Nyt om Jutlander Bank - på iHobro.dk
www.jutlanderbank.dk
Til www.ihobro.dk
 

 ÅRET 2017

2017-11-14

Jutlander Bank åbner i Fredericia

Fordobler antallet af afdelinger i Trekantområdet

Et halvt år efter, at Jutlander Bank rykkede ind i Trekantområdet og åbnede en afdeling i Vejle, meddeler banken nu, at den også etablerer en afdeling i Fredericia.
Som leder af den nye afdeling har Jutlander Bank netop ansat Christian Jungmark. Afdelingsdirektøren skal som det første i gang med at bygge sit nye hold af kompetente rådgivere op. Afdelingen får fra starten seks medarbejdere.
“Vi åbnede en privatkundeafdeling i Vejle i maj og har fået en fantastisk modtagelse af kunderne i Trekantområdet,” siger ordførende bankdirektør Per Sønderup fra Jutlander Bank.
“Med Christian Jungmark som afdelingsdirektør er vi ikke i tvivl om, at vi kan overføre den succesrige start i Trekantområdet til Fredericia og omegn,” fortsætter han:
“Christian har et stort netværk, lang erfaring med bankdrift og et solidt kendskab til lokalområdet, som vi kan få glæde af, og med en lokalforankret erhvervsafdeling går vi samtidig mod tendensen i bankverdenen, hvor det er moderne at centralisere”.
Hvor den nye afdeling får adresse i Fredericia, er endnu ikke besluttet, men afdelingen forventes at åbne først i det nye år på en central placering.
Både erhverv og privat
Jutlander Bank vil i Fredericia rumme både privat- og erhvervskunderådgivere. Desuden får afdelingen tilknyttet formue-, investerings- og pensionsspecialister.
”Så det, vi får her i Fredericia, er en afdeling af en personlig og full-service bank med nye standarder for tilgængelighed og stor lokal beslutningskraft”, siger Christian Jungmark, den nye afdelingsdirektør.
“Jeg er stolt af at få lov til at starte Jutlander Bank i området, en bank, hvor den personlige rådgivning og høj grad af tilgængelighed er blandt de væsentligste værdier, lyder det med et smil i stemmen fra Christian Jungmark.
Om det at åbne nye, fysiske afdelinger i en digital tidsalder forklarer ordførende direktør Per Sønderup:
“Vi anerkender, at de fleste mennesker i Danmark ordner deres daglige økonomi selv, men når større beslutninger skal tages – såsom køb af hus eller bil og pensionsforhold – så har kunderne behov for den personlige rådgivning, hvor rådgiverens kendskab til den enkelte kunde og kundens tillid til rådgiveren er altafgørende”, siger Per Sønderup og fortsætter:
Tilgængelig og personlig
“Hos os er tilgængelighed ikke bare et ord, men en forudsætning for vores succes. Når du som kunde ringer til Jutlander Bank, er det den lokale rådgiver, der tager telefonen, og ikke en medarbejder i et callcenter. Og når du ønsker et personligt rådgivningsmøde, afgør du selv, på hvilket tidspunkt af døgnet mødet skal finde sted, og hvor det skal holdes – hos os i banken, hjemme hos dig selv eller måske på din arbejdsplads”.
Om Jutlander Bank
Jutlander Bank har sine rødder og hovedparten af sine i forvejen 24 afdelinger i Himmerland, idet den er resultatet af en fusion i 2014 mellem sparekasserne Himmerland og Hobro. Senest har banken åbnet afdelinger i København og Vejle. I Aarhus har banken tre afdelinger, og det samme gælder i Aalborg. Med sine 105.000 kunder, 465 medarbejdere, en egenkapital på 2,8 milliarder og en balance på 16 milliarder kroner regnes Jutlander Bank for Danmarks 13. største.


 


Afdelingsdirektør Christian Jungmark skal lede Jutlander Bank i Fredericia, og han er nu i gang med at rekruttere de rigtige medarbejdere til den kommende afdeling.

2017-11-14

Kendt erhvervsmand i spidsen for Jutlander Bank i Fredericia

Christian Jungmark er netop tiltrådt

Det er en mand, der er stærkt engageret i lokalsamfundets udvikling, som Jutlander Bank har ansat til at løbe sin nye afdeling i gang i Fredericia.
51-årige Christian Jungmark har boet i Fredericia siden 1990. Da flyttede han til byen med sin kone, Henriette, der driver Sejersen Din Tøjmand, i Vendersgade.
Professionelt har Christian Jungmark en fortid i hovedstaden og på Fyn og i Vejle, inden han i 1997 kom til Nykredit i Fredericia, hvor han endte som centerchef. I 2004 blev han ansat som filialdirektør med den opgave at starte en helt ny filial og bankområde op af Spar Nord Bank i Fredericia og Middelfart. Filialen og bankområdet har i dag 24 medarbejdere.
Organisatorisk i lokalsamfundet har Christian Jungmark også været en meget aktiv herre. Han har i to perioder på henholdsvis seks år og to et halvt år været formand for byens handelsstandsforening, Fredericia Shopping, som i hans formandstid fik fordoblet antallet af medlemmer. Desuden var han i to et halvt år næstformand i fusionen af byens erhvervsforening og håndværkerforening, Business Fredericia.
Privatpersonen
Privat bor Christian Jungmark oven på forretningen i Vendersgade, som hans kone, Henriette Sejersen, overtog efter sine forældre i 1998. Sammen har de to børn, som begge er flyttet hjemmefra; 25-årige Frederik arbejder som teamleder hos Monjasa i New York, og 23-årige Caroline færdiggør sin kandidat på CBS i København.
I fritiden holder Christian af at være fysisk aktiv. Han kører ofte mountainbike, gerne i Hannerupskoven, løber en tur, ror kajak – og flere gange hver vinter rejser han til snedækkede lande for at dyrke skiløb.


 


51-årige Christian Jungmark er stærkt engageret i udviklingen i Fredericia, hvor han nu skal lede Jutlander Banks kommende afdeling.

2017-11-06

 

Selskabsmeddelelse nr 5-2017 finder du her.pdf

 

Resultatfremgang på 39 procent  

Positive konjunkturer smitter af på Jutlander Banks tredjekvartalsregnskab

Kunderne i Jutlander Bank har generelt fået det økonomisk bedre, og det smitter positivt af på bankens regnskab i tredje kvartal af 2017. Et markant fald i bankens tab og nedskrivninger er medvirkende til, at bankens resultat efter tre kvartaler både før og efter skat blev væsentligt højere i 2017 end i 2016.

Resultatet før skat lyder på 240 millioner kroner mod 173 millioner året før. Det svarer til en forbedring på 39 procent. Medvirkende til forbedringen er, at tab og nedskrivninger i 2017 er forbedret med 91 millioner kroner i forhold til året før. 30. september i 2016 havde banken nedskrivninger for 80 millioner kroner. I år har banken tilbageført nedskrivninger for 11 millioner.  

”Vi kan mærke, at konjunkturerne er ved at vende, så flere af vores kunder får det bedre, økonomisk. Det smitter positivt af på bankens nedskrivninger og dermed direkte på vores resultat”, forklarer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:

”Det er glædeligt – både for vores kunder og for banken”.

Solidt kapitalberedskab

Samtidig kan Jutlander Bank også glæde sig over at have et stærkt kapitalgrundlag.

Banken havde pr. 30. september 2017 en kapitalprocent på 19,0 procent. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 9,1 procent, har banken en kapitalmæssig ”friværdi” på 9,9 procentpoint, svarende til 1.132 millioner kroner.

”Det er værd at bemærke, at vores resultat for de første tre kvartaler ikke er medregnet i bankens kapitalgrundlag. Hvis vi havde regnet periodens resultat med i kapitalgrundlaget, ville vores kapitalprocent lige nu ligge på 20,3 procent”, understreger Per Sønderup.

”Vi har med andre ord opbygget et solidt kapitalberedskab”, konkluderer Jutlander Banks ordførende direktør.

Bankens egenkapital var 30. september 2017 på 2,8 milliarder kroner.

Stabilt forretningsomfang

Jutlander Banks forretningsomfang steg i årets første ni måneder med seks procent til 34,7 milliarder kroner, fordelt på udlån for 8,2 milliarder, indlån for 12,7 milliarder og garantier for 3,4 milliarder, mens værdien af kundedepoter udgjorde 10,4 milliarder kroner.

Bankens udlån er siden 1. januar 2017 steget med 4,6 procent.

”Privatkundernes lånelyst er stigende, og samtidig oplever vi en nettotilgang af privatkunder med et forretningsomfang af en god størrelse, så vi er glade for, at den udlånstilbagegang, som er fladet ud gennem de seneste år, nu har udviklet sig til udlånsvækst”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Tilgangen af nye kunder og udlån til private hjælpes på vej af, at Jutlander Bank i maj i år åbnede sin første afdeling i Jylland syd for Aarhus, nemlig i Vejle. Det skete, efter at banken på tærsklen til 2016 havde åbnet sin første afdeling øst for Storebælt, på Frederiksberg.

”De to nye afdelinger har tilført os rigtigt mange nye kunder, men det er i vores oprindelige afdelingsnet, at de fleste af de 7000 nye kunder, som vi har fået i løbet af 2017, er kommet til”, oplyser Per Sønderup.

Toplinje under pres

Trods kundetilgang og stigende udlån er Jutlander Banks toplinje under pres. Det skyldes hovedsageligt den stadigt faldende rentemarginal.

Nettorente- og gebyrindtægterne i de tre første kvartaler lyder på 520 millioner kroner i 2017 mod 544 millioner i 2016.

Bag tallene ligger en stigning i gebyrindtægterne som følge af stigende aktivitet på boligmarkedet og blandt investeringskunder – og et fald i nettorenteindtægterne.

”De lavere renteindtægter kan vi kun imødegå ved at forøge vores udlån, og vi fornemmer da også en vis grøde i det lokale erhvervsliv og i landbruget. Det positive er, at Jutlander Bank har både den soliditet og den likviditet, der muliggør udlånsvækst,” påpeger Per Sønderup.

Meget tilfredsstillende

Banken betegner i kvartalsregnskabet sit resultat på 240 millioner kroner før skat og 194 millioner efter skat som ”meget tilfredsstillende”.

Den primære indtjening – altså indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat – landede på 169 millioner kroner i de tre første kvartaler af 2017. Det er et fald på 34 millioner kroner i forhold til året før. Denne tilbagegang havde banken forventet på grund af den faldende rentemarginal og det lave renteniveau, der betyder et meget lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet.

For hele året forventer Jutlander Bank en primær indtjening på mellem 215 og 225 millioner kroner.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank har omkring 105.000 kunder, 465 medarbejdere og 28.500 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, som støtter almennyttige tiltag i bankens virkeområde. Ud over hovedsædet i Aars og et stort områdecenter i Hobro har banken afdelinger på 24 adresser i Himmerland, Fjerritslev, Aalborg, Aarhus, Vejle og København.


 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

3. kvartal
2017

3. kvartal
2016

2016

Netto rente- og gebyrindtægter

520

544

724

Kursreguleringer

61

51

61

Udgifter til personale og administration

-362

-346

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+11

-80

-95

Resultat før skat

240

173

239

Resultat efter skat

194

140

193

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/9
2017

30/9
2016

31/12
2016

Udlån

8.210

7.826

7.850

Garantier

3.386

2.853

2.755

Indlån inkl. puljelån

12.697

12.042

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.743

2.541

2.594

Egenkapital

2.810

2.608

2.660

Balance

16.300

15.470

15.733

Andre nøgletal

30/9
2017

30/9
2016

31/12
2016

Kernekapitalprocent

17,3

17,8

18,6

Kapitalprocent

19,0

19,6

20,4

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

10,7

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

9,9

8,9

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

0,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

0,7

0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,0

3,0


 

 


”Flere af Jutlander Banks kunder har fået det økonomisk bedre, og det smitter positivt af både på vores udlån og på vores nedskrivninger”, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

2017-10-31

Lokale landmænd budt på øl og snacks med hamp

Fuldt hus, da Jutlander Banks to landbrugscentre holdt inspirationsdag for landmænd

Udlejning af kontorlokaler og dyrkning af hamp. Dette har ikke meget med drift af et moderne dansk landbrug at gøre, vil de fleste nok mene.

Men sådan er det på Møllerup Gods på Djursland. Her har de to ejere, Anna Sophie og Steen Gamborg, gjort begge aktiviteter til en del af den daglige drift på det gamle gods.

Anna Sophie Gamborg var en af oplægsholderne til et arrangement, som Jutlander Bank for nylig havde inviteret landmænd til i bankens Områdecenter Hobro – kunder såvel som ikke-kunder. Hun fortalte, at hun ser tiltag som ovenstående som et spørgsmål om afvikling eller udvikling.

Vedligehold af et stort gods er nemlig dyrt. Derfor måtte Anna Sophie og hendes mand tænke i alternative baner, hvis næste generation en dag skal have mulighed for at overtage.

Nye indtægtskilder

Her kommer blandt andet dyrkningen af hamp ind i billedet. Det er en af de nye indtægtskilder, der måske kan tjene som inspiration for de 75 landmand, der deltog i inspirationsdagen. Hampen bruges blandt andet til at fremstille hudplejeprodukter og fødevarer, som godset selv forhandler.

Men behovet for nytænkning gælder ikke kun på store godser. Det gælder også den ”almindelige” landmand, lød en af Anna Sophie Gamborgs pointer.  

Landmændene fik endda en af godsets egne øl og energibarer med hjem, begge tilsat hamp. Anna Sophie Gamborg forsikrede dog landmændene om, at de roligt kan spise en energibar, tilsat hamp, om bord på traktoren og stadig holde ploven lige i furen. Hampen, de dyrker på Møllerup, er nemlig af den milde slags, og man skal derfor ryge en hel bigballe, før en let påvirkning sætter ind, fortalte hun.

Jutlander Bank med hele vejen

Den ene af dagens to værter, afdelingsdirektør Birgit Jakobsen fra Jutlander Banks Landbrugscenter Aars, er sikker på, at dagens arrangement vil tjene som inspirationskilde for bankens landbrugskunder

”Dansk landbrug er kendetegnet ved at være innovativt og levere produkter af høj kvalitet. Alligevel mener jeg, at Anna Sophie Gamborg kan tjene som inspiration til, hvordan vores landbrugskunder kan nytænke deres drift”, siger Birgit Jakobsen.

Marianne Trads Bertelsen, der er afdelingsdirektør i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro, var dagens anden vært. Hun fortæller, at dagens arrangement også skal ses som et udtryk for Jutlander Banks opbakning til sine landbrugskunder, både nu og i fremtiden.

”Det er ingen hemmelighed, at dansk landbrug har været inde i en svær periode, hvilket selvfølgelig også har påvirket vores kunder. I Jutlander Bank har vi dog stået bag vores landbrugskunder hele vejen, og på deres vegne er vi glade for, at pilen nu igen peger i den rigtige retning”, siger Marianne Bertelsen med den tilføjelse, at Jutlander Bank også gerne tager imod nye landbrugskunder.

De 75 landmænd, som havde taget imod invitationen til inspirationsdagen i Jutlander Bank, hørte også bankens ordførende direktør Per Sønderup og de to afdelingsdirektører orientere om banken, souschef i bankens Finanscenter, Henrik Jensen, fortælle om renteforventninger, og udviklingschef Jakob Lave fra Seges komme med sit bud på fremtidige udviklingsmuligheder i landbruget.  


 

 

 

 

 


Anna Sophie Gamborg fra Møllerup Gods på Djursland bød både på øl og på energibarer, lavet på hamp, efter sit indlæg på Jutlander Banks inspirationsdag for landmænd.

2017-10-27

Jutlander-kolleger bag stemningsfuld Knæk Cancer-aktion

Det er Knæk Cancer-uge, og det markerede medarbejderne i Jutlander Banks Områdecenter Hobro torsdag morgen ved at bygge en stor model af Kræftens Bekæmpelses kendte Knæk Cancer-blomst uden for bankens afdeling på Store Torv i Hobro.

Én for én stillede kollegerne fra banken en hvid papirpose med et tændt kirkegårdslys i – 100 styks i alt – og dannede dermed blomstens syv hvide blade. Det ottende blad i blomsten, der som et rødt udråbstegn signalerer handling nu, bestod af 50 potter med brændende kærlighed. Røde, naturligvis.

”Det var helt og aldeles frivilligt, om man ville deltage, men det gjorde langt de fleste kolleger her i huset”, siger initiativtageren til den stille manifestation, privatkunderådgiver Hanne Lange, som for en uge siden sendte en mail rundt til sine kolleger med arbejdssted i Hobro og inviterede dem til at være med.

Da blomsten var færdig, slog Jutlander-medarbejderne ring om blomsten, tog hinanden i hænderne og mindedes med et minuts stilhed hver især de kræftofre, de kender. Heriblandt to – i år – mistede kolleger i områdecenteret.

Deltagerne havde hver indbetalt 100 kroner, og overskuddet efter indkøb af poser, lys og blomster bliver nu sendt til Knæk Cancer-kampagnen.

”Vi fik rigtigt mange positive reaktioner på blomsten ude på torvet fra vores kunder og andre forbipasserende i løbet af dagen”, fortæller Hanne Lange.

Knap 100 af de 465 ansatte i Jutlander Bank arbejder i Områdecenter Hobro.

 

 

 

 

1. Én for én satte Jutlander-kollegerne deres papirpose og byggede dermed de syv hvide blade i Knæk Cancer-blomsten.

2. Hver pose indeholdt et tændt kirkegårdslys, der brændte hele dagen.

3. Da blomsten var færdig, slog Jutlander-medarbejderne ring om blomsten, tog hinanden i hænderne og mindedes med et minuts stilhed hver især de kræftofre, de kender.
 

2017-10-21

Jutlander Bank klar til aktionærmøder

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET: Brevstemmer kan afgives nu

Tilmeldingen til efterårets aktionærmøder i Jutlander Bank er i gang, og samtidig kan bankens stemmeberettigede aktionærer nu afgive brevstemmer ved valget til bankens repræsentantskab.

Aktionærmøderne holdes i uge 46. Mandag, tirsdag og onsdag den 13.-15. november er scenen sat i Hobro Idrætscenter, og torsdag-fredag den 16.-17. november foregår det i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Banken tilbyder bustransport fra sine afdelinger til alle møderne.

På møderne orienterer formanden for bankens bestyrelse, Finn H. Mathiassen, og bankens ordførende direktør, Per Sønderup, om "rigets tilstand", blandt andet med afsæt i bankens regnskab for 3. kvartal, som offentliggøres i ugen op til aktionærmøderne.

”I banken glæder vi os til at møde en hel masse af vores ejere og fortælle dem noget om, hvilke initiativer vi har gang i for tiden i Jutlander Bank”, siger ordførende direktør Per Sønderup.

Desuden serverer banken god mad og populær underholdning ved møderne. Tre af aftenerne spiller Rubber Band (110 % Beatles), og to aftener underholder Sko/Torp.

Kampvalg i tre af otte kredse

På dagsordenen står også valg til bankens 105 medlemmer store repræsentantskab. Ved det forestående aktionærmøde skal der vælges 19 medlemmer for en periode på fire år.

De aktionærer, der ikke har brevstemt hjemmefra, kan afgive deres stemme under selve mødet. Men de fleste aktionærer skal faktisk slet ikke stemme. Valget ved aktionærmøderne foregår i geografiske kredse, som Jutlander Bank ifølge sine vedtægter har otte af for at sikre, at alle de områder, hvor banken har afdelinger, er repræsenteret.

I fem af de otte kredse svarer antallet af opstillede kandidater til antallet af ledige pladser i den pågældende kreds, hvorfor der ikke skal ske afstemning. Det gælder i kredsene Jammerbugt, Randers, Vesthimmerland, Aalborg og Aarhus.

I tre kredse bliver der til gengæld kampvalg, nemlig i Mariagerfjord med syv kandidater til fire ledige pladser, i Rebild med fem kandidater til tre ledige pladser og i København med tre kandidater til én ledig plads.

28.392 aktionærer

Jutlander Bank har 28.392 aktionærer, hvoraf de største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Langt hovedparten af aktionærerne er også kunder i banken.

 

 

 

 

 


Under aktionærmøderne bliver der kampvalg i Mariagerfjord- og Rebild-kredsen, mens der er fredsvalg i blandt andet Vesthimmerland-kredsen.

2017-10-18

Ny souschef i Hobro
Udnævnelse i Jutlander Bank
Simon Andersen, Hobro, er tiltrådt som souschef i Jutlander Banks største afdeling, Privatkundeafdelingen på Store Torv i Hobro.
30-årige Simon Andersen begyndte som elev i den selvsamme afdeling – dengang under navnet Sparekassen Hobro – og efter endt uddannelse arbejdede han hovedkontoret, dels i Privatkundeafdelingen, dels i sparekassens fjernkundeafdeling.
I 2013 søgte han nye udfordringer uden for sparekassen, men vendte halvandet år senere tilbage til Privatkundeafdelingen, der i mellemtiden var blevet til Jutlander Bank.
Moden til lederjob
”Jeg er glad for Jutlander Bank og bankens måde at behandle både kunder og medarbejdere på, og med 10 år i faget og en HD 2. del, der også handler om ledelse, føler jeg mig moden til at påtage mig et lederjob, siger Simon Andersen, der nu i samarbejde med afdelingsdirektør Per Norup Olesen skal lede den 33 m/k store afdeling på Store Torv.
”Privatkundeafdelingen i Hobro er en rigtigt god afdeling med et højt fagligt niveau og med mange kompetente medarbejdere samlet ét sted”, konstaterer Simon Andersen.
Den nyudnævnte souschef er født og opvokset i Klejtrup, men bor nu i Hobro med sin samlever Simone og parrets søn på ni måneder.
I sin fritid har han tidligere selv været en ivrig fodboldspiller i Klejtrup Boldklub, men helliger sig i dag sin gerning som fodbolddommer – og dyrker en del løb. 

 

Simon Andersen – ny souschef i Jutlander Banks Privatkundeafdeling på Store Torv i Hobro.

2017-10-02

Få en autograf af en superligahelt

 

Justesen, Mistrati og Antipas stiller op fredag den 13.
 

Jutlander Bank, der er sponsor for Hobro IK, har aftalt med tre af klubbens superligahelte, at de stiller op til autograf-skrivning på Store Torv uden for banken. Det sker om eftermiddagen fredag den 13. oktober.

Men ikke nok med det: De første 200 børn, der møder op, får ovenikøbet autograferne skrevet på en plastikfodbold, som Jutlander Bank har indkøbt og forærer væk.

De tre superligaspillere, der stiller op med pennen i hånden, er Mads Justesen, Vito Mistrati og Quincy Antipas. Arrangementet begynder klokken 15.

 

 


Quincy Antipas – her i aktion i den seneste kamp mod Brøndby på DS Arena – er den ene af de tre superligaspillere fra Hobro IK, der stiller op til autograf-skrivning uden for Jutlander Bank.
 

2017-09-28

Styr på lyden igen

FONDSPENGE: Hadsund Harmonikaklub kan fortsat spille op til sang og dans på lokale plejehjem

”Det er en kæmpe fornøjelse og bare så livsbekræftende at opleve, hvor glade de demente beboere bliver, når de opdager, at de kan synge med på vores sange eller danse til vores musik”, siger Tina Christensen, der er uformel formand for de 10 medlemmer af Hadsund Harmonikaklub.

Klubben øver hver tirsdag på plejehjemmet Skovgården i Hadsund, ofte med en håndfuld beboere som tilhørere, og cirka hver anden måned spiller de op til et større arrangement med fællessang eller dans – for eksempel erindringsdans for demente.

Også andre plejehjem i lokalområdet nyder fra tid til anden godt af harmonikaklubbens besøg.

Harmonikaspillerne har dog fået det problem, at det lydanlæg, de hidtil har brugt, var ejet privat af et medlem, som nu er stoppet i klubben. Men blandt andet takket være et tilskud på 5000 kroner fra Fonden for Sparekassen Himmerland har klubben fået råd til at anskaffe et nyt lydanlæg, som bliver leveret i nær fremtid.

Overskud kanaliseres
tilbage til lokalområdet

Støtten fra Fonden for Sparekassen Himmerland blev overrakt under en øveaften på Skovgården af Jutlander Banks afdelingsdirektør i Hadsund, Mogens Chortsen.

”I Jutlander Bank er vi glade for, at en del af de penge, vi tjener, kommer tilbage til lokalsamfundet. Det er denne donation et godt eksempel på, fordi vi hjælper foreninger med at skabe liv og aktivitet”, siger Mogens Chortsen.

”Fonden er nemlig den største aktionær i Jutlander Bank, og de midler, vi på fondens vegne løbende deler ud af til almennyttige formål i lokalområdet, stammer primært fra udbytte af de aktier i Jutlander Bank, som fonden ejer”, forklarer afdelingsdirektøren.

I 2017 er fonden således tilført 20 millioner kroner i udbytte som følge af Jutlander Banks gode resultat i 2016.

 5.000 kroner fra Fonden for Sparekassen Himmerland fik Tina Christensen overrakt under en øveaften på Skovgården af Jutlander Banks afdelingsdirektør i Hadsund, Mogens Chortsen.

2017-09-22

Økonomien på plads i flere år frem

Jutlander Bank forlænger sit hovedsponsorat med IK Rosendal Fodbold

Når spillerne fra IK Rosendal Fodbold de kommende sæsoner løber på banen, vil det fortsat være med Jutlander Banks logo på maven.

Klubben har forlænget samarbejdet med Jutlander Bank i flere år frem. Aftalen kommer i forlængelse af flere års succesfuldt partnerskab mellem klubben og Jutlander Bank.

Belønning til de frivillige

Formanden for IK Rosendal Fodbold, Pia Poulsen, hæfter sig ved det positive i at have en lokal hovedsponsor. Derudover fortæller hun, at aftalen har sikret klubben arbejdsro fremover.

- Med aftalen kan vi fokusere på det sportslige arbejde i klubben. Vi kan købe nyt inventar og udstyr, så vi forbliver en attraktiv klub for vores medlemmer.

En anden gevinst ved aftalen er, at klubben får mulighed for at give en ekstra anerkendelse til de frivillige. Klubben har i år givet alle ungdomstrænere nye træningsjakker, fortæller Pia Poulsen.

- Arbejdet er løn i sig selv for vores mange frivillige. Alligevel er jeg glad for at give dem en lille ekstra belønning for deres store indsats – for uden dem havde vi ingen klub.

Afdelingsdirektør i Jutlander Banks privatkundeafdeling i Hobro, Per Norup Olesen, er glad for det fortsatte samarbejde med IK Rosendal Fodbold.

- Ud over den eksponering, som vi selv får ud af samarbejdet, er vi glade for at støtte op om det lokale foreningsliv. Vi ved, at IK Rosendal har en stor betydning for mange mennesker her i byen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med klubben.

 Tak for aftalen”, siger her formanden for IK Rosendal Fodbold, Pia Poulsen, til Hanne Lange og Per Norup Olesen, der er henholdsvis privatkunderådgiver og afdelingsdirektør i Jutlander Banks privatkundeafdeling på Store Torv i Hobro.

2017

Antropolog til ny afdeling for unge kunder i Jutlander Bank

Den 28-årige antropolog Astrid Lund-Pedersen er tiltrådt som kundekonsulent i Jutlander Banks nyoprettede afdeling for bankens unge kunder, ”Connect Ung”.

Med Astrid Lund-Pedersen får bankens nyeste initiativ en medarbejder, der har et særligt blik for de behov, unge mennesker har i forhold til deres pengeinstitut. Formålet med Connect Ung er netop, at Jutlander Bank ønsker at hjælpe unge mennesker med at få en god start på deres egen privatøkonomi.    

Astrid, der bor i Aarhus, har en baggrund som antropolog med fokus på innovation og organisationsudvikling. Hun har senest været projektleder på et større projekt i Odense Kommune, "Borgerne Bestemmer", hvor hun var ansvarlig for at udvikle konceptet.

I øjeblikket er Astrid Lund-Pedersen sammen med afdelingsleder Lasse Hovgaard Kragh i gang med at færdiggøre konceptet for den nye afdeling. Ud over at tilbyde bankens unge kunder de almindelige bankservices til gunstige priser er visionen for Connect Ung, at afdelingens medarbejdere kommer til at fungere som sparringspartnere for alle bankens unge kunder på områder som SU, boligstøtte, skat og udlandsophold.

Connect Ung, som får til huse i Jutlander Banks Områdecenter Hobro, samarbejder med Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvorfra en række studentermedhjælpere er ved at blive rekrutteret til afdelingen.

 

 


Antropolog Astrid Lund-Pedersen er tiltrådt som kundekonsulent i Jutlander Banks nyoprettede afdeling for bankens unge kunder, Connect Ung.

2017-08-30

Ny trainee i Jutlander Bank Hobro

 

Kristian Willadsen er netop tiltrådt som trainee i Jutlander Banks privatafdeling på Store Torv i Hobro. Tidligere i år færdiggjorde han finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Hobro. Kristian er ikke et helt ukendt ansigt i Jutlander Bank, da han siden 1. maj har været ansat som kundemedarbejder i Jutlander Banks privatafdeling i Aars.

 

23-årige Kristian Willadsen bor i Hadsund, hvor han også er født og opvokset. Kristian har en interesse for jagt og er glad for at færdes i naturen. Desuden er han meget sportsinteresseret.

 

Kristian ser frem til samarbejdet med Jutlander Banks kunder i Hobro.


2017-08-22

Jutlander Bank har i dag offentliggjort sin halvårsrapport 2017, der betegnes som "meget tilfredsstillende".

Rapporten indeholder flere gode nyheder: Udlånsfremgang, et stigende antal kunder og tilbageførsler af nedskrivninger - samt et resultat før skat på hele 183 millioner kroner. 

Jutlander Bank med hovedsæde i Aars har afdelinger i Aalborg, Aalestrup, Aarhus, Aars, Arden, Fjerritslev, Galten, Gjerlev, Hadsund, Hobro, Klejtrup, København, Løgstør, Mariager, Nibe, Randers, Skørping, Støvring, Suldrup, Vejle og Viby. 

Selskabsmeddelelse nr 4-2017.pdf

 Rekord-halvår i Jutlander Bank.pdf

Halvårsrapport 2017.pdf

2017-08-15

Ny Private Bankingchef i Jutlander Bank 

Lone Lund er netop tiltrådt som Private Bankingchef i Jutlander Bank med ansvar for at opbygge en ny Private Banking funktion i banken.  

55-årige Lone Lund har omtrent 30 års ansættelse bag sig i Spar Nord Bank, hvor hun senest har været ansat som formuerådgiver i bankens Formuecenter Nord i Aalborg. Tidligere har hun blandt andet varetaget stillinger som erhvervskundechef og investeringsrådgiver i banken. 

I den nyoprettede stilling ser Lone Lund frem til at bistå formuende kunder med en kompetent og værdiskabende rådgivning, der kommer hele vejen rundt om kundens økonomi. 

Lone Lund bor med sin ægtefælle i Hadsund, hvor hun også er født og opvokset. De har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. De har begge en passion for god mad, vine og gåture i naturen, både på hjemegnen og favoritdestinationen Spanien.

 Lone Lund vil arbejde ud fra Jutlander Banks hovedsæde på Markedsvej i Aars.

2017-06-19

Louise vandt en dag med Bieber


Louise Vinjegaard Jørgensen fra Galten var til koncert med Justin Bieber i Aarhus, efter hun havde vundet to billetter.

 

En uventet konfirmationsgave dumpede ind af brevsprækken til Louise Vinjegaard Jørgensen fra Galten. I en konvolut fra Jutlander Bank var der to billetter til den canadiske popstjerne Justin Biebers koncert på Jydsk Vædeløbsbane i Aarhus. Louise var den heldige vinder blandt over 1000 deltagere i bankens konfirmationskonkurrence, og billetterne faldt i god jord.

 

”Jeg er fan af Justin Bieber, så derfor blev jeg meget glad for præmien. Jeg har aldrig været med til så stor en koncert før og har glædet mig rigtig meget.”

 

Louise tog sin storebror Mathias med til koncerten. Inden den store begivenhed havde de to søskende en dejlig dag i Aarhus, hvor de hyggede og spiste spanske vafler i det gode vejr, fortæller Louise.

 

Vil afsted igen

Koncerten tiltrak over 40.000 tilskuere og indfriede alle Louises forventninger.

 

”Justin Bieber var rigtig god, og folk sang både med på hans nye og gamle numre. Jeg havde store forventninger til koncerten på forhånd, men de blev alligevel overgået. Nu vil jeg gerne afsted igen!”

 

Louise vandt billetterne efter at have skrevet sig på Jutlander Banks konfirmandliste på bankens hjemmeside. Mere end 1000 andre konfirmander havde gjort det samme og modtog derved et telegram på deres konfirmationsdag med et tilbud om en særlig høj rente.      

 

 

 


Humøret var højt og himlen blå, da Louise Vinjegaard Jørgensen, til venstre i billedet, var til koncert med sit idol Justin Bieber sammen med sin storebror Mathias Vinjegaard, yderst til højre.

2017-05-09

 

Meget tilfredsstillende kvartalsregnskab >>>>>

 

2017-04-09

Ny souschef i Jutlander Banks Connect Erhverv i Hobro

Rasmus Beenfeldt er netop tiltrådt som souschef i Jutlander Banks afdeling for erhvervskunder over hele landet, Connect Erhverv i Hobro.

Rasmus Beenfeldt har en seks års finansiel karriere bag sig i Danske Bank. Senest har han arbejdet som Business Advisor i bankens Finanscenter i Aalborg.

Rasmus er 36 år gammel og bor i Aalborg med sin kæreste og deres to små børn. De personlige interesser spænder fra rejser til mad og vin og billedkunst.

Han overtager delvist en eksisterende kundeportefølje.

 


 

 

Rasmus Beenfeldt – ny souschef i Jutlander Banks afdeling Connect Erhverv med base i Hobro.

2017-04-11

Ny souschef i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro

Britta Holm Hansen er netop tiltrådt som souschef i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro.

Britta Holm Hansen har mange års erfaring med rådgivning inden for landbruget bag sig i Spar Nord Bank. Senest har Britta været ansat i otte år i Spar Nord Landbrugscenter Himmerland i Støvring, og forinden arbejdede hun med landbrugsrådgivning i bankens afdeling i Hobro.
31-årige Britta Holm Hansen bor i Frejlev med sin mand og deres tre børn på nul, fire og fem år.
Hun er opvokset på en kvæggård ved Volsted nær Støvring og har dermed fået en naturlig interesse for erhvervet. Det er derfor ikke tilfældigt, at Britta tidligt i sin karriere valgte at beskæftige sig med landbrug. Som følge af den store interesse har Britta i sin fritid været i praktik på en svineproduktion for at få en bedre føling med denne del af branchen.
I Jutlander Bank overtager Britta Holm Hansen en eksisterende stilling med tilhørende kundeportefølje.

 

 

 


Britta Holm Hansen – ny souschef i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro.
 

2017-04-06

Jutlander Bank åbner i maj sin første fysiske afdeling i Jylland syd for Aarhus. 

”Trekantområdet er jo et vækstområde. Og det er den primære årsag til at rykke ind.

Vi vil tiltrække NYE kunder, og med vores mål om at være Danmarks mest personlige og tilgængelige bank vil det også lykkes, ligesom det er lykkedes i København”, fastslår Jutlander Banks ordførende direktør Per Sønderup i vedhæftede pressemeddelelse.

Den nye afdeling får adresse i Vejle.

Jutlander Bank, der har rødder i Himmerland og hovedsæde i Aars, regnes som landets 15. største.
Banken havde ved indgangen til 2017: 102.000 kunder, 456 medarbejdere, en balance på 16 milliarder kroner og et samlet forretningsomfang på 33 milliarder kroner.

Læs mere her

 

 

- Vi skal tiltrække NYE kunder. Det er vores primære motiv at rykke ind i Trekantområdet, siger Per Sønderup

2017-03-05

 

Eleverne på Sortebakkeskolen får styr på økonomien

Jan Knudsen fra Jutlander Bank i rollen som lærer

Elever på Sortebakkeskolen i Nørager får mandag og tirsdag den 13. og 14. marts besøg af en gæst, der normalt arbejder med mors og fars penge og budgetter.

Det sker, når privatkunderådgiver Jan Knudsen fra Jutlander Banks afdeling på Store Torv i Hobro skal gæsteundervise skolens to niendeklasser i privatøkonomi. Besøget er et led i den landsdækkende Pengeuge, der har til formål at højne børn og unges finansielle forståelse, fx ved at vise, at det er vigtigt at lægge budget og have overblik over egne indtægter og udgifter.  

For mange unge ender i RKI

”50.000 unge står i dag registreret som dårlige betalere i RKI. Det vidner om, at alt for mange i denne gruppe mangler en basal forståelse for økonomi. Det har store omkostninger for den enkelte og hele samfundet. I bankerne sidder vi inde med en masse ekspertise, som vi gerne vil dele ud af for at hjælpe med at løse dette samfundsproblem”, siger Jan Knudsen fra Jutlander Bank, der glæder sig til at undervise de unge.

Fokus på digital sikkerhed

Som noget nyt vil der i år blive sat særligt fokus på de unges færden på nettet. Eleverne vil bl.a. blive undervist i, hvordan man på sikker vis håndterer sine kreditkortoplysninger og NemID.

”Det kan godt være, at det er bekvemt at have et billede af sit NemID liggende på mobilen, men det er altså ikke særligt klogt. Hvis en hacker får adgang til din telefon, kan han nu lænse din bankkonto eller sågar ændre dit køn i CPR-registret”, nævner Jan Knudsen som et konkret eksempel.   

900 skoler deltager

Pengeugen har vokseværk og løber af stablen for fjerde år i træk. Det første år deltog 40 skoler, men år for år er antallet af deltagende skoler vokset støt, og i år er 900 skoler og 750 gæsteundervisere fra bankerne med.

Den danske Pengeuge er inspireret af European Money Week, der finder sted samtidigt i 22 europæiske lande. Alle steder er målet at løfte befolkningens finansielle forståelse og styrke enkeltpersoners evne til at træffe sunde finansielle beslutninger. Her i Danmark er målgruppen primært 7. og 8. klasser, men der deltager også 9. klasser.

Bag Pengeugen, der også afvikles til næste forår, står Finans Danmark, der er den ny samlende interesseorganisation for bank- og realkreditsektoren, og Danmarks Matematiklærerforening. 

[Billedtekst]

Privatkunderådgiver Jan Knudsen fra Jutlander Bank i Hobro bliver gæstelærer i Nørager.

 

2017-03-03

Ny landbrugskunderådgiver i Jutlander Bank i Hobro

Finn V. Larsen er netop tiltrådt som landbrugskunderådgiver i Jutlander Banks landbrugscenter i Hobro.

Finn V. Larsen har 20 års erfaring med rådgivning inden for landbruget bag sig, først ved landbocentrene i Nykøbing Mors og Aars og siden som selvstændig konsulent.

De seneste fire år har Finn været ansat som økonomi- og virksomhedschef for Indre Mission i Fredericia og derefter som direktør for nf plus i Støvring, der beskæftiger sig med landbrugsrådgivning.

Privat bor Finn V. Larsen på en gård ved Nibe med sin kone og fire børn på 17, 19, 24 og 26 år. Gården har han drevet som bibeskæftigelse siden 1993. Finn er naturmenneske og nyder at gå ture med sin kone. Derudover bruger han en del tid på frivilligt arbejde, bl.a. som naturguide på De Himmerlandske Heder.

Han overtager en eksisterende stilling med tilhørende kundeportefølje.

 

 


Finn V. Larsen – ny landbrugskunderådgiver i Jutlander Bank iHobro.

2017-02-20

Årsresultat meget tilfredsstillende

Ikke alene tilfredsstillende, men meget tilfredsstillende.

Sådan betegner Jutlander Bank A/S mandag i en selskabsmeddelelse til Fondsbørsen sit årsresultat for 2016. Året endte med et resultat før skat på 239 millioner kroner, og 193 millioner efter skat.
”Resultatet før skat i 2016 svarer lige netop til resultatet i 2015. Det har vi nået, selv om vi er gået tilbage på vores netto rente- og gebyrindtægter. Det må siges at være flot”, påpeger bankens ordførende direktør, Per Sønderup.
Stigende forretningsomfang
Af årsrapporten fremgår det, at Jutlander Bank i 2016 har fået flere kunder, som har foretaget flere forretninger med banken. Det samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter, voksede i løbet af 2016 med 1,2 milliarder kroner til i alt 32,8 milliarder.
”Væksten viser, at den strategi, vi begyndte at implementere for to år siden, virker. Vi bestræber os på at være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, og det er ekstremt efterspurgt blandt bankkunder. I det daglige klarer du fint dig selv med mobilbank og netbank. Men når det gælder større økonomiske beslutninger som eksempelvis huskøb og formuepleje, så har langt de fleste brug for en professionel sparringspartner, som kender dig og er der for dig lige præcis på det tidspunkt, hvor du har brug for det”, siger Per Sønderup.   
Faldende nedskrivninger
Jutlander Banks bundlinje er i 2016 tilsmilet af faldende nedskrivninger. Hver tredje nedskrivningskrone er barberet væk, sammenlignet med 2015.
”Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at forbedre vores beslutningsgrundlag, når vi behandler lånesager, og det høster vi gevinsten af nu”, forklarer bankens ordførende direktør.
Tab og nedskrivninger på udlån er faldet fra 146 millioner kroner i 2015 til 95 millioner i 2016. 70 procent af nedskrivningerne stammer fra bankens udlån til landbrugskunder, som udgør mindre end 13 procent af bankens samlede udlån.
”Vi håber, at de svage forbedringer i 2016 på landbrugets afregningspriser fortsætter i 2017 – af hensyn både til erhvervet og til banken”, siger Per Sønderup.     
Solide kapitalforhold
Jutlander Banks kapitalgrundlag er i 2016 forøget med 224 millioner kroner. Dermed nåede banken ved udgangen af 2016 en faktisk kapitalprocent på 20,4. Det er mere end dobbelt så meget som bankens individuelle solvensbehov, der er beregnet til 10,0 procent.
”At vi har en kapitalmæssig overdækning på 10,4 procentpoint viser, at vi har muskler til fremtidig vækst”, hæfter ordførende direktør Per Sønderup sig ved.
Udlån en udfordring
Jutlander Bank er, ligesom landets øvrige pengeinstitutter, udfordret af det fortsat lave renteniveau. Fra 2015 til 2016 faldt bankens netto rente- og gebyrindtægter med ni procent; fra 796 millioner kroner i 2015 til 724 millioner i 2016.
Af tilbagegangen kan de 10 millioner kroner forklares af færre gebyrindtægter, hvilket var ventet, da 2015 var et helt usædvanligt travlt år, hvad angår omlægninger af boliglån. Men den største del af tilbagegangen skyldes den faldende rentemarginal – altså forskellen mellem indlånsrenten og den gennemsnitlige udlånsrente.
”Det er efterhånden flere år siden, at indlånsrenten stort set ramte nul, mens udlånsrenten stadig er for nedadgående. Det ses på vores toplinje”, konstaterer Per Sønderup:
”Som enhver anden købmand ved jeg, at når stykprisen på en vare falder, så er der kun én udvej, hvis vi skal tjene det samme: At sælge flere varer. Vi skal altså låne flere penge ud for at opretholde vores toplinje”.
I 2016 skabte Jutlander Bank ikke netto udlånsvækst. I 2016 oversteg kundernes afdrag på deres eksisterende lån bankens nyudlån med 178 millioner kroner. Ultimo 2015 lå udlånet på 8.028 millioner kroner. Ved udgangen af 2016 var det faldet til 7.850 millioner.
”Men tilbagegangen er stagneret, og vi arbejder på flere fronter med at øge udlånet til såvel nye som eksisterende kunder”, siger Per Sønderup.
Aktieudbytte på 5 kr. pr. aktie
Jutlander Banks bestyrelse har besluttet at foreslå generalforsamlingen, der holdes i Hobro 15. marts, at udlodde aktieudbytte på 5 kroner pr. aktie, svarende til 22 procent af årets resultat.
Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag, udbetaler banken 43 millioner kroner af årets overskud som udbytte og afregner 3 millioner som renter af hybrid kernekapital, mens 147 millioner lægges til egenkapitalen. De største aktionærer i Jutlander Bank er de to fonde, Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, der blandt andet støtter velgørende og almennyttige formål i de to sparekassers daværende virkeområder ved hjælp af det aktieudbytte, de modtager fra banken.  

 

Uddrag af resultatopgørelsen (i 1.000 kr.)

1/1 - 31/12 2016

1/1 - 31/12 2015

Netto rente- og gebyrindtægter

724

796

Kursreguleringer

61

74

Udgifter til personale og administration

-463

-451

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

-95

-146

Resultat før skat

239

239

Resultat efter skat

193

195

Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2016

31/12 2015

Udlån

7.850

8.028

Garantier

2.755

2.376

Indlån inkl. puljelån

12.303

11.644

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.594

2.447

Egenkapital

2.660

2.513

Balance

15.733

15.031

Andre nøgletal

31/12 2016

31/12 2015

Kernekapitalprocent

18,6

16,2

Kapitalprocent

20,4

18,0

Individuelt solvensbehov i procent

10,0

11,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,4

6,9

Summen af store eksponeringer, pct.

0

21,2

Årets nedskrivningsprocent

0,8

1,3

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

3,2

Antal medarbejdere
i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

456

448
 


”Vores vækst viser, at den strategi, vi begyndte at implementere for to år siden, virker. Vi vil være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, for når det gælder større økonomiske beslutninger, så har langt de fleste brug for en professionel sparringspartner, som kender dig og er der for dig lige præcis på det tidspunkt, hvor du har brug for det”, siger ordførende direktør Per Sønderup.

 

2017-02-20

De passer nu på 10 milliarder kundekroner

MILEPÆL: Investeringsafdelingen i Jutlander Bank mærker danskernes opsparingslyst

10.000.000.000 – eller 10 milliarder. Så mange kroner har kunder i Jutlander Bank placeret i depoter i banken, hvor investeringsafdelingen sørger for at passe godt på dem for at få dem til at yngle.

”Når vi her i begyndelsen af 2017 kunne passere milepælen på de 10 milliarder, så skyldes det en kombination af flere tendenser”, forklarer Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks investeringsafdeling.

Forsigtighed

Den ene tendens gælder ikke kun i Jutlander Bank, og ikke kun på landsplan i Danmark, men i hele Europa. Efter finanskrisen, der begyndte omkring 2007, har vi europæere, danskere og jyder mistet vores glubende appetit på at låne penge til alting. Nu sparer vi hellere op.

”Danskerne har samlet set aldrig været mere formuende, end vi er lige nu”, siger Henrik Jensen med henvisning til tal fra Danmarks Statistik ved udgangen af 2016.

”Finanskrisen fratog mange danskere deres tro på fremtiden, og derfor vil mange i dag hellere spare op, end de vil låne til at få opfyldt deres ønsker”, konstaterer Henrik Jensen.           

Ingen rente på indlånskonti

Den anden tendens er, at mange bankkunder i dag hellere vil investere deres opsparede midler i værdipapirer end have dem stående på en indlånskonto i banken.

”Fuldt forståeligt. Renten er jo stort set nul på en indlånskonto, så hvis man ønsker at få forrentet sin formue, så er den bedste løsning at investere pengene”, siger Henrik Jensen.

Den tredje tendens er, at der generelt i 2016 var en pæn værditilvækst i de investeringer, som Jutlander Bank har plejet for sine kunder.

”Lige knap halvdelen af vores kunders investeringer er placeret i Formuepleje, som vi passer for dem, og her har vi i 2016 opnået ekstraordinært gode resultater. Og på den måde er Jutlander Bank kommet op på en samlet værdi af alle vores kunders værdipapirdepoter på mere end 10 milliarder kroner her i starten af 2017”, forklarer souschefen i Jutlander Banks investeringsafdeling.


 Henrik Jensen, souschef i investeringsafdelingen: ”Finanskrisen fratog mange deres tro på fremtiden, og derfor vil mange i dag hellere spare op, end de vil låne til at få opfyldt deres drømme”.


Jutlander Banks investeringsafdeling passer nu på 10 milliarder af kundernes kroner.