioner kroner i 2017.
Bundsolid
Jutlander Bank forøgede i 2017 sin egenkapital med 211 millioner kroner, så den 31. december var på 2,9 milliarder kroner. Bankens kapitalprocent ligger på 20,9 procent, mens det individuelle solvensbehov er beregnet til 9,1 procent. Banken har altså en overdækning på 11,8 procentpoint, svarende til knap 1,4 milliarder kroner.
”Der er som bekendt nye krav på vej til pengeinstitutternes kapitalberedskab, så vi er komfortable med, at vi allerede ligger så højt”, bemærker Jutlander Banks ordførende direktør.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 14. marts i Aars, at udlodde et udbytte på 5 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 257,4 millioner kroner blive udbetalt 43 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 210,7 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Forventninger
I årsrapporten 2017 skriver Jutlander Bank, at man i 2018 forventer et resultat før skat i niveauet 175-250 millioner kroner mod de 316 millioner i 2017.
De lavere forventninger skyldes blandt andet investeringer i strategi-initiativer, herunder nye afdelinger, som endnu ikke er overskudsgivende, IT-udvikling og det forhold, at banken ganske vist forventer lave nedskrivninger i 2018, men ikke tilbageførsler som i 2017. Dertil kommer en forventning om lavere kursreguleringer.
Som en understregning af sin høje soliditet har Jutlander Bank fravalgt en indfasning over fem år af nye nedskrivningsregler, de såkaldte IFRS9-regler, som i 2018 reducerer alle danske pengeinstitutters egenkapital. I Jutlander Bank skønnes reglerne at barbere mellem 70 og 85 millioner kroner af bankens egenkapital, hvilket vil reducere kapitalprocenten med 0,6-0,7 procentpoint.
”Jutlander Banks kapitalmæssige friværdi er så høj, at vi har fravalgt at bruge muligheden for den femårige overgangsordning”, konstaterer ordførende direktør Per Sønderup.   

[Billedtekst]

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Når vi tjener mindre pr. krone, vi har lånt ud, så må vi låne noget mere ud for at tjene det samme”.

 

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 - 31/12 2017

1/1 - 31/12 2016

Netto rente- og gebyrindtægter

698

724

Kursreguleringer

75

61

Udgifter til personale og administration

-488

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+19

-95

Resultat før skat

316

239

Resultat efter skat

257

193

Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2017

31/12 2016

Udlån

8.453

7.850

Garantier

3.577

2.755

Indlån inkl. puljelån

13.103

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.806

2.594

Egenkapital

2.872

2.660

Balance

16.753

15.733

Andre nøgletal

31/12 2017

31/12 2016

Kapitalprocent

20,9

20,4

Kernekapitalprocent

19,2

18,6

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,8

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

11,0

0

Årets nedskrivningsprocent

+0,2

-0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,0

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

470456
 
2018-02-09  
Ny IT-medarbejder i Jutlander Bank
Svante Vinther er netop tiltrådt som softwareudvikler ved Jutlander Banks IT-afdeling i Hobro. I sin nye stilling skal Svante Vinther udvikle og vedligeholde Jutlander Banks IT-platforme. Foruden Svante indgår 14 andre medarbejdere i Jutlander Banks IT-afdeling.
Svante Vinther har en lang karriere som softwareudvilker bag sig. Tidligere ansættelser har i særlig grad været inden for mobil- og webudvikling.
Svante har tre børn og bor i Hobro med sin kone. I fritiden fylder særligt interessen for karate en del. Han er træner i Hobro Kampsport og er også selv aktiv inden for sporten.2018-01-29

Jutlander lancerer revideret strategi under titlen Åben Bank

ÅBEN ALTID lyder et af seks åbenhedsprincipper, som banken vil leve efter såvel internt som eksternt
”Vi gør alt det rigtige – vi skal bare være åbne over for at gøre alt det rigtige endnu bedre.”

Sådan siger ordførende direktør Per Sønderup i Jutlander Bank, når han skal forklare resultatet af, at banken har haft sin tre år gamle strategi oppe på liften til et serviceeftersyn.
”I 2017 har vi oplevet en massiv kundetilvækst og en flot stigning i vores udlån, så kunderne har virkelig kvitteret for vores strategi, der i to ord har handlet om at blive Danmarks mest tilgængelige og mest personlige bank”, fortæller Per Sønderup.
”At være tilgængelige har vi optimeret ved, at vores kunder bliver tilbudt, at de kan aftale rådgivningsmøder med deres personlige rådgiver, når som helst og hvor som helst det passer kunden, og ved, at du som kunde altid kan komme i kontakt med din egen rådgiver”, uddyber Jutlander Banks ordførende direktør:
”At være personlig i relationen til kunden er derimod mindre håndgribeligt. Det skal åbenhedsprincipperne hjælpe os med at blive endnu bedre til”.

Hvorfor er vi her?
Sammen med konsulenthuset Implement, der også var fødselshjælper for bankens nuværende strategi, der tog form i 2014, stillede ledelsen sig selv det spørgsmål: ”Hvorfor er Jutlander Bank her egentlig?” Og nåede frem til følgende svar: ”Drevet af ægte interesse og personligt engagement er det vores mission at hjælpe mennesker, erhverv og lokalsamfund med at indfri drømme og realisere potentialer.”
”Og hvad kan man kalde en bank med en sådan mission? Vi kalder den for Åben Bank”, siger Per Sønderup, der fortæller, at samtlige bankens 474 medarbejdere for nylig har deltaget i en af tre temadage, hvor kollegerne i et gruppearbejde var med til at sætte konkrete ord på åbenhed.

Tilpasser arbejdstiden
Som et konkret initiativ korter samtlige medarbejdere i banken to timer af deres faste ugentlige arbejdstid. For kunderådgiverne skal de frie timer give luft til at være endnu mere fleksible over for kundernes ønsker om møder uden for ”normal” arbejdstid.
For at frigøre timerne er Jutlander Bank i gang med at afskaffe sin ”lange” torsdag, hvor bankens afdelinger har åbent til kl. 18.
”Men det betyder ikke, at en kunde ikke kan aftale at mødes med sin rådgiver en torsdag efter kl. 16. Det kan man helt bestemt – både torsdag og på alle andre af ugens dage”, understreger Per Sønderup:
”Derfor hedder et af åbenhedsprincipperne: Åben Altid”.

Åben for græsrødder
Et andet af de seks åbenhedsprincipper hedder Åben for Græsrødderne.
”Heri ligger blandt andet det forhold, at to tredjedel af aktierne i Jutlander Bank A/S er ejet af fonde, som støtter almennyttige og velgørende formål i de områder, hvor vi er til stede”, fortæller Per Sønderup:         
I 2015, 2016 og 2017 har fondene, hvoraf de største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, i alt fået udbetalt 107,5 millioner kroner i udbytte af deres aktier i Jutlander Bank.
”Så en stor del af overskuddet på bankdriften vender tilbage og arbejder i de lokalsamfund, hvor pengene er tjent”, påpeger Jutlander Banks ordførende direktør:
”Og det er ikke kun til glæde for – for eksempel – det forsamlingshus, der modtager penge til et nyt tag, men også for den lokale tømrer, der skal lægge det på.”
 
[Faktaboks]
Jutlander Banks seks åbenhedsprincipper:
Åben for Muligheder
Åben for Græsrødderne
Åben for Knofedt
Åben for Hinanden
Åben for Dig
Åben Altid
 


 

Ordførende direktør Per Sønderup: ”Som kunde kan du aftale at mødes med din rådgiver efter kl. 16, både torsdag og alle andre af ugens dage. Derfor hedder et af åbenhedsprincipperne: Åben Altid.”